Дуже часто у громадян виникають суперечки з електропостачальними організаціями (РЕМ-и) з приводу розрахунків за електричну енергію. На жаль, споживачі з населення дуже часто порушують правила споживання електроенергії, а працівникам РЕМ-ів майже невідомі поняття чемності, ввічливості та поваги до закону і до людей.

Деколи зі справ виникає таке враження, що РЕМ-івці не з людей виходять, а прямо десь в електропідстанціях і народжуються – настільки по хамські, а подекуди і понелюдські вони поводяться з клієнтами, за рахунок яких вони взагалі те і живуть та годують свої сім’ї. Щоправда, слід зауважити, що таке стосується не лише енергопостачальників. Але – до нашої проблеми: слід роз’яснити головні суперечні питання – як то має бути.

Правила користування електричною енергією для населення затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. N 1357, яка так і називається: “Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення”. Саме цей нормативний акт деталізовано регулює відносини між РЕМ-ами і населенням (споживачами). Не будемо вдаватися у всі деталі цих взаємовідносин, зупинімось на головних питаннях – на порядку розрахунків за спожиту електричну енергію та на порядку відключення електроенергії.

Розрахунки населення за спожиту електричну енергію (п. 19 Правил) здійснюються за діючими тарифами (цінами) для населення на підставі показань приладів обліку (лічильників). Якщо у власності споживача перебувають електричні мережі напругою понад 0,4 кВ, а прилад обліку встановлений не на межі розподілу електромереж, втрати електричної енергії на ділянці електромережі від межі розподілу до місця встановлення приладу обліку відносяться на рахунок власника зазначеної ділянки електромережі.

Громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності оплачують електричну енергію, спожиту на потреби підприємницької діяльності, за відповідним тарифом (ціною).

У разі отримання житлової субсидії на оплату електричної енергії розмір плати споживача за використану електричну енергію визначається відповідно до порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Розрахунковим періодом для встановлення розміру оплати спожитої електричної енергії є календарний місяць. Плата за спожиту протягом розрахункового періоду електричну енергію вноситься не пізніше 10-го числа наступного місяця, якщо договором не встановлено іншого терміну.

Знімання показань приладів обліку провадиться споживачем щомісяця. Енергопостачальник має право контролювати правильність знімання показань приладів обліку та оформлення платіжних документів споживачем. За власним рішенням енергопостачальник має право самостійно знімати показання приладів обліку у споживача (як то робиться у Новодністровську, Сокирянському районі та у всій Чернівецькій області).

Оплата спожитої електричної енергії може здійснюватися: за розрахунковими книжками; за платіжними документами, які виписуються енергопостачальником (рахунки); за карткою попередньої оплати. Порядок та форма оплати спожитої електричної енергії визначаються у договорі.

Оплата спожитої електричної енергії, в тому числі на підставі визнаної претензії, здійснюється споживачем шляхом зарахування коштів виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачальника в уповноваженому банку. Кошти від застосування штрафних санкцій до споживача, в тому числі пеня за несвоєчасну оплату спожитої електричної енергії, а також плата за надання споживачу додаткових послуг зараховуються на поточний рахунок енергопостачальника.

У разі застосування безготівкової форми оплати та планових платежів енергопостачальник періодично (згідно з умовами договору) проводить перерахунок за фактично спожиту електричну енергію та надає споживачу рахунок. За відхилення нарахованих сум за фактично спожиту електричну енергію від сум зарахованих платежів пеня не стягується.

За несвоєчасну оплату електричної енергії (п. 25 Правил) понад термін, обумовлений договором, споживач сплачує неустойку (пеню) згідно з законодавством та договором. У разі зміни тарифів (цін) на електричну енергію оплата заборгованості провадиться за тарифами (цінами), що діяли у період, за який сплачується борг (п. 26 Правил).

