УКРАЇНА

ГВІЗДОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СОКИРЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ V СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 202 / 25 – 10

25 лютого 2010 року                                                                             село Гвіздівці

Про „Порядок погодження прийняття в експлуатацію приватних будівель в межах села Гвіздівці”.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 року № 1035, Рекомендацій щодо погодження прийняття в експлуатацію приватних будівель в межах сіл, селищ, міст затверджених рішенням 36 сесії обласної ради V скликання № 30-36-10 від 09.02.2010 року сесія сільської ради вирішила :

1. Затвердити „Порядок погодження прийняття в експлуатацію приватних будівель в межах села Гвіздівці”.

(порядок додається)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, дотримання законодавства, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Сільський голова                                                                                         І.Гангал

Затверджено

рішення сільської ради

№ 202 від 25.02.2010 року

ПОРЯДОК

погодження прийняття в експлуатацію приватних будівель в межах села Гвіздівці

1. Цей Порядок встановлює механізм та умови погодження виконавчим органом Гвіздовецької сільської ради прийняття в експлуатацію приватних будівель в межах села.

2. Цей Порядок розроблений на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 року № 1035, рекомендацій щодо погодження прийняття в експлуатацію приватних будівель в межах сіл, селищ, та міст, затверджених рішенням 36 сесії обласної ради V скликання № 30-36/10 від 09.02.2010 року.

3. Під приватними будівлями в цьому Порядку розуміються закінчені будівництвом приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки з господарськими спорудами і будівлями, споруджені забудовниками –фізичними особами (далі – забудовник) у період з 5серпня 1992 року до 1 січня 2008 року без дозволу на виконання будівельних робіт.

4. Виконавчий орган Гвіздовецької сільської ради на письмову заяву забудовника (додаток 1) видає Довідку про погодження прийняття об’єкта в експлуатацію (далі-Довідка), згідно додатку 2.

5. Для отримання довідки забудовник повинен подати на ім’я голови Гвіздовецької сільської ради письмову заяву згідно додатку 1 з проханням погодити прийняття відповідного об’єкта в експлуатацію (далі – заява).

Заява підписується забудовником або його представником із зазначенням дати підписання. Якщо заяву підписано представником забудовника до заяви додатково додаються копії документів, що посвідчують повноваження представника (довіреність, доручення ) та його особу.

6.До заяви на погодження прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію забудовником додаються:

– копія паспорта забудовника (у тому числі сторінка, що містить інформацію про місце його реєстрації );

– документ, що засвідчує право власності забудовника або його право користування земельною ділянкою, на якій знаходиться об’єкт будівництва ;

– технічний паспорт приватної будівлі, виданий бюро технічної інвентаризації.

– звіт про проведення технічного огляду на відповідність приватної будівлі державним стандартам, будівельним нормам і правилам, нормативним актам з пожежної безпеки, санітарному законодавству, що діяли на момент закінчення будівництва, складений організацією, яка має відповідну ліцензію, і погоджений з органом державного пожежного нагляду та державною санітарно-епідеміологічною службою;

– інші документи з питань будівництва житлового будинку (у разі їх наявності ) що підтверджують можливість прийняття об’єкту в експлуатацію.

7. Подання забудовником документів до сільської ради на отримання довідки здійснюється шляхом :

– направлення необхідних документів поштою ;

– подання документів забудовником до виконавчого органу особисто з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує особу;

– подання документів представником забудовника особисто з одночасним пред’явленням оригіналів документів, що посвідчують повноваження представника (довіреність, доручення) та його особу.

8. Подані забудовником заяви реєструються Гвіздовецькою сільською радою у день їх надходження до вказаного органу окремому журналі, форма якого має відповідати додатку 3 цього Порядку. Також до цього журналу заносяться дані щодо надання забудовникам довідок та листів про відмову.

9. Встановити графік-прийому від забудовника документів на отримання Довідки та надання консультацій з питань порядку погодження виконавчими органами прийняття об’єкті в експлуатацію : вівторок – з 10.00 до 13.00 години, четвер – з 14.00 до 18.00 години;

10. Термін розгляду виконавчим органом Гвіздовецької сільської ради документів, поданих забудовником, не може перевищувати одного місяця з дня подання заяви, згідно статті 20 Закону України „Звернення громадян”.

11. Надання затверджених рішенням виконавчого органу Гвіздовецької сільської ради довідок забудовникам здійснюється на безоплатній основі згідно зі статтею 21 Закону України „Про звернення громадян”.

12. Виконавчий орган Гвіздовецької сільської ради може відмовити забудовнику у видачі довідки якщо :

12.1. документи на отримання Довідки подано не в повному обсязі;

12.2. документи не містять інформації, що є необхідною для надання виконавчим органом Довідки, зміст і форма якої відповідає додатку 2 до порядку ;

12.3. станом на останній день терміну для надання Довідки у володінні виконавчого органу наявні документальні докази факту подання забудовником недостовірних документів та/або інформації для отримання довідки ;

12.4. введення в експлуатацію об’єкта будівництва призведе до порушення прав або законних інтересів інших осіб.

