OLYMPUS DIGITAL CAMERAЦими днями відбулася нара­да вчителів Сокирянського району.

На пленарній частині наради були розглянені такі питання:

а) Підсумки третьої чверті та завдання на четверту чверть.

б) Виховна робота в школах.

В першому питанні доповідач тов. Вербицький Ю.М. зав. райпедкабінетом, зупинився на аналізі контрольних ро­біт в випускних 4-7 класах. Доповідач зазначив, що в чет­вертій чверті треба багато і наполегливо працювати, щоб ліквідувати недоробки, які допущені в третій чверті, щоб як слід підготувати учнів до державних іспитів.

0035

Один з перших вчительських колективів Гвіздовецької школи. Фото – від Гангал Н.Г.

Виступаючі вчителі Слободянюк, Царьов зазначили, що контро­льні роботи, дані інститутом вдосконалення вчителів відігра­ли великі роль. Вони послу­жили матеріалом орієнтації вчителя до випускних іспитів, вони нагадали ще раз вчителям та учням, що треба більше працювати над матеріалом, щоб іспити провести на високому рівні.

0026

Одни з перших учнів Гвіздовецької школи. Фото – від Гангал Н.Г.

Завідуюча Рай ВНО тов. Коновалова в своєму виступі зазначила, що всім вчителям району треба звернути велику увагу на виконання програмо­вого матеріалу та на боротьбу за глибокі знання учнів. Контрольні роботи показали, що боротьба за глибокі знання учнів ведеться не в усіх шко­лах. З відчитів за третю чверть видно, що в школах: Сокирянська № 1, Сокирянська № 2, Гвоздівська, Мендиківська, Коболчинська, Ломачинська спра­ва з навчально-виховною робо­тою стоїть краще ніж в решті школах району. В Сокирянській школі № 3 контрольні робо­ти написані дуже погано тому, що завідуючий школи тов. Кондрацький і вчителі школи не налагодили педагогічний процес в школі, навіть є випад­ки коли вчитель невірно подає матеріал на уроці.

Доповідь на тему «Виховна робота в школі» зробила вчи­телька тов. Кір’яновська Л. П.

Зав. відділу агітації і пропа­ганди тов. Мєх І. А. дав ряд конкретних вказівок для пок­ращення виховної роботи в школах.

На секційній роботі вчителі прослухали ряд лекцій вчитель­ського активу педкабінету, піс­ля яких вчителі ділилися дос­відом педагогічної роботи.

Вчительська нарада для кож­ного вчителя вивела висновок, що для того, щоб добитися доброї успішності в своєму класі, чи школі, треба ще раз і ще раз перебудувати свою роботу, щоб на кінець навчаль­ного року прийти з гарними показниками.

Ю. ДУБОВИЙ

Газета «Оновлене життя»,  № 22 (29), Неділя, 1 квітня 1945 року.

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Залишити коментар