01 rus1Представляємо вашій увазі нову книгу краєзнавця ОлексіяOb.01 Степановича Мандзяка: “История Сокирянщины в документах и материалах: От первых упоминаний до 1812 года”. Як і багато інших публікацій О.С. Мандзяк, присвячені історії та краєзнавству Сокирянщини, ця книга є некомерційним електронним проектом, спрямованим на популяризацію краєзнавства України серед її вихідців та їх нащадків, які нині проживають у багатьох країнах світу. Головна мета книги – привернути увагу аматорів і професійних дослідників до всебічного вивчення минулого і сьогодення території сучасного Сокирянського району Чернівецької області України.

Численні історики і педагоги єдині в тому, що сучасний зміст історичної освіти повинен акцентувати увагу на пріоритетності регіональної історії, і що формування національно-історичної пам’яті неможливо без широкого використання історико-краєзнавчого матеріалу. При цьому, окрім багато чого іншого, краєзнавство надає велику увагу роботі з історичними документами. Вивчення минулого рідного краю немислимо без збору і дослідження документів, які є найбагатшим джерелом інформації. Документ – це свідок історії, її безпосередній учасник.

У пропонований збірник включені архівні документи та матеріали, раніше опубліковані в Румунії, Молдові, Україні, Росії, Польщі, Німеччині та Франції, в академічних працях, науково-популярних виданнях, а також виданнях ненаукового характеру. Багато із них перекладено нами, а деякі залишені на мові оригіналу або мові, якою вони вперше були опубліковані в перекладі.

Документи у збірнику розташовані в хронологічному порядку. У деяких випадках тексти підкріплені фотокопіями оригіналів. Більшість із документів забезпечені контрольно-довідковими відомостями, що складаються з назви архіву, номеру фонду, опису, справи, аркуша та ін. Наведено бібліографічні дані про джерела, в яких раніше був опублікований текст документа або його резюме. Довідковий апарат збірника також включає в себе коментарі за змістом документів з додатковим інформаційним блоком. Деякі коментарі доповнені генеалогічними діаграмами, які дають можливість наочно простежити від кого і кому переходив у володіння той чи інший населений пункт.

Представлені у збірнику документи і додаткова інформація до них дозволять розширити бачення і розуміння історії Сокирянщини. Отримана інформація дасть можливість розібратися в датуванні перших згадок одних населених пунктів і датах заснування інших. Це, в свою чергу, допоможе уникнути невиправданого ототожнення понять «перша згадка» і «заснування», що, на жаль, не рідкість в середовищі журналістів, краєзнавців та істориків сучасності.

Док. 06Збірник розрахований на масового читача. Він може виявитися корисним для науковців, політологів, краєзнавців, музейних працівників, діячів культури, вчителів, студентів та всіх, хто цікавиться історією та краєзнавством Сокирянщини окремо, і України в цілому. Збірник може бути використаний в наукових і педагогічних цілях, як допомога в навчанні, в розробці лекційних курсів, практичних занять, як інструмент самоосвіти і як пролог до глибшого ознайомлення з історією та культурою Сокирянщини.

ПРО АВТОРА ТА УПОРЯДНИКА

Олексій Степанович Мандзяк, багато років здійснює дослідницьку діяльність в галузі краєзнавства (населені пункти Сокирянського району Чернівецької області) та етнографії: ігрова, змагальна і бойова культура народів світу, а також традиційні народні духовні та магічні практики слов’янських народів. Результати його досліджень опубліковані в книгах (в тому числі у співавторстві), а також в численних статтях історико-етнографічного, краєзнавчого та історико-краєзнавчого змісту (у періодичних друкованих виданнях, збірниках, на сайтах в мережі «Інтернет»).

У справі краєзнавства, з 2010 року постійно співпрацює з громадським сайтом Сокирянського району Чернівецької області «Сокирянщина» і з громадським сайтом села Гвіздівці Сокирянського району Чернівецької області – «Гвіздівці». У 2011-2012 роках укладав, редагував і верстав історико-краєзнавчий альманах «Сокирянщина» – спільний з адміністраціями вищевказаних сайтів електронний некомерційний проект, метою якого було привернути увагу аматорів і професійних дослідників до всебічного вивчення минулого і сьогодення території Сокирянського району.

 &&&

Книги

 1. Мандзяк А.С. Воинские традиции народов Евразии. – Минск: «Харвест»; Москва: АСТ, 2002. – 384 с.
 2. Мандзяк А.С. Боевые искусства Европы. – Минск: «Современное слово», 2005. – 352 с.
 3. Мандзяк А.С. Славянские воинские искусства: От культа Земли к воинскому поединку. – Минск: «Харвест», 2006. – 320 с.
 4. Мандзяк О.С. Бойові традиції аріїв: На шляху до реалій українських бойових мистецтв. – Тернопіль: «Мандрівець», 2006.
 5. Мандзяк А.С. Боевая магия славян. – Минск: «Харвест», 2007. – 544 с.
 6. Мандзяк О.С. Воїнсько-фізичне виховання аріїв: Народні ігри в практиці українських бойових мистецтв – Тернопіль: «Мандрівець», 2007. – 208 с.
 7. Мандзяк А.С. Воины ислама: Воинские и боевые искусства мусульманских народов. – Минск: «Книжный дом», 2007. – 416 с.
 8. Мандзяк А.С., Артеменко О.Л. Энциклопедия традиционных видов борьбы народов мира / Авт. и сост. А.С. Мандзяк, О.Л. Артеменко. – (E-book), 2011. – 562 с.
 9. Чорний О.Д., Мандзяк О.С. Сокирянська бистрина. – Чернівці: «Прут», 2011. – 312 с.
 10. Мандзяк О.С. Воїни Сокирянщини часів Першої світової війни. Списки учасників Першої світової війни, які були призвані до війська в Секурянській і Романкоуцькій волостях Хотинського повіту Бессарабської губернії / Зібрав, упорядкував і зредагував Олексій Мандзяк. – Інтернет, 2012. –70 с. (Спецвипуск історико-краєзнавчого альманаху «Сокирянщина», 5; «E-book»)
 11. Чорний О., Мандзяк О. Не загубились села у віках: Дослідження, знахідки, відкриття /Олександр Чорний, Олексій Мандзяк. – Чернівці: «Друк Арт», 2014. – 344 с.
 12. Мандзяк А.С. История воинских традиций и искусств Западной Европы. – Минск: «Современное слово», 2014. – 352 с.
 13. Мандзяк А.С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – Internet: Сайт «Сокирянщина», 2015. – 602 с. (E-book)
 14. 14. Кучерявий О.П., Мандзяк О.С. Гвіздівці: Шляхами століть. – Київ: «Арт Економі», ?. – 536 с.: іл. (готується до видання)

 **********************************************************

 Завантажити книгу «История Сокирянщины в документах и материалах…» cd_spin_wte

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Залишити коментар