УКРАЇНА

ГВІЗДОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СОКИРЯНСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ШОСТА  СЕСІЯ  VІ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ  № 47 / 6 – 11

 25  травня  2011 року                                                                  село Гвіздівці

Про місцеві податки і збори.

Відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Закону України “Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування”, пункту 24 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 7, 8, 10, 12, 14, главою 2 розділу ІІ, розділом ХІІ, пунктом 5 розділу ХІХ та підрозділом 8 розділу ХХ Податкового кодексу України, сільська рада вирішила:

 

 1. Встановити, що з 01.01.2011 року до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва єдиний податок справляється відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року №727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (з  наступними змінами) з урахуванням особливостей, визначених підрозділом 8 розділу ХХ  Податкового кодексу України.
 2. Встановити з 01.01.2011 року на території Гвіздовецької сільської ради ставку фіксованого податку з фізичних осіб у розмірі 60 грн., ставку фіксованого податку з фізичних осіб у розмірі 100 грн., в разі здійснення торгівлі по Україні, у відповідності до Закону України від 13.02.98 р. № 129/98 “Про внесення змін до Декрету КМУ “Про прибутковий податок з громадян”.
 3. Встановити з 01.01.2011 року на території Гвіздовецької сільської ради наступні місцеві податки і збори та затвердити розміри їх ставок згідно з додатком 1 до цього рішення.
 4. Затвердити наступні Положення про порядок обчислення та сплати місцевих податків і зборів:
 • Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності згідно з додатком 2 до цього рішення.
 • Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів згідно з додатком 3 до цього рішення.
 • Положення про туристичний збір згідно з додатком 4 до цього рішення.
 1. Затвердити розміри ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності:
 • Розміри ставок збору за провадження торговельної діяльності згідно з додатком 5 до цього рішення.
 • Розміри ставок збору за провадження діяльності з надання платних послуг згідно з додатком 6 до цього рішення.
 1. Затвердити ставки єдиного податку (згідно з додатком № 7 до цього рішення).
 2. Визнати такими, що втратили чинність з 01.01.2011 року наступні рішення Гвіздовецької сільської ради: «Про затвердження ставок по місцевих податках і зборах»  № 26/3-06 від 30.08.2006 року.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально – економічного та культурного розвитку села, бюджету та фінансів (Дячук О.В.) та головного  бухгалтера сільської ради Лях О.І.

 

 

Сільський голова                                                 І.Гангал

________________________________________________

Додаток 1

                                                                                                                                                              Затверджено рішенням 6 сесії VI скликання № 47/6-11 від 25.05.2011 року

 

 

Місцеві податки і збори та розміри їх ставок

 

№ з/п Види місцевих податків і зборів Платники Розміри ставок
1. Єдиний податок    З 1 січня 2011 року до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва діє Указ Президента України від 3 липня 1998 року № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (з наступними змінами)
  Фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення  юридичної  особи.
Юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності. 
   Для суб’єктів малого підприємництва – фізичних  осіб залежно від виду діяльності від 20 гривень до 200 гривень на місяць.
Суб’єкт підприємницької діяльності – юридична особа,  який перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, самостійно обирає одну з наступних ставок єдиного податку:
6 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору у разі сплати податку на додану вартість;
10 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
2. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності    Суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг.

   Від 0,08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року, за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах та діяльності з надання платних послуг за календарний місяць;
0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту;
0,02 розміру мінімальної заробітної плати за один день за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту.
3. Збір за місця для паркування транспортних засобів    Юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які згідно з рішенням сільської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках    0,04 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності

 

 

Секретар сільської ради                       С. Шеремета

______________________________________________

                           Додаток 2

                                                                                                                                                                       Затверджено рішенням 6 сесії VI скликання № 47/6-11 від 25.05.2011 року

 

Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

 

 1. Визначення понять

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (далі –  збір) – сума коштів, яка сплачується за придбання та використання торгового патенту.

