УКРАЇНА

ГВІЗДОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СОКИРЯНСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХХІІ СЕСІЯ  VІІ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ  № 3/32–20

24 січня  2020 року                                                                              село  Гвіздівці

Про бюджет Гвіздовецької сільської ради на 2020 рік.

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування”, Гвіздовецька сільська рада вирішила:

 1. Визначити на 2020 рік:
  • доходи сільського бюджету у сумі 900000,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 900000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
  • видатки сільського бюджету у сумі 900000,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 900000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
  • оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 1000,00 гривень;
 2. Затвердити відомчу  класифікацію  видатків  сільського  бюджету  на  2020 рік  згідно  додатку  3  до  цього  рішення.
 3. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію сільської програми «Турбота» на 2020 рік у сумі 20000,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.
 4. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені ст. 69 Бюджетного кодексу України,  а також такі надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України 2020 рік”:

 • акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
 • податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості;
 • податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості;
 • податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості;
 • податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
 • земельний податок з юридичних осіб;
 • орендна плата з юридичних осіб;
 • земельний податок з фізичних осіб;
 • орендна плата з фізичних осіб;
 • єдиний податок з фізичних осіб;
 • єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товарного виробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75 %;
 • плата за надання адміністративних послуг;
 • надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності;
 • державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, в тому числі на спадщину і дарування.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України;

 1. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

– оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

– нарахування на заробітну плату (код 2120);

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

– поточні трансферти населенню (код 2730).

 1. Зазначити повноваження щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку,

визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

 1. Зазначити положення щодо забезпечення головними розпорядниками коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року; оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,  природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 1. З метою дотримання збалансованості сільського бюджету не надавати підприємствам, установам і організаціям пільг зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що зараховуються до сільського бюджету.
 2. Установити, що в тих випадках, коли депутати сільської ради вносять пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з сільського бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів.
 3. Додатки № 1- 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Рішення сесії Гвіздовецької сільської ради „Про сільський бюджет на 2020 рік ” набуває чинності з 01 січня 2020 року і діє до 31 грудня 2020 року.
 5. Секретарю сільської ради Шереметі С.Є. оприлюднити дане рішення з додатками в установленому порядку.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально – економічного та культурного розвитку села, бюджету та фінансів.

 

Сільський   голова                                                        І. Гангал

________________________________________________

УКРАЇНА

ГВІЗДОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СОКИРЯНСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХХІІ СЕСІЯ  VІІ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ  № 4 /32–20

24 січня  2020 року                                                          село  Гвіздівці

Про внесення змін до сільського бюджету на 2020 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, сільська рада вирішила:

1. Затвердити зміни до сільського бюджету, внесені в міжсесійний період рішенням виконкомів № 87 від 04.12.2019 року, № 95 від 23.12.2019 “Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік”.

2. За рахунок вільного залишку станом на 01.01.2020 року збільшити видаткову частину спеціального фонду сільського бюджету на суму 1090,00 грн. по:

КПК 0118130 КЕКВ 2210 в сумі 1090,00 гривень
 1. За рахунок вільного залишку станом на 01.01.2020 року збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету на суму 110000,00 грн. по:
КПК 0110150 КЕКВ 2210 в сумі 84000,00 гривень
КЕКВ 2220 в сумі 18500,00 гривень
КПК 0117130 КЕКВ 2240 в сумі 7500,00 гривень
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально – економічного та культурного розвитку села, бюджету та фінансів.

 

Сільський   голова                                                        І. Гангал

______________________________________________

УКРАЇНА

ГВІЗДОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СОКИРЯНСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХХІІ СЕСІЯ  VІІ  СКЛИКАННЯ

 РІШЕННЯ  № 5/32–20

24 січня  2020 року                                                          село  Гвіздівці

Про затвердження штатного розпису апарату Гвіздовецької сільської ради на 2020 рік

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про оплату праці”, Постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 р.   № 525 “Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України за № 268 від 09.03.2006 р.” сільська рада вирішила:

 1. Затвердити штатний розпис апарату Гвіздовецької сільської ради на 2020 рік. (штатний розпис додається)
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально – економічного та культурного розвитку села, бюджету та фінансів.

Сільський   голова                                                        І. Гангал

Мітки: , , , , , , , , , , , , ,

Залишити коментар