УКРАЇНА

Гвіздовецька сільська рада Сокирянського району

Р І Ш Е Н Н Я № 26/03-06

ІІІ сесія V скликання

від 30 серпня 2006 року

Про місцеві податки і збори та відміну раніше прийнятих рішень

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Декретом Кабінету Міністрів “Про місцеві податки і збори”, Указом Президента України “Про впорядкування механізму сплати ринкового збору” від 28.06.99р. №761/99, Правилами торгівлі на ринках, затвердженими спільним наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.02р. №57/188/84/105 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 22.03.02р. за №288/6576, розглянувши рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету сільськогосподарського виробництва та економіки, бюджету та фінансів, Гвіздовецька сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити з 01 вересня 2006 року на території села Гвіздівці наступні місцеві податки і збори та затвердити положення про них згідно з додатками, що додаються:

1.1. Комунальний податок (додаток № 1) ;

1.2. Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг (додаток №2);

2. Визнати такими, що втратили чинність наступні рішення :

– ХVІІ сесії ІV скликання №146 від 11.10.2004 р. ;

– ХХVІІ сесії ІV скликання № 205 від 16.12.2005р.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного та культурного розвитку села, бюджету та фінансів.

Сільський голова І.Гангал

Додаток № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням № 26/03-06 Гвіздовецької

сільської ради Сокирянського району Чернівецької області

ІІІ сесії V скликання від 30.08.2006р.

ПОЛОЖЕННЯ

Про комунальний податок

1. Платники податку

Платниками комунального податку є підприємства, об’єднання, установи, організації незалежно від форм власності, їх філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, іноземні юридичні особи, їх філії та представництва, незалежно від того чи ними проводиться фінансово-господарська діяльність. Не є платниками комунального податку:

– бюджетні установи і організації, планово-дотаційні та сільськогосподарські підприємства, громадські організації, які утримуються за рахунок членських та добровільних внесків і не займаються підприємницькою діяльністю.

2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є фонд оплати праці, обчислений виходячи із офіційно встановленого неоподаткованого мінімуму доходів громадян (незалежно від фактично виплаченої зарплати), помноженого на середньооблікову чисельність працюючих за звітний квартал.

3. Ставки податку

Податок справляється за ставкою в розмірі 10 відсотків річного фонду оплати праці, обчисленого, виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

4. Порядок нарахування та строки сплати податку

4.1. Сплата податку проводиться платниками щоквартально (при наявності об»єкту оподаткування) у строки відповідно до чинного законодавства.

4.2. Сплата податку проводиться платниками через установи банків до місцевого бюджету по коду 16010100 класифікації доходів бюджетної класифікації

4.3. Зайво сплачені платниками суми податку зараховуються в рахунок майбутніх платежів або повертаються їм згідно з чинним законодавством.

4.4. Суми сплаченого комунального податку відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг).

5. Відповідальність платників і контроль податкових органів

Відповідальність за повноту обчислення, своєчасне подання розрахунків та своєчасну сплату покладається на платників комунального податку. За несвоєчасну сплату податку платники несуть відповідальність відповідно до Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами”.

Контроль за повнотою, правильністю та своєчасним перерахуванням податку до бюджету здійснює державна податкова інспекція згідно з чинним законодавством.

Секретар сільської ради С.Шеремета

Додаток № 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням № 26/03-06 Гвіздовецької

сільської ради Сокирянського району Чернівецької області

ІІІ сесії V скликання від 30.08.2006р.

Положення

про збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг

1. Загальні положення

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг – це плата за оформлення і видачу дозволів на торгівлю та послуги у спеціально відведених для цього місцях.

2. Платники збору.

Збір стягується з юридичних та фізичних осіб, які реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію і інші товари та надають послуги в спеціально відведених для цього місцях залежно від площі об’єкта, його територіального розміщення та профільності.

Дозвіл на право торгівлі та послуг видається після сплати відповідної суми на рахунок місцевого бюджету по коду 16011500 класифікації доходів бюджету.

3. Ставки збору.

3.1. Встановити наступні ставки збору:

3.1.1. за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі для суб’єктів, що постійно здійснюють торгівлю та надають послуги у визначених місцях відповідно до чинного законодавства в розмірі 20 НМДГ;

3.1.2 За здійснення одноразової торгівлі збір справляється в розмірах від одного НМДГ з розрахунку за одне торгове місце :

– торгівля з вантажного транспорту -47 % НМДГ;

– торгівля з легкового транспорту – 29,4 % НМДГ;

– торгівля з лотків – 11,8 % НМДГ .

З жителів села, які торгують продукцією виробленою у власному господарстві та вирощеною на своїй присадибній ділянці плату не справляти.

3.2. Сума збору відноситься на собівартість продукції робіт (послуг).

4. Відповідальність та контроль.

За торгівлю, надання послуг та виконання робіт без дозволу у власних та орендованих приміщеннях фізичні та юридичні несуть відповідальність у порядку, визначеному чинним законодавством.

Контроль за сплатою збору здійснюють органи місцевого самоврядування та державна податкова інспекція.

Секретар сільської ради С.Шеремета

Мітки: , , , , , , , , , ,

Залишити коментар