Storonni avtor on 24th Май 2011

Наш сайт недавно опубликовал статью о гвоздовецких землевладельцах и арендаторах. Один из бывших гвоздовецких помещиков — Бибери Платон Иванович родился в 1873 году. Унаследовал Гвоздовцы с землей, водами и лесами от своих родителей. Всего он владел в царские времена 1113-тью десятинами земли, в том числе, кроме Гвоздовцов — в селе Бырладяны (ныне Бырлэдень – Окницкий район Молдовы). Часть земель в Гвоздовцах (533 десятины) принадлежала брату Платона Ивановича — Дмитрию Ивановичу, который к тому же владел и еще 1497-тью десятинами земли в селе Ружница Сорокского уезда (ныне Окницкий район Молдовы) и в селе Мендыкивцы (ныне – Алексеевка Сокирянского района). Крестьяне называли его Бибер.

Читати запис повністю »

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Storonni avtor on 23rd Май 2011

Наш сайт публікував статтю про гвіздовецьких землевласників та орендарів за всю історію села — про яких вдалося довідатися. Один з колишніх гвіздовецьких поміщиків — Бібері Платон Іванович народився у 1873 році. Успадкував Гвіздівці з землею, водами і лісами від своїх батьків. Всього він володів за царських часів 1113-ма десятинами землі, в тому числі, крім Гвіздівців — у селі Бирладяни (нині – Окницький район Молдови). Частина земель у Гвіздівцях (533 десятини) належала брату Платона Івановича — Дмитру Івановичу, який до того володів ще 1497-ма десятинами землі у селі Ружниця Сорокського повіту (нині Окницький район Молдови) та у селі Мендиківці (нині – Олексіївка Сокирянського району).

Читати запис повністю »

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

01 ukr5В центре села Гвоздовцы стоит одна из самых больших и красивых на территории нашего края церквей. Кроме того, это одна из самых старых крупных церквей, которую даже в советские времена ни когда не закрывали и она беспрерывно служила православным верующим не только Гвоздовцов, а и многих соседних сел со времени завершения строительства, т.е. — с 1870 года, несмотря на революции, оккупации и смены власти. Но к сожалению, исторические ураганы все же зацепили церковь: она уже не может похвастаться старинными иконами и книжками, которых когда-то было очень много, и которые к сожалению в свое время напрочь растащили, заменивши на менее старые и не ценные, за исключением фресок. Кое-что просто пропало бесследно… И все же церковь действует!

Читати запис повністю »

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

01 rus1У центрі села Гвіздівці стоїть одна з самих великих і гарних на теренах нашого краю церков. Крім того, це одна з самих старих великих церков, яку навіть за радянських часів ні коли не закривали і вона безперервно слугувала православним віруючим не лише Гвіздівців, а і багатьох сусідніх сіл з часу завершення будівництва, тобто – з 1870 року, незважаючи на революції, окупації та зміни влад. Та нажаль історичні буревії таки зачепили церкву: вона вже не може похвалитися старовинними іконами і книжками, яких колись було дуже багато, та які на жаль у свій час геть розікрали, замінивши на менш старі і не коштовні, за винятком фресок. Дещо просто згинуло… Та все ж церква діє!

Читати запис повністю »

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,