У разі несплати за спожиту електричну енергію протягом 10 днів після терміну, зазначеного у договорі чи платіжному документі, та неотримання енергопостачальником повідомлення про оплату на 20 день споживачу надсилається попередження про відключення електричної енергії. У разі несплати за спожиту електричну енергію на 30 день після отримання споживачем попередження енергопостачальник має право відключити споживача від електричної мережі. Забороняється відключення споживачів перед вихідними та святковими днями (п. 27 Правил).

У разі відсутності у споживача коштів на оплату заборгованості він повинен звернутися до енергопостачальника із заявою про складання графіка погашення заборгованості або відстрочення терміну оплати та надати довідки, що підтверджують його неплатоспроможність.

У разі виявлення в платіжному документі помилкових показань приладу обліку споживач зобов’язаний повідомити про це енергопостачальника. Представник енергопостачальника повинен протягом 5 днів від дня подання заяви перевірити рахунок, а в разі потреби протягом 20 днів перевірити прилад обліку та повідомити споживача про результати перевірки.

Якщо доступ до приладу обліку неможливий, представник енергопостачальника виписує платіжний документ на підставі даних про фактичне споживання електричної енергії за попередній період, про що робиться відповідна позначка в особовому рахунку споживача. Якщо протягом двох розрахункових періодів представник енергопостачальника не мав доступу до приладу обліку, він залишає споживачу в поштовій скриньці повідомлення про дату наступного відвідання чи прохання передати показання приладу обліку енергопостачальнику. Якщо після цього споживач не передав відомостей про кількість спожитої електричної енергії, енергопостачальник має право через 30 днів після дати відправлення письмового попередження припинити постачання електричної енергії споживачу.

Споживач, який має право на встановлені законодавством пільги з оплати спожитої електричної енергії, повідомляє у письмовій заяві енергопостачальника про своє право на пільгу з посиланням на відповідний законодавчий акт. Пільгова оплата електричної енергії здійснюється з дня подання споживачем заяви. У разі коли декілька членів однієї сім’ї, які проживають разом, мають право на пільги з оплати спожитої електричної енергії, пільга надається тільки одному з членів сім’ї. Споживач, який має декілька пільг, може обрати одну, більшу за розміром пільгу. Пільги з оплати спожитої електричної енергії надаються тільки за місцем постійного проживання.

У разі отримання житлової субсидії на оплату електричної енергії споживач повідомляє енергопостачальника про своє право на зменшення розміру плати за спожиту електричну енергію відповідно до порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

У разі необхідності використання електричної енергії без встановлення приладу обліку (для виконання тимчасових робіт) споживач оплачує спожиту електричну енергію на підставі договору про тимчасове безоблікове користування електричною енергією, який оформляється під час отримання споживачем відповідного дозволу енергопостачальника.

У разі користування електричною енергією без приладу обліку з дозволу енергопостачальника розрахунки із споживачем здійснюються відповідно до середньомісячного споживання. Величина середньомісячного споживання електроенергії визначається за попередні 12 місяців, або за фактичний період споживання, якщо він менший 12 місяців.

Користування електричною енергією може бути тимчасово припинено (п. 34 Правил) у разі: проведення планових ремонтів електроустановок і електричних мереж; виникнення режимів, безпосередньо не пов’язаних з аварією, за яких провадиться обмеження відпуску електричної енергії та потужності. Про тимчасове припинення постачання електричної енергії енергопостачальник повідомляє через засоби масової інформації не пізніше ніж за 10 днів. Під час виникнення аварійних режимів енергопостачальник протягом 5 днів після виникнення аварії повинен повідомити споживачів про причини тимчасового припинення постачання електричної енергії.

Крім того, енергопостачальник має право відключити споживача (п. 35 Правил) у разі: самовільного підключення до електричної мережі; розкрадання електричної енергії, навмисного пошкодження приладу обліку та зриву пломби; порушення вищезазначених термінів сплати за спожиту електричну енергію, або порушення умов договору про реструктуризацію заборгованості; неоплати за встановлення нового приладу обліку (лічильника); невиконання припису Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної енергії; зниження показників якості електричної енергії з вини споживача.