13. Відмовляючи забудовнику у наданні Довідки, виконавчий орган Гвіздовецької сільської ради направляє листа про відмову в погодженні прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію (далі -лист про відмову) на ім’я забудовника, де зазначає підставу, що стала приводом для відмови.

Якщо приводом для відмови стала підстава, вказана у :

– підпункті 12.1. цього порядку, то вказується в листі про відмову, який саме документ не подано забудовником;

– підпункті 12.2. цього порядку, то вказується, яка саме інформація, що є необхідною для надання виконавчим органом довідки, зміст і форма якої відповідає додатку 2, відсутня у поданих документах, а також обґрунтовує необхідність надання такої інформації з посиланням на відповідні нормативні акти;

– підпункті 12.3. цього порядку, то вказується у листі про відмову, яка саме інформація та/або документи подані забудовником є недостовірними та обґрунтовує таку недостовірність документальними доказами ;

– підпункті 12.4. цього порядку, виконавчий орган вказує у листі про відмову, яке саме право або законний інтерес буде порушено введенням в експлуатацію об’єкта будівництва, зазначає конкретну особу чиє право або законний інтерес буде порушено, а також докази наявності у такої особи цього права.

14. Виконавчому органу Гвіздовецької сільської ради забороняється безпідставно відмовляти забудовникам у наданні Довідки.

Безпідставною відмовою у наданні Довідки вважається :

– відмова виконавчого органу у наданні забудовнику Довідки з підстав, не зазначених в пункті 12 цього порядку ;

– ненадання виконавчим органом забудовнику Довідки разом з не направленням останньому листа про відмову ;

– направлення виконавчим органам забудовнику листа про відмову, що не відповідає вимогам пункту 13 цього порядку.

У разі безпідставної відмови виконавчого органу надати Довідку забудовник має право, в порядку частини 1 статті 16 закону України „Про звернення громадян”, звернутись за захистом свого права або законного інтересу до суду.

15. Після усунення забудовником підстав відмови у наданні Довідки він має право знову звернутися до виконавчого органу Гвіздовецької сільської ради із відповідною заявою.

Секретар сільської ради                                                                С.Шеремета

Додаток 1

до Порядку погодження прийняття в

експлуатацію приватних будівель в

межах села Гвіздівці

______________________________________

(прізвище, ім’я по батькові)

_____________________________________________

сільського, селищного, міського голови)

_____________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові забудовника

_____________________________________________

поштова адреса)

ЗАЯВА

Прошу видати довідку про погодження прийняття в експлуатацію________________________

_____________________________________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження об’єкта будівництва)

побудованого без дозволу на виконання будівельних робіт у ________ році.

До заяви додаються :

– копія паспорта забудовника;

– документ, який підтверджує право власності забудовника або його право користування земельною ділянкою, на якій знаходиться об’єкт будівництва ( у разі наявності);

– технічний паспорт об’єкта будівництва, виданий бюро технічної інвентаризації;

– звіт про проведення технічного огляду на відповідність приватної будівлі державним стандартам, будівельним нормам і правилам, нормативним актам з пожежної безпеки, санітарному законодавству, що діяли на момент закінчення будівництва, складений організацією, яка має відповідну ліцензію і погоджений з органом державного пожежного нагляду та державною санітарно-епідеміологічною службою;

– інші документи з питань будівництва житлового будинку, що підтверджують можливість прийняття об’єкту в експлуатацію ( в разі їх наявності ).

__________________ ___________________________

(дата) (ініціали та прізвище забудовника)

Додаток 2

до Порядку погодження прийняття в

експлуатацію приватних будівель в

межах села Гвіздівці

ДОВІДКА

про погодження прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію

Видана______________________________________________________________________________

(найменування виконавчого органу сільської, селищної, міської ради )

громадянину_________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові, серія та номер паспорта )

який зареєстрований за адресою_________________________________________________________

та постійно проживає за адресою________________________________________________________

і є забудовником _____________________________________________________________________________________

найменування та місцезнаходження документа,

Об’єкт розташований на земельній ділянці загальною площею _______кв.м. та в межах визначених

_____________________________________________________________________________________

у разі наявності, найменування документа,

_____________________________________________________________________________________

який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою.

_____________________________________________________________________________________

на якій розташований об’єкт )

Орган_______________________________________________________________________________

(найменування відповідного виконавчого органу

_____________________________________________________________________________________

сільської, селищної, міської ради )

погоджує прийняття в експлуатацію _______________________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження об’єкта )

_____________________________________________________________________________________

Довідка видана для інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Чернівецькій області для видачі сертифіката відповідності.

______________ _________________________

(дата) (ініціали та прізвище посадової особи)

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Залишити коментар