Торговий патент – державне свідоцтво з обмеженим строком дії на провадження певного виду підприємницької діяльності, користування яким передбачає своєчасне внесення до сільського  бюджету відповідного збору.

Пільговий торговий патент – торговий патент на провадження торговельної діяльності певними видами товарів.

Короткотерміновий торговий патент – торговий патент на провадження торговельної діяльності, строк дії якого не перевищує 15 календарних днів.

Торговельна діяльність – роздрібна та оптова торгівля, діяльність у торговельно-виробничій (ресторанне господарство) сфері за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток.

Пункт продажу товарів – це:

магазин, інша торговельна точка, що розташовані в окремому приміщенні, будівлі або їх частині, і мають торговельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину;

кіоск, палатка, інша мала архітектурна форма, яка розташована в окремому приміщенні, але не має вбудованого торговельного залу для покупців;

автомагазин, розвозка, інший вид пересувної торговельної мережі;

лоток, прилавок, інший вид торговельної точки у відведеному для торговельної діяльності місці, крім лотків і прилавків, що надаються в оренду суб’єктам господарювання – фізичним особам та розташовані в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі – ринків усіх форм власності;

стаціонарна, малогабаритна і пересувна автозаправна станція, заправний пункт, який здійснює торгівлю нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом;

фабрика-кухня, фабрика-заготівельня, їдальня, ресторан, кафе, закусочна, бар, буфет, відкритий літній майданчик, кіоск, інший пункт ресторанного господарства;

оптова база, склад-магазин, інші приміщення, що використовуються для здійснення оптової торгівлі за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток.

Пункт обміну іноземної валюти  – структурна одиниця, яка відкривається банком (фінансовою установою), у тому числі на підставі агентських договорів з юридичними особами-резидентами, а також національним оператором поштового зв’язку, де здійснюються валютно-обмінні операції для фізичних осіб – резидентів і нерезидентів.

Пункт продажу палива – стаціонарна, малогабаритна і пересувна автозаправна станція, заправний пункт, який здійснює торгівлю (оптову та/або роздрібну) нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом.

Торгівля валютними цінностями – операції, пов’язані з переходом права власності на національну валюту України, іноземну валюту, платіжні документи та інші цінні папери, виражені у національній валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, банківські метали.

Торгівля іноземною валютою – валютні операції, пов’язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами за умови, що такими валютними цінностями є національна валюта України, цінні папери та чеки, виражені у національній валюті України.

Платні послуги  – діяльність, пов’язана з наданням побутових послуг для задоволення особистих потреб замовника за готівку, а також з використанням інших форм розрахунків, включаючи платіжні картки. Перелік платних послуг, для надання яких необхідно придбавати торговий патент, визначається Кабінетом Міністрів України.

Діяльність у сфері розваг – господарська діяльність юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що полягає у проведенні лотерей, а також розважальних ігор, участь в яких не передбачає одержання її учасниками грошових або майнових призів (виграшів), зокрема більярд, кегельбан, боулінг, настільні ігри, дитячі відеоігри тощо.

Окреме гральне місце –  гральний/більярдний стіл, інший стіл, призначений для проведення розважальних ігор, гральний жолоб (доріжка) для боулінгу або кегельбану. Окреме гральне місце може включати незалежні гральні місця.

Незалежні гральні місця – це:

місця за одним гральним столом, які дають можливість кільком гравцям одночасно брати участь в іграх, що не пов’язані між собою та не впливають на результати інших гравців.

 

 1. Платники збору

2.1. Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цим Положенням порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

2.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б) фізичні особи – підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

в) фізичні особи – підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

г) фізичні особи – підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

ґ) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах “Українське товариство сліпих”, “Українське товариство глухих”, а також фізичними особами – інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

д) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

е) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

є) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

ж) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри.

 1. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту

3.1. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;

б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;

в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

г) сірників;

ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.