Відновлення електропостачання споживача (п. 36 Правил) здійснюється протягом 3 днів у містах та 7 днів у сільській місцевості після усунення порушень і оплати споживачем заборгованості, витрат на повторне підключення та збитків, завданих енергопостачальнику.

У разі розгляду спірних питань у судовому порядку (якщо Ви звернулися до суду на дії енергетиків) термін відключення не повинен перевищувати 1 місяця (незалежно від терміну розгляду справи в суді) за умови відсутності у споживача заборгованості за фактично спожиту електричну енергію.

І ніколи не намагайтеся обговорювати з енергопостачальниками та їхнім керівництвом проблеми винятково в усній формі. Всі Ваші усні скарги на дії електриків, контролерів і самих начальників, як правило – порожня витрата Вашого часу Ваших нервів. Крім того, потім Вам же й гукнеться, оскільки Ви не ні яким чином і ні коли не доведете, що Ви з того чи іншого питання зверталися до якогось начальника.Тому: розмови – розмовами, а письмову заяву або скаргу обов’язково зареєструйте в приймальні начальника або відправте поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Адвокат Кучерявий О.П.

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

14 коментарів к “Розрахунки за електроенергію та відносини з енергетиками”

 1. Это все хорошо,все прекрасно. Так им и надо. Только вот что будем делать тогда когда продадут контр.пакет акций Черновцыобленерго кокому-то америкосу? Как вы думаете? Он будет Вам безпрерывно подавать ваши 220 или может снизит тариф? Нет дорогие он будет делать то же самое что и сейчас делают так называемые электрики только жоще. Никаких вложений инвестиций в ремонт линий не будет,а будет жестокая борьба за каждый килоВАТ. Ему будет проще и дешевле содержать хорошего юриста чем обеспечивать 50 показателей качества эл.энергии. А ситуация с отключениями за неуплату так это понятное дело это тот же товар,что и в магазине Вы взяли-заплатите.Только вот там без денег неочень то и возьмешь,а тут товар сам прямо в дом да и еще и с какой скоростью.Люди научитесь платить за то что взяли и все будет нормально. С ув. Энергосила.

 2. Хотелось бы узнать у автора этой статьи, что он хотел этим сказать. Поддержать электриков или агитировать население не платить за енергию. Если автор думает,что електрики живут и кормят свои семьи за чей-то счет, то извените, Вы что-то не то курите. Работники РЭСа ,в частности местного , получают зарплату у государства (пока что) и никто им на жизнь денег просто так не дает. Деньги они получают за то, что передали электроенергию Вам домой. А потребитель в свою очередь должен заплатить за каждый коловат который он взял причем ежемесячно будь то один киловат или тысяча (первый пункт в абонент. книжке гляньте.) Никто никого и с огромной улыбкой не просит купите у нас энергию , время коммунизма прошло. Здесь такое правило лучше меньше ,но каждый месяц. Хотите-берите, взяли-заплатите. И раз уж такая свара, то ровным счетом это политика государства,а не конкретно взятого там начальника или чиновника.

