OLYMPUS DIGITAL CAMERA25 січня в районному Бу­динку культури відбулося01 rus1 урочисте засідання, присвя­чене 50-річчю Хотинського повстання. В ньому взяли участь учасники повстання, делегації з Дондюшанського району та селища Окниця Молдавської РСР, делегати з Хотинського району, пред­ставники партійних, радян­ських, громадських та госпо­дарських організацій.

Засідання відкриває голо­ва районної Ради депутатів трудящих П.М. Булах.

Урочисто звучить Гімн Радянського Союзу.

Під бурхливі оплески од­ностайно обирається почес­на президія в складі Політбюро Центрального Коміте­ту КПРС.

Слово для доповіді «50 ро­ків Хотинського повстання» надається секретареві райко­му КП України 3.Д. Юдіній.

Після доповідача першим виступає учасник Хотинсько­го повстання С.С. Грушецький.

Спогадами про незабутні січневі дні 1919 року поді­лилися активні учасники повстання М.Н. Маєвський та В.І. Миронюк.

З вітанням до учасників засідання звертається токар по металу райоб’єднання «Сільгосптехніки» А.М. Баранський, секретар райкому комсомолу Н.М. Іванова, завідуючий райвно Л.І. Юзефович.

Голова Хотинської район­ної Ради депутатів трудящих І.М. Христа вручив президії вітальну адресу Хотинського райкому КП України та рай­виконкому.

Коли учасників урочистого засідання вітали юні піоне­ри, в залі вибухали бурхливі оплески. Дзвінко лунали сло­ва: «Завжди напоготові!».

Одностайно приймаються вітальні листи Центральному Комітетові Комуністичної партії Радянського Союзу, Центральному Комітетові Компартії України.

Велично звучить Гімн Ра­дянського Союзу.

Для учасників урочистого засідання був даний святко­вий концерт.

_________________________________________

Газета Сокирянського районного комітету КП України і районної Ради депутатів трудящих «Дністрові зорі», http://www.dnistrovi-zori.info/ № 12 (2622), вівторок, 28 січня 1969 року

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Залишити коментар