admin on 22nd Травень 2010

ГВІЗДОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ V СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 207 / 26 – 10

19 травня 2010 року                                                       село Гвіздівці

Про сільський бюджет на 2010 рік.

Керуючись п.17 частини 1 ст. 43 і ст. 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2010 рік у сумі 656,5 тис. грн., у тому числі відповідно до статті 36 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” обсяг дотації вирівнювання у сумі 385,6 тис. грн., субвенції з районного бюджету у сумі 25,0 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду сільського бюджету визначено у сумі 127,4 тис. грн., спеціального фонду бюджету – 31,7 тис. грн., (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2010 рік у сумі 663,46 тис. грн., у тому числі: обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 663,46 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 31,7 тис. грн. за функціональною структурою бюджету (додаток 2).

3. Визначити обсяг фінансування сільського бюджету на 2010 рік за рахунок зміни обсягів готівкових коштів у сумі 6,96 тис. грн. (додаток 3), в тому числі:

по загальному фонду за рахунок вільного залишку коштів сільського бюджету станом на 01.01.2010 у сумі 6,96 тис. грн., в тому числі 0360 тис.грн. спрямувано на погашення заборгованості станом на 01.01.2010 року по КФК 010116, КЕКВ 1134 – 0.360 тис.грн. за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2010 року проведено планування видатків по загальному фонду сільського бюджету по КФК 010116,КЕКВ 1111 – „заробітна плата” у сумі – 6.6.тис.грн.

4. Затвердити на 2010 рік розмір оборотної касової готівки сільського бюджету у сумі 0,05 тис. грн.

5. Затвердити відомчу класифікацію головних розпорядників коштів сільського бюджету (додаток 4).

6. Установити розмір резервного фонду сільського бюджету на 2010 рік у сумі 0,1 тис. грн.

Формування доходної частини сільського бюджету

7. Установити, що до доходів загального фонду сільського бюджету на 2010 рік належать:

• податок на доходи з фізичних осіб в частині, що належить сільському бюджету;

• податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад;

• плата за землю в частині, що належить місцевому бюджету;

• плата за торговий патент;

• єдиний податок на підприємницьку діяльність;

• державне мито;

• адміністративні штрафи;

• надходження адміністративних штрафів ДАЇ;

• збір за використання лісових ресурсів;

• податок на промисел;

• місцеві податки і збори;

• фіксований сільськогосподарський податок;

• оренда майна комунальної власності;

• інші надходження;

• субвенції з місцевих бюджетів;

• дотація вирівнювання з державного бюджету;

• субвенції з державного бюджету .

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2010 рік є:

• власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету;

• цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування;

• надходження податку з власників транспортних засобів в розмірі 50%;

• надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища в розмірі 20%;

• надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

• грошові стягнення за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу;

• надходження від продажу землі;

• надходження від відчуження майна;

• субвенції з місцевих бюджетів.

9. З метою досягнення реальності і збалансованості сільського бюджету не надавати підприємствам, установам і організаціям пільг по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів), що зараховуються до сільського бюджету.

10. З метою забезпечення своєчасного та повного фінансування заробітної плати та соціальних виплат у 2010 році мобілізувати зусилля щодо забезпечення повної сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), погашення податкового боргу підприємствами, установами та організаціями у галузевому і територіальному розподілах та вишукування додаткових джерел надходжень до державного і місцевих бюджетів.

11. Провести відповідну організаційну роботу з структурними підрозділами юридичних осіб – платників податків, які зареєстровані за межами території села, сплачувати податки та збори до бюджету за місцем здійснення діяльності, відповідно до чинного законодавства.

Формування видаткової частини сільського бюджету

12. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2010 рік за економічною структурою та за видами видатків:

– оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

– нарахування на заробітну плату (код 1120);

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

– забезпечення продуктами харчування (код 1133);

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

– трансферти населенню (код 1340);

– трансферти місцевим бюджетам (код 1320);

13. Установити, що:

13.1. Відповідно до ст. 63 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове утримання), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового утримання), затвердженого для бюджетних установ і організацій у кошторисах.

Привести структуру, мережу, штати та контингенти підвідомчих установ і закладів у відповідність із граничними асигнуваннями на оплату праці, які передбачені в сільському бюджеті на 2010 рік (додаток 2).

Рішення про виплату премій та інших видів заохочень чи винагород працівникам сільської ради приймати у випадках перевиконання плану надходжень доходів до сільського бюджету.

13.2. Розпорядники коштів сільського бюджету мають право приймати зобов’язання по загальному фонду на здійснення видатків або платежів тільки в межах бюджетних асигнувань, затверджених їм на 2010 рік.

13.3. Якщо після прийняття цього рішення повноваження на виконання функцій або надання послуг, на які затверджені бюджетні призначення, передається від одного розпорядника коштів сільського бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися у порядку, встановленому цим рішенням для виконання тих же функцій чи надання тих же послуг, розпорядником коштів сільського бюджету, якому це повноваження передано.

13.4. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, затверджені цим рішенням, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.

Якщо така заборгованість відсутня, розпорядник бюджетних коштів 50 відсотків коштів спрямовує на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, а 50 відсотків коштів – на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.

У такому випадку розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл обсягів взятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за цими зобов’язаннями із спеціального фонду бюджету.

13.5. За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

14. Виконавчому комітету сільської ради, керівникам бюджетних установ постійно вживати заходи щодо економії бюджетних коштів, встановити та забезпечити суворий контроль за правильністю і ефективністю витрачання коштів, що виділяються з сільського бюджету в 2010 році.

15. Чисельність працівників апарату сільської ради встановлюється у межах загальної чисельності, визначеної типовими штатами, затвердженими Кабінетом Міністрів України. Впродовж року не приймати рішення, що призводять до збільшення чисельності працівників бюджетних установ.

