На фермі не перший рік. До­глядав відгодівельну групу сви­ней, працював поваром, скота­рем. Але найбільше припало до душі доглядати свиноматок. Ро­бота перспективна, завжди на виду. Добре доглянеш тварин, простежиш за парувальною кам­панією, збережеш молодняк і бачиш-результати, ферма зрос­тає, поповнюється новим пого­лів’ям. Та й праця ціниться. Лише за серпень нараховано мені 96 трудоднів. Не кожний стільки виробить.

Доглядаю свиноматок третій рік. Щоразу добиваюся високої продуктивності. Торік, наприклад, від кожної одержав по 18,8 ділових поросят. Мене за показники в тваринництві удо­стоєно високої урядової нагоро­ди. Указом Президії Верховної Ради СРСР нагороджений ор­деном «Знак пошани».

Це окрилило мене на нові пе­ремоги. Поліпшив догляд за тваринами. Їх своєчасно годую. В раціоні переважають концентрати, які добре змільчуємо, пере­варюємо. Даємо їх в залежнос­ті від ваги, віку, продуктивності свиноматок. Але не менше чотирьох кілограмів на голову. Сюди входять ячмінна, горохв’яна, пшенична дерть. Крім того, тварин випасаю, щодня виганяю на прогулянки. Стежу, щоб в клітках завжди була сві­жа підстилка, чисто.

Торік парування свиноматок ми розпочали з половини вересня. Перший опорос вже одержували в січні. Я пильно сте­жу за графіками опоросів, збе­реженням молодняка. Від окремих свиноматок, які приводять багато поросят, відбираю їх, підкидаю до тих, які менш про­дуктивні, але з молоком. Це ба­гато значить. Молодняк вирів­нюється в розвитку, швидше прибавляє ваги, немає падіжу. Другий туровий опорос ми одержали в липні. За їх раху­нок і підвищено продуктивність свиноматок. Від кожної вже одержано по 19,5 ділових поро­сят. За молодняком забезпече­но зразковий догляд. Добирає­мо поросятам найкращі корми: переварені комбікорми, прожарене жито. З мінеральної підго­дівлі даємо крейду, вугілля тощо.

До кінця року одержимо ще один опорос, бо спаровано сви­номаток в кінці серпня. В цьо­му великі перспективи. В сере­дину зими новонароджений мо­лодняк ввійде розвинутим, загартованим. Буде завчасно під­готовлено відгодівельні групи. Одержимо резерв для поповнен­ня молочного стада.

Я змагаюся за високу продук­тивність свиноматок з Василем Мудриком та Ганною Костриж. Вірю, що в цьому змаганні обо­в’язкова перемога за мною.

Іван ПАЗЮК, орденоносець, свинар артілі їм. Котовського.

«Дністрові зорі», № 107 (2255). Четвер, 8 вересня 1966 року

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Залишити коментар