3.2. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв’язку  і фурнітура до них;

б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев’язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;

г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гаc освітлювальний, торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

д) проїзні квитки;

е) зошити.

3.3. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами – резидентами України.

При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

 

 1. Придбання короткотермінового торгового патенту

Короткотерміновий торговий патент придбавається суб’єктом господарювання у разі прийняття ним участі в проведенні ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів.

 

 1. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування збором є право на провадження певного виду підприємницької діяльності.

 1. База оподаткування

Ставка збору застосовується до бази оподаткування – мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі – мінімальна заробітна плата).

 

 7.  Ставки збору

7.1. Ставка збору за провадження торговельної діяльності та/або  діяльності з надання платних послуг встановлюється з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року, визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

7.2. Встановити ставки збору:

7.2.1. за провадження торговельної діяльності (крім  провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) на календарний місяць до 0,1 розміру мінімальної заробітної плати

7.2.3. за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим  газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах на календарний місяць становить   0,4 розміру мінімальної заробітної плати залежно від  місця розташування таких пунктів продажу.

7.2.4. за провадження діяльності з надання платних послуг  до 0,1  розміру мінімальної заробітної плати.

7.3. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

7.4. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

7.5. Ставки збору, визначені відповідно до цього пункту, округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

 

 1. Порядок обчислення збору

Обчислення суми збору здійснюється шляхом множення бази оподаткування на відповідну ставку збору, встановлену цим Положенням, з урахуванням виду пункту продажу товарів, асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

 

 1. Порядок придбання торгового патенту

9.1. Для провадження передбачених цим Положенням видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо патент придбавається для відокремленого підрозділу, – місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбавається торговий патент;

г) вид торгового патенту;

ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення “виїзна торгівля”;

е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

є) період, на який придбавається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цього пункту. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

9.2. Відомості, наведені в поданій суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Звірка відомостей, наведених в поданій суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред’явлені суб’єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.

У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.

9.3. Торговий патент видається особисто фізичній особі – підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

9.4. Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.

9.5. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаваються суб’єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

9.6. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаваються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

9.7. Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбавається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбавається окремо для кожного з них.

9.8. Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.

9.9. У разі провадження підприємницької діяльності в одному пункті продажу товарів, в одному окремому приміщенні, будівлі або в їх частинах двох чи більше видів діяльності, що підлягають патентуванню (роздрібна торгівля, громадське харчування і один вид побутових послуг; роздрібна торгівля і кілька видів побутових послуг) суб’єктом підприємницької діяльності придбавається два торгових патенти – на торгівельну діяльність і на діяльність з надання побутових послуг.

9.10. У разі провадження підприємницької діяльності в одному пункті продажу товарів двох або трьох видів торгівельної діяльності (роздрібна та оптова торгівля, громадське харчування) придбавається один торговий патент за максимальною ставкою, з урахуванням місцезнаходження цього пункту та асортиментного переліку товарів.

9.11. Якщо суб’єкт підприємницької діяльності в одному окремому приміщенні, будівлі або в їх частинах надає два і більше видів побутових послуг, які підлягають патентуванню, придбавається один торговий патент за максимальною ставкою, з урахуванням місцезнаходження цього пункту і виду побутових послуг.

 1. Строк дії торгового патенту

10.1. Термін дії торгового патенту та пільгового торгового патенту становить 12 календарних місяців.

10.2. Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п’ятнадцяти календарних днів.

10.3. Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить чотири календарних квартали.

10.4. У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений пунктом 11 строк дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

10.5. Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Положення підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

 

 1. Порядок та строки сплати збору.

11.1. Порядок сплати збору платниками збору, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) – збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б) здійснюють торгівлю валютними цінностями – за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в) здійснюють діяльність у сфері розваг – за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г)  здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу – за місцем реєстрації таких платників;

д) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, – за місцем провадження такої діяльності.

11.2. Строки сплати збору:

а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту – не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями – щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в) за здійснення діяльності у сфері розваг – щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

11.3. Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

11.4. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

11.5. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового кодексу України.