 3. На комментарий Мастера: статья не имеет целью ни поддержку электриков, ни призыва к неплатежам. Статья только разъясняет народу основные положения Правил пользования электроэнергией, утвержденные Постановлением Кабинета Министров. И эти правила обязаны выполнять все: и население и энергетики. Население тоже, конечно, нарушает, много неплатежей, но это не освобождает энергетиков от обязанности выполнять установленные Правилами требования, тем более, если они считают, что действуют от имени государства. К сожалению, слишком во многих случаях имеют место злоупотребления со стороны РЕС-овских энергетиков. При этом они пользуются недостаточной грамотностью населения населения и монопольным положением облэнерго; сами не выполняют Правила и очень часто по хамски относятся к людям. Примеры, которые не являются одиночными, а пожалуй массовыми:
  1) пожилая сельская женщина лежала в больнице более месяца, потом еще месяц находилась у своей дочери в городе. За период до попадания в больницу у нее нагорело “аж” 26 квт. Пока ее не было, электроэнергия не использовалась. Ей без всякого предупреждения отключили электроэнергию и потом требовали деньги за подключение. Больная, пожилая женщина, потом, пока шли “разборки”, еще более месяца после возвращения домой сидела без электричества;
  2) РЕС-овцы (конечно, с подачи руководства), практически никогда не выполняют нормы постановления Кабмина о порядке и сроках отключения. Уже числа 15-го приносят бумажку с требованием в течение 2-х-5-ти дней оплатить, угрожая отключением (и отключают в случае неуплаты в течение этого срока). При чем, их не интересует, видел ли потребитель это предупреждение, находится ли он вообще дома? А это нарушение.
  3) имеются конкретные факты фабрикации контролерами РЕС-ов (с участием руководства) актов проверки.
  Все это и прочие такие вещи делаются потому, что РЕСы превратили в дополнительный бизнес отключения с последующей оплатой подключений.
  Еще одну мошенническую схему описано здесь: http://ukr-advokat.org.ua/?p=651#more-651
  И гос. интересы тут не при чем, потому что большинство облэнерго давно не являются государственными организациями, поскольку полностью или частично выкуплены частными лицами. И вот именно в их интересах и действуют подчиненные…

 4. Если мы зашли в тупик с ув.админом, то скажу коротко по пункту
  1)Такие случаи если и бывают,то только когда дело длится больше месяца и обходчик не видит хазяина или не имеет доступа к прибору учета.
  2) Тут просто слов нет. Вы наверное живете в другой стране. И постановлений кабмина никто не нарушает,только работники РЭСа. И делают они это специально и от нечего делать.
  3) Что касается обходчиков и контролеров. Жаль не могу прочесть Вашу ссылку почему-то дохлая. Фальсификация когда то имела место. Сейчас это не проходит.Почему , скажу просто что все их показания заносятся в общую базу и очень быстро проверяются даже прямо из облэнерго.
  Люди, электорэнергия это товар научитесь платить вовремя за то что взяли! И поверьте все эти проблемы отпадут сами собой. И на последок скажу если бы не началось, несколько лет назад, массовое отключение абонентов за неуплату, то сейчас было то же что и в молдавии. Кстати Клокушна рядом там у Вас спросите их.

 5. На 2-й комментарий Мастера и тоже по пунктам:
  1) в селе перед отрезанием электричества не узнать, что человек лежит в больнице, поверьте очень трудно. Это надо очень стараться, скорее всего заткнуть чем-то уши и отгонять от себя назойливых соседей. Кроме того, в статье как раз и отражен порядок отключений в таких случаях, который енергетиками был грубо и бесчеловечно нарушен;
  2) мы все знаем – где мы живем. Потому так и живем, что каждый друг на друга кивает, а свои обязанности не выполняет. Однако, в данном случае мы говорим о работниках РЕСов и о тех случаях (в т.ч.), когда от их действий пострадали совершенно невиновные люди. Ведь в тех случаях, когда отключили раньше времени, установленного Порядком – это отключение невиновным людям. При этом, к сожалению, потребители перед “крутыми” РЕСовцами, а тем более, перед облэнерго, практически не защищены;
  3) ссылка работает, там все и написано.
  За электроэнергию, как и за все прочее, безусловно надо платить вовремя. И надо стараться платить в те драконовские сроки, которые установлены Кабмином. Однако и к людям-потребителем, за счет которых, еще раз напоминаю, живут и кормятся, платят за все остальное энергетики, относиться по-человечески и хотя бы в пределах правил, установленных Кабмином. Относительно полезности массовых отключений, не менее половины из которых было совершенно незаконным, а зачастую и вообще безосновательным (то есть отключали даже людям, которые не имели задолженности), то давайте по аналогии предложим милиции для усиления борьбы, например с терроризмом и т.п. действиями, “сажать” всех, которые будут у них вызывать какие бы то ни было подозрения, не обращая внимания на установленный законом порядок, не утруждаясь поиском доказательств. И оправдание у них таким действиям аналогичное Вашему найдется: если они это не сделают, у нас будет то же, что и в соседней России (Кавказ).
  Наверное, Вы скажите (или подумаете), что это несопоставимые вещи, но на самом деле это примерно одно и то же: необоснованное привлечение к ответственности.
  Что касется Клокушны: интересовались, никто там не понял, что за проблемы имеются в виду.
  Главное: все должны соблюдать установленные правила (и потребители и энергетики), а если кто-то нарушает эти правила, то и нести ответственность тоже должны по установленным правилам (также – и потребители и энергетики), а не как попало. И тогда все будет в порядке и не придется споры разводить.

