admin on 5th Січень 2010

ГВІЗДОВЕЦЬКАСІЛЬСЬКАРАДА

ВИКОНАВЧИЙКОМІТЕТ

РІШЕННЯ№ 02

4 січня 2010року селоГвіздівці

Про тимчасовий розпис сільського бюджету на січень-березень 2010 року.

Керуючись п.а) п. п.1 ст.28Закону України ” Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 79 Бюджетного кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 року № 1181 ” Про заходи щодо забезпечення виконання державного бюджету України та місцевих бюджетів у 2010 році” та спільного розпорядження голів райдержадміністрації та районної ради від 29.12.2009 року № 895-р/311-р “Про тимчасовийрозпис районного бюджету на січень-березень 2010 року” виконавчий комітет сільської радивирішив :

1.Затвердити тимчасовий обсяг видатків сільського бюджету на січень-березень 2010 року по загальному фонду – 140.92 тис. грн., згідно з додатком 1.

2.Встановити, що помісячний обсяг сільського бюджету встановлений відповідно до статті 79 Бюджетного кодексу України у розмірі 1\12 річної суми асигнувань, затверджених сільською радою із внесеними змінами.

3.Головному бухгалтеру сільської ради :

3.1. У тижневий термін затвердити тимчасовийрозпис сільського бюджету на січень – березень 2010 року та подати його управлінню державного казначейства України в  Сокирянськомурайоні.

3.2. Фінансування видатків проводити відповідно до затвердженого тимчасового розпису по мірі надходження доходів та офіційних трансфертів до сільського бюджету.

3.3. Врахувати затверджений розпис при формуванні сільського бюджету на 2010 рік.

4.Забезпечити визначення у тимчасових кошторисах бюджетних установ на 2010 рік у повному обсязі асигнуваньна оплату праці працівникам бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці, проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

5.Планувати у 2010 році видатки, пов’язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, і видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії усіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідних розпорядників.

6. Не приймати власні рішення щодо збільшення чисельності працівників підпорядкованих органів та установ.

7.Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань за загальним фондом державного бюджетувідповідно до бюджетних асигнувань, установлених кошторисами (у тому числі за незахищеними видатками бюджету – у разі відсутності простроченої заборгованості з виплати заробітної плати працівникам (грошового забезпечення ) за спожиті комунальні послуги та енергоносії, а за спеціальним фондом – у межах відповідних фактичних надходжень.

8.Забезпечити спрямування власних надходжень бюджетних установ на заходи, здійснення яких, необхідне для виконання основних функцій і якіне забезпечені коштами загального фонду сільського бюджету.

9. До 14 січня 2010 року забезпечити подання фінансовому управлінню райдержадміністрації проектів тимчасових зведених кошторисів на січень – березень 2010 року.

10. Дане рішення винести на затвердження чергової сесії сільської ради.

Сільський голова І.Гангал

Мітки: , , , , , , , ,

Залишити коментар