16. Відповідно до статті 43 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” керівникам бюджетних установ, які фінансуються з сільського бюджету:

– передбачити в кошторисах доходів і видатків на 2010 рік в повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за природний газ, електричну енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених виплат.

– установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених на 2010 рік;

– забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань на 2010 рік.

– під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів обов’язково передбачати однією з умов – застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.

17. Дозволити виконавчому комітету сільської ради, у процесі виконання сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за функціональною та економічною класифікаціями в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

При цьому, забороняється статтею 26 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”, збільшення бюджетних призначень на:

• оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

• видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків.

18. Передбачити асигнування на фінансування програми “Турбота” – 1,9 тис. грн.

Міжбюджетні відносини

19. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів:

19.1. Дотацію вирівнювання сільському бюджету у сумі 385,6 тис. грн.;

Відповідно до укладених угод між районною та міською, сільськими радами щодо делегування повноважень на утримання сільських установ охорони здоров’я: амбулаторії, закладів культури (клуби) та з метою уникнення відволікання бюджетних коштів від цільового використання, субвенцію районному бюджету передбачити за рахунок зменшення дотації вирівнювання сільському бюджету.

19.2. Додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 25,0 тис. грн.

19.3. Субвенцію сільському бюджету у сумі 118,5 тис. грн. на :

• придбання легкового автомобіля, як переможцю щорічного районного конкурсу „Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку”;

• заробітну плату місцевій пожежній команді.

Установити, що в 2010 році визначення обсягів міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та сільським бюджетом здійснюється згідно методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.2004 р. № 1782 „Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин” та змінами до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів затвердженими постановами від 23.04.2010р. № 327.

Перерахування дотації вирівнювання та субвенцій з районного бюджету сільському бюджету, а також міжбюджетних трансфертів (дотацій, субвенцій) між місцевими бюджетами проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року №490 „Про затвердження Порядку перерахування дотації вирівнювання та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами”.

Відповідно до ст. 36 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”, пунктів 6, 8 постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року №490, перерахування дотації вирівнювання з районного бюджету сільському бюджету здійснюється управлінням Державного казначейства в Чернівецькій області, щоденно, за рахунок надходжень дотації вирівнювання з державного бюджету, затвердженої розписом.

Інші положення

20. Надати дозвіл виконавчому комітету сільської ради:

20.1. Отримувати, відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України та статті 50 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”:

– короткотермінові позички в управлінні Державного казначейства в Сокирянському районі для покриття тимчасових касових розривів, що можуть виникати під час виконання загального фонду сільського бюджету, в частині фінансування захищених статей його видатків;

– середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів сільського бюджету на 2010 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів та передбачені у додатку № 6 до Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами.

21. Установити, що у міжсесійний період зміни до сільського бюджету вносяться рішенням виконавчого комітету або розпорядженням сільського голови, за погодженням з комісією з питань бюджету та фінансів з наступним затвердженням на сесії сільської ради.

22. Установити, що в тих випадках, коли окремі депутати сільської ради вносять до сільської ради пропозиції щодо надання пільг або відстрочки по платежах до бюджету платникам податків або виділення додаткових асигнувань з сільського бюджету, то вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків сільського бюджету. В іншому випадку дані пропозиції можуть не розглядатись.

23. Взяти до відома, що відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”:

23.1. Статтею 35 Закону України передбачено, що у разі зміни місцезнаходження юридичною особою та місця проживання фізичною особою – підприємцем сплата визначених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду”.

23.2. Статтею 40 Закону України передбачено, що якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів, крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету при відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату.

23.3. Статтею 52 Закону України встановлено у 2010 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 825 гривень, з 1 квітня – 839 гривень, з 1 липня – 843 гривень, з 1 жовтня – 861 гривні, з 1 грудня – 875 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня – 755 гривень, з 1 квітня – 767 гривень, з 1 липня – 771 гривні, з 1 жовтня – 787 гривень, з 1 грудня – 799 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 901 гривні, з 1 квітня – 917 гривень, з 1 липня – 921 гривні, з 1 жовтня – 941 гривні, з 1 грудня – 957 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня – 869 гривень, з 1 квітня – 884 гривень, з 1 липня – 888 гривень, з 1 жовтня – 907 гривень, з 1 грудня – 922 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 695 гривень, з 1 квітня – 706 гривень, з 1 липня – 709 гривень, з 1 жовтня – 723 гривень, з 1 грудня – 734 гривень.

Розміри державних соціальних гарантій на 2010 рік, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами України, Законом України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

23.4. Статтею 53 Закону установлено на 2010 рік мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня – 869 гривень, з 1 квітня – 884 гривні, з 1 липня – 888 гривень, з 1 жовтня – 907 гривень, з 1 грудня – 922 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 5,2 гривні, з 1 квітня – 5,29 гривні, з 1 липня – 5,32 гривні, з 1 жовтня – 5,43 гривні, з 1 грудня – 5,52 гривні.

24. Взяти до уваги, що зміни до тимчасових розписів на січень – березень та квітень – червень, внесені рішеннями сесій сільської ради від 25.02.2010 року № 198 та від 19.05.2010 року рішеннями виконкомів від 04.01.2010 року № 02 та від 17.03.2010 року № 16 враховані у кошторисних призначеннях бюджетних установ сільського бюджету.

25. Додатки №1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

26. Рішення сесії сільської ради “Про сільський бюджет на 2010 рік” ввести в дію з 1 січня 2010 року і діє до 31 грудня 2010 року.

Сільський голова І.Гангал

Залишити коментар