 

 1. Порядок використання торгового патенту.

12.1. Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений:

 • на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності – біля реєстратора розрахункових операцій;
 • на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;
 • на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;
 • у пунктах обміну іноземної валюти;
 • у приміщеннях для надання платних послуг, а також у приміщеннях, в яких проводяться розважальні ігри.

12.2. Торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду.

12.3. Для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигорання на сонці, псування внаслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен зберігатися у відповідальної особи суб’єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов’язана надавати його для огляду уповноваженим законом особам.

12.4. Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

12.5. Передача торгового патенту іншому суб’єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб’єкта не дозволяється.

12.6. Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.

 

 1. Відповідальність платників і контроль за стягненням збору

13.1. Відповідальність за порушення порядку отримання та використання торгового патенту несе платник збору відповідно до Податкового кодексу України.

13.2. Податкові органи здійснюють контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності до бюджету.

 

Секретар сільської ради                                                 С.Шеремета

 ___________________________________________________

 

Додаток 3

                  Затверджено рішенням 6 сесії VI скликання № 47/6-11 від 25.05.2011 року

Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів

 

 1. Визначення понять

Збір за місця для паркування транспортних засобів – плата за провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених місцях.

Майданчики для платного паркування – площа території (землі), що належить на правах власності територіальній громаді або державі, на якій відповідно до рішення органу місцевого самоврядування здійснюється платне паркування транспортних засобів.

Не належать до спеціально відведених автостоянок гаражі, автостоянки, власники або користувачі яких є платниками земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, а також земельні ділянки, що належать до прибудинкових територій.

 

 1. Платники збору

2.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які згідно з рішенням сільської ради паркують транспортні засоби в місцях для платного паркування.

2.2. Перелік земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, із зазначенням їх місцезнаходження, загальної площі, площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, технічного облаштування, кількості місць для паркування транспортних засобів, (в тому числі для інвалідів) затверджується окремим рішенням.

2.3. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

2.4. Уповноважених для збору за пакування транспортних засобів визначає сільська рада.

 

 1. Об’єкт і база оподаткування збором

3.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка за рішеннями сільської ради спеціально відведена для паркування транспортних засобів.

3.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, зазначена в п 3.1.

3.3. Не належить до об’єкту та бази оподаткування площа земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

 

 1. Ставки збору

4.1.  Ставка збору встановлюється за кожний день паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для паркування транспортних засобів у розмірі 0,04 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного року). При визначенні ставки збору враховується місцезнаходження відведених місць для паркування транспортних засобів, площа відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на паркування.

 

 1. Порядок обчислення збору

5.1. Збір обчислюється шляхом множення площі земельної ділянки, яка є базою оподаткування (за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів) на ставку збору за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів та на кількість днів провадження цієї діяльності за базовий податковий (звітний) період.

 

 1. Податковий період, порядок обчислення та строки сплати збору

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

6.2. Збір сплачується до сільського бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) фізичними особами – підприємцями, юридичними особами, їх філіями (відділеннями, представництвами) за місцем розташування місця для паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації (розрахунку) за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

 

 1. Строк та порядок подання звітності

7.1. Податкова декларація (розрахунок) збору за місця для паркування транспортних засобів подається за звітний період, в установлені Податковим Кодексом України строки, до органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків.

 

 1. Відповідальність платників і контроль за стягненням збору

8.1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть платники збору відповідно до Податкового кодексу України.

 

 

Секретар сільської ради                          С.Шеремета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

Затверджено

рішенням 6 сесії VI скликання

№ 47/6-11 від 25.05.2011 року

 

 

Положення про туристичний збір

 

 1. Визначення понять

Туристичний збір – це місцевий збір, який сплачується платниками за отримання (споживання) ними послуг з тимчасового проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 6.1 цього Положення, та  зараховується до сільського бюджету.

