Публікуємо без скорочень і додатків Рішення ради національної безпеки і оборони України, яке стосується попередження лісових та інших великих пожеж в умовах підвищення температури повітря. Звертаємо особливу увагу на підпункт 3 пункту 8, яким введено тимчасові заборони та обмеження на відвідування лісових масивів та звернуто увагу органів влади і правоохоронних органів не недопущення випалювання стерні, бур’янів, смітників тощо.

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні

(Рішення введено в дію Указом Президента N 801/2010 ( 801/2010 ) від 06.08.2010)

Проаналізувавши інформацію про стан пожежної безпеки в Автономній Республіці Крим, східних, центральних та південних областях України, Рада національної безпеки і оборони України відзначає його погіршення у зв’язку зі складними погодними умовами, які встановилися на території України внаслідок сухої та спекотної погоди, та необхідність ужиття невідкладних заходів щодо запобігання виникненню пожеж.

З метою запобігання виникненню пожеж, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, можуть завдати відчутних збитків пам’яткам культури, негативно позначитися на якості довкілля, стані економіки і національної безпеки, а також посилення персональної відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади Рада національної безпеки і оборони України в и р і ш и л а:

1. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечувати належну міжвідомчу координацію і взаємодію центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у питаннях пожежної безпеки, посилити контроль за реалізацією заходів щодо запобігання виникненню пожеж та мінімізації їх наслідків;

2) здійснювати заходи щодо залучення до гасіння пожеж, ліквідації інших надзвичайних ситуацій, пов’язаних із пожежами, наявних сил та засобів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Державного комітету лісового господарства України, Державної прикордонної служби України, а також Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

3) забезпечити посилення контролю за додержанням вимог пожежної безпеки у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, насамперед тих, що розміщені в Автономній Республіці Крим, східних, центральних та південних областях, проведення у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку навчань з питань пожежної безпеки;

4) вжити у тижневий строк додаткових заходів щодо забезпечення безумовного виконання правил пожежної безпеки на об’єктах, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру, інших об’єктах підвищеної небезпеки, а також на територіях лісового фонду незалежно від відомчої підпорядкованості та форми власності, в тому числі здійснення постійного авіапатрулювання лісових масивів;

5) забезпечити належне фінансування заходів із будівництва доріг протипожежного призначення та протипожежних водойм, придбання пожежних автомобілів і обладнання протипожежного призначення;

6) забезпечити посилення персональної відповідальності керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій за впровадження організаційних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки.

2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям забезпечити проведення із залученням засобів масової інформації широкої роз’яснювальної роботи серед населення щодо необхідності додержання правил пожежної безпеки, в тому числі щодо небезпеки розведення багать у пожежонебезпечних місцях, використання піротехнічних засобів, а також щодо дій на випадок виникнення пожежі.

3. Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи:

1) проводити моніторинг пожежонебезпечної ситуації, пов’язаної з установленням на території України сухої та спекотної погоди, та вживати своєчасних заходів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

2) забезпечити підвищену готовність особового складу та техніки до ліквідації можливих пожеж та їх наслідків.

4. Міністерству оборони України:

1) посилити контроль за станом протипожежної безпеки у місцях зберігання боєприпасів та вибухонебезпечних речовин;

2) переглянути у триденний строк графіки планових навчань, тренувань із залученням з’єднань, військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань (крім навчань, тренувань, що проводяться за участю підрозділів збройних сил інших держав) з метою відтермінування навчань, стрільб, що можуть призвести до виникнення пожежонебезпечних ситуацій, на період до стабілізації ситуації у сфері пожежної безпеки;

3) невідкладно зупинити на період до стабілізації ситуації у сфері пожежної безпеки проведення військових навчань, стрільб, утилізації боєприпасів та вибухонебезпечних речовин (крім тих, що здійснюються для запобігання надзвичайним ситуаціям), забезпечити

підвищення пожежної безпеки військових складів, баз, арсеналів, інших пожежонебезпечних об’єктів.

5. Міністерству охорони здоров’я України:

1) забезпечувати готовність медичних закладів до надання відповідної допомоги постраждалим від пожеж;

2) активізувати разом із Державним комітетом телебачення та радіомовлення України роботу з інформування населення про необхідні дії із запобігання небезпечним для життя і здоров’я людини наслідкам, пов’язаним із впливом на її організм високої температури.

6. Міністерству аграрної політики України, Міністерству оборони України разом із Державним комітетом лісового господарства України забезпечити безумовне виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року N 1465-р ( 1465-2009-р ) щодо передачі державних лісогосподарських підприємств, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики України та Міністерства оборони України, до сфери управління Державного комітету лісового господарства України.

7. Міністерству внутрішніх справ України разом із Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державним комітетом лісового господарства України забезпечувати виявлення та притягнення до відповідальності осіб, винних у виникненні лісових пожеж.

8. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

1) вжити невідкладних заходів щодо запобігання виникненню пожеж, пов’язаних з установленням сухої та спекотної погоди, недопущення проведення масових заходів у місцях із підвищеною пожежною небезпекою, та місцях, що не пристосовані до проведення таких заходів у спекотну погоду під час денного піку температури;

2) забезпечити створення у триденний строк та безперебійну роботу оперативних штабів з координації дій з проведення заходів та мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежною небезпекою;

3) забезпечити здійснення заходів щодо:

Ø цілодобового контролю з охорони і захисту лісів, активізації роботи з попередження та негайної ліквідації пожеж у природних екологічних системах;

Ø посиленого контролю за станом пожежної безпеки стосовно транспортних комунікацій, систем життєзабезпечення, об’єктів підвищеної небезпеки та місць масового перебування громадян;

Ø уточнення регіональних та місцевих планів запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

Ø перевірки стану готовності пунктів евакуації населення на випадок можливого його відселення з постраждалих територій та забезпечення цих пунктів питною водою, медикаментами тощо;

Ø установлення обмеження на відвідування лісів населенням, заборони, обмеження проведення певних видів робіт на окремих лісових ділянках на період пожежної небезпеки;

Ø заборони заїзду на територію лісового фонду транспортних засобів;

Ø недопущення випалювання стерні, бур’янів, смітників тощо;

4) щоденно письмово доповідати Президентові України про стан пожежної безпеки та здійснені заходи щодо запобігання та ліквідації пожеж.

9. Головам районних державних адміністрацій утворити в районах штаби з координації дій із проведення заходів та мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із пожежною небезпекою, та взяти під особистий контроль їх цілодобову роботу.

10. Запропонувати Генеральній прокуратурі України посилити прокурорський нагляд за додержанням законів у сфері забезпечення пожежної безпеки.

11. Запропонувати Національній академії наук України розробити довгострокові прогнози аномальних погодних явищ, спричинених глобальними змінами клімату, та науково обгрунтовані пропозиції щодо вдосконалення системи моніторингу та прогнозування

надзвичайних ситуацій у сфері природно-техногенної безпеки.

12. Розглянути на засіданні Ради національної безпеки і оборони України у I півріччі 2011 року питання щодо попередження та нейтралізації загроз національній безпеці України, що виникають у зв’язку з глобальними змінами клімату.

Секретареві Ради національної безпеки і оборони України забезпечити підготовку зазначеного питання до розгляду Радою національної безпеки і оборони України.

Голова Ради національної безпеки і оборони України В.ЯНУКОВИЧ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Р.БОГАТИРЬОВА

м. Київ, 5 серпня 2010 року

Текст викладено відповідно до розміщенного на сайті Верховної Ради України.

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Залишити коментар