01 rus1Для багатьох мешканців сіл (і не лише сіл) досить актуальним є питання переобладнання технічних засобів. Тому публікуємо роз’яснення порядку такого переобладнання, якій встановлений Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 № 607, яка так і називається – “Про затвердження Порядку переобладнання транспортних засобів”.

Раніше діюча Постанова Кабміну від 20 березня 1995 р. N 191 “Про спеціально уповноважену організацію з питань погодження переобладнання транспортних засобів та їх складових частин” втратила чинність.

Цей Порядок визначає процедуру переобладнання транспортних засобів, які призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, якщо таке переобладнання призводить до зміни повної маси та її розподілу по осях, до зміни розміщення центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності, до зміни колісної бази чи колісної формули, системи гальмового і рульового керування та трансмісії, зокрема для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива (далі – переобладнання).

Переобладнання транспортного засобу проводиться суб’єктом господарювання, який має нормативно-технічну документацію на відповідний вид переобладнання, узгоджену з МВС та Мінтрансзв’язку, і свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, або власником такого засобу в індивідуальному порядку.

Переобладнання транспортного засобу для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива проводиться суб’єктом господарювання, який має свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на відповідний вид переобладнання.

До переобладнання транспортного засобу власник або його представник повинен подати транспортний засіб за місцем реєстрації такого засобу для проведення огляду реєстраційно-екзаменаційним підрозділом ДАІ. За результатами огляду власник отримує відповідний акт, складений за формою, установленою МВС. Але перед переобладнанням транспортного засобу для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива огляд такого засобу підрозділом ДАІ не проводиться.

Для переобладнання транспортного засобу в індивідуальному порядку власник або його представник подає до спеціально уповноваженої організації (підприємство, установа, організація, що погоджує переобладнання транспортного засобу) заяву про погодження переобладнання транспортного засобу (далі – заява про погодження), в якій зазначаються відомості про транспортний засіб, вид переобладнання, а також технічна та інша інформація, необхідна для проведення переобладнання. До заяви про погодження додаються копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та акта проведення його огляду.

До спеціально уповноважених організацій належать державне підприємство “ДержавтотрансНДІпроект” і Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС.

Спеціально уповноважена організація розглядає заяву про погодження і визначає технічну можливість та умови (вимоги) переобладнання транспортного засобу з урахуванням того, що його конструкція повинна відповідати вимогам щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища. Строк розгляду заяви про погодження не повинен перевищувати 10 робочих днів за умови подання документів, передбачених пунктом 5 цього Порядку. У разі коли подані документи оформлені неналежним чином або містять недостовірну інформацію, власник або його представник має право після усунення зазначених недоліків повторно подати заяву про погодження, яка розглядається в установленому порядку.

За результатами розгляду заяви про погодження спеціально уповноважена організація видає документ про погодження або надає обґрунтовану відмову в погодженні переобладнання. Строк дії документа про погодження становить один рік з дня його видачі. Тобто, переобладнання має бути завершено протягом 1 року. Власник транспортного засобу або його представник забезпечує переобладнання транспортного засобу відповідно до умов (вимог), викладених у документі про погодження.

Після переобладнання транспортного засобу в індивідуальному порядку власник або його представник обирає організацію з оцінки відповідності, тобто підприємство, установу, або організацію, незалежно від форми власності, яка проводить оцінювання відповідності переобладнаного транспортного засобу вимогам правил, нормативів і стандартів України, а також умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження переобладнання транспортного засобу та подає заяву про проведення оцінювання відповідності переобладнаного транспортного засобу вимогам правил, нормативів і стандартів України, а також умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження (далі – заява про проведення оцінювання). За результатами такого оцінювання видається сертифікат відповідності для переобладнаних автобусів та акт технічної експертизи або сертифікат відповідності для інших переобладнаних транспортних засобів.

До організацій з оцінки відповідності належать:

Ø випробувальна лабораторія (центр), що має атестат акредитації відповідної галузі;

Ø орган з оцінки відповідності, визнаний та призначений в установленому порядку для проведення процедури сертифікації транспортних засобів;

Ø підприємство, що має (чинний до 31 грудня 2011 р.) сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО з установлення відповідності конструкції переобладнаного транспортного засобу умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження.

Відомості про організації з оцінки відповідності розміщуються на інформаційних стендах реєстраційно-екзаменаційних підрозділів ДАІ.

Строк проведення оцінювання не повинен перевищувати одного місяця. Оплата виконаних спеціально уповноваженою організацією та організацією з оцінки відповідності робіт здійснюється згідно із законодавством.

Перереєстрація транспортного засобу, що переобладнаний, проводиться реєстраційно-екзаменаційним підрозділом ДАІ відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабміну від 7 вересня 1998 р. N 1388.

Адвокат Кучерявий О.П.