 

 1. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію с.Гвіздівці, на якій діє рішення сільської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування у  визначений строк.

2.2.  Не є платниками збору особи:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у місті, де встановлено такий збір;

б)  прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

 

 1. Об’єкт оподаткування збором

Об’єктом оподаткування збором є послуги, що надаються платникам, пов’язані з тимчасовим проживанням (ночівлею) в місцях, визначених пунктом 6 цього Положення.

 

 1. База справляння збору

4.1. Базою для справляння збору є вартість отриманих платником послуг за весь період проживання (ночівлі) ним в місцях, визначених пунктом 6.1 цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

 

 1. Ставка збору

5.1. Встановити ставку збору у розмірі 1,0 відсоток до бази справляння, визначеної пунктом 4 цього Положення.

 

 1. Податкові агенти

6.1. Справляння збору здійснюється податковими агентами:

а) адміністраціями готелів та іншими закладами готельного типу;

б) юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з сільською радою.

 

 1. Особливості справляння збору

7.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

 

 1. Податковий період

8.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 1. Строк, порядок сплати збору та подання звітності

9.1. Збір сплачується до сільського бюджету до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно).

9.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

9.3. Суми нарахованих щомісячних внесків відображаються у квартальній податковій декларації (розрахунку). Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

9.4. Податкова декларація (розрахунок) по туристичному збору подається за звітний період, в установлені Податковим Кодексом України строки до органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку податковий агент.

 

 1. Відповідальність платників і контроль за стягненням збору

10.1 Податкові агенти, визначені цим Положенням, несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку згідно з Податковим кодексом України.

10.2. Податкові органи здійснюють контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування туристичного збору до бюджету.

 

 

Секретар сільської ради                                                     С.Шеремета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Додаток 5

Затверджено

рішенням 6 сесії VI скликання

№ 47/6-11 від 25.05.2011 року

 

 

Ставки збору за провадження торгівельної діяльності

 

(в частинах до мінімальної заробітної плати)

            Пункти

продажу

 

 

 

 

Асортимент

Магазини, інші торговельні  точки, які мають торговельний зал Кіоск, палатка, інші малі архітектурні форми, які не мають торговельного залу Автомагазини розвозки та інші види пересувної торговельної мережі Лотки, прилавки, інші види торговельних точок у відведених для торговельної діяльності місцях АЗС,

заправний пункт

Ресторани, бари, кафе, їдальні, буфети, літні майданчики,  кіоски, інші пункти ресторанного господарства Оптові бази, склади-магазини, інші приміщення для здійснення оптової торгівлі
Нафтопродукти, скраплений

та стиснутий газ на стаціонарних, малогабаритних і пересувних АЗС

 

0.4

 

Тютюнові вироби 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Продукція громадського харчування 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Непродовольча група товарів 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

 

 

 

Секретар сільської ради                                                  С.Шеремета

 

Додаток 6

Затверджено

рішенням 6 сесії VI скликання

№ 47/6-11 від 25.05.2011 року

 

 

Ставки збору за провадження діяльності з надання платних послуг

 

(в частинах до мінімальної заробітної плати)