 6. Прочитал данный пост. Дико понравился. Добавлю сайт в закладки.

 7. Чи законно сплатити за електроенергію за 2 місяці (попередній і наступний)за тарифом двічі по 150квт по тарифу 0.28грн, а різницю – за підвищеним? Де в законі це виписано? Дякую.

 8. ЛЮДМИЛА, пробачте, але Ваше питання не досить зрозуміле. Але ми переадресували його автору статті – адвокату Кучерявому О.П. Та Ви может задати йому Ваше запитання з більш повними відомостями під такою ж статтею на його особистому сайті http://ukr-advokat.org.ua/ . Тільки не пишить (як у нас) в графі “сайт” слово енергетика. Якщо у Вас не має власного сайту, то просто нічого там не треба писати, адже в таких випадках програма вважає Ваш лист спамом і викидає у спам-корзіну

 9. Прошу пояснити, чи правомірне відключення, якщо на момент відключення борг було погашено? 21.08. було вручено попередження. 24.09 о 10.40(в понеділок) оплачені послуги електропостачання. 24.09 о 12.30 електроенергію відключили, хоча квитанцію про сплату пред”явила.

 10. Natalya: ми задали це питання адвокату Кучерявому О.П. і він відповів, що таке відключення після погашення боргу не правомірно.

 11. Соседи подключились к нашему счетчику и несколько месяцев (апрель-декабрь) потребляли электроэнергию на два счетчика.
  У нас есть акт составленный сотрудниками энергопоставляющей организации, где указано о незаконном подключении и указан номер квартиры.
  В нашей квартире никто не живет. До апреля по счетчику чуть больше нуля в месяц. И после отключения то же самое. В период апрель-декабрь накручено 700 грн.
  Обратились к поставщику – сказали решайте вопрос соседями, подавайте в суд, бейте морду. Это Ваши проблемы.
  Сегодня отключили нам свет.
  Что нам делать?

 12. Андрей, как нам сообщил в ответ на Ваш вопрос адвокат Кучерявый О.П., Вам действительно надо обращаться в суд с иском к соседям. Вы можете оплатить задолженность РЕСу, заплатить за подключение, а потом все эти суммы попытаться взыскать через суд с соседей, в том числе и судебные издержки. Только обязательно нужно доказать все суммы затрат документально

 13. Здравствуйте. Подскажите, я отсутствовал 1,5 года, в квартире работали холодильники, сигнализация, отопление..и т.д. На данный момент возникла задолженность порядка 3600 кВт, и облэнерго требует чтобы я оплатил эту задолженность по тарифу 95,76 за 1 кВт. Насколько это законно? и могу ли я оплатить за эти 18 месяцев 150 кВТ по 28,02, остаток по 36,48 за каждый месяц.?

 14. Андрей, для получения достаточно компетентного ответа Вам лучше задать этот вопрос на сайте автора статьи – адвоката Кучерявого О.П., в рубрике по защите прав потребителей