 з/п

Вид платних (побутових) послуг Ставка збору
1. Виготовлення тентів, чохлів, штор, драпіровок 0,1
2. Пошив та ремонт верхнього одягу 0,05
3. Пошив одягу за індивідуальним замовленням 0,05
4. Ремонт взуття 0,05
5. Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури 0,1
6. Послуги з тиражування відеозаписів за індивідуальним замовленням 0,1
7. Послуги з виконання фоторобіт, здійснення відеозйомки 0,1
8. Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням 0,1
9. Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів 0,1
10. Надання транспортних послуг по перевезенню вантажів та здійснення пасажирських перевезень 0,1
11. Обробіток присадибних ділянок із застосуванням с\г техніки 0,1
12. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів за індивідуальним замовленням 0,1
13. Будівництво житла за індивідуальним замовленням 0,1
14. Послуги з ремонту житла за індивідуальним замовленням 0,1
15. Ремонт, реконструкція та реставрація будівель 0,1
16. Монтаж систем опалення, здійснення водопровідних, каналізаційних робіт 0,1
17. Виробництво дерев’яних конструкцій та столярних виробів 0,1
18. Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням 0,1
19. Перукарські послуги 0,04
20. Пошив ковдр 0,06
21. Перешивання та чистка подушок 0,06
22. Виготовлення і продаж вафельних коржів, пиріжків, тортів 0,05
23. Організація поховань та надання пов’язаних з ними послуг 0,02
24. Випас ВРХ, овець 0,1
25. Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами 0,1
26. Штучне запліднення тварин 0,1
27. Здійснення медпрактики 0,1
28. Стоматологічні послуги 0,1
29. Виробництво хлібобулочних виробів 0,1
30. Переробка сільськогосподарської продукції 0,1
31. Реалізація м’ясопродуктів 0,1
32. Реалізація продукції забою тварин (м’ясо, сало) 0,1
33. Роздрібна торгівля насінням городніх культур 0,04
34. Ведення товарного сільського господарства 0,1
35. Музичне обслуговування 0,1
36. Прокат книг 0,04
37. Організація культурно – масових заходів 0,1
38. Прокат посуду 0,1
39. Юридичні послуги адвокатів 0,1
40. Рекламно – інформаційна діяльність 0,1
41. Надання готельних послуг 0,1
42. Оренда основних засобів 0,1
43. Зібрання та ремонт меблів 0,1
44. Послуги лазні 0,1
45. Торгівля ветеринарними медикаментами 0,1
46. Ветеринарні послуги 0,1
47. Надання послуг по прокату водного транспорту 0,1
48. Організація та проведення концертів, дискотек 0,1
49. Виробництво кованих виробів 0,1
50. Організація туризму 0,1
51. Організація та надання послуг ринку 0,1
52. Інші види діяльності не передбачені переліком 0,1

 

 

Секретар сільської ради                                                   С.Шеремета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        Додаток 7

Затверджено

рішенням 6 сесії VI скликання

№ 47/6-11 від 25.05.2011 року

 

Ставки єдиного податку

 

№ з/п  

Види діяльності

Ставки єдиного податку в грн.

на один місяць

1. Торгова діяльність, що  здійснюється у стаціонарних  торгових  точках:
     –  магазинах 130
     –  кіосках 110
2. Надання транспортних послуг :
2.1. Легковим транспортом 200
2.2. Мікроавтобусами 200
2.3. Автобусами 200
2.4. Вантажним автотранспортом 200
3. Перукарські послуги 100
4. Пошиття та ремонт одягу 100
5. Фотопослуги 130
6. Відеопослуги 140
 

7.

Технічне обслуговування і ремонт автотранспортних засобів, шиномонтаж  та балансування коліс, рихтування та фарбування автомобілів  

200

8. Здійснення громадського харчування 140
9. Виготовлення столярних виробів 200
10. Ремонт взуття 100
11. Здійснення медпрактики 200
Стоматологічні послуги 200
Зуботехнічні послуги 200
12. Виробництво хлібобулочних виробів 140
13. Переробка сільськогосподарської продукції 180
14. Ведення товарного сільського господарства 80
15. Реалізація м’ясопродуктів 200
16. Музичне обслуговування 200
17. Оранка та культивація земель 200
18. Ремонт та будівництво приміщень і споруд 200
19. Прокат посуду 140
20. Послуги ксерокопіювання 140
21. Оренда основних засобів 200
22. Торгово – посередницька діяльність 200
23. Торгівля ветеринарними медикаментами 200
24. Ветеринарні послуги 200
25. Організація та проведення дискотек 100
26. Відеопрокат 140
27. Інші види діяльності на передбачені переліком 200

 

 

Секретар сільської ради                                                С.Шеремета

 

 

 

 

 

Мітки: , , , , , , , , , , , ,

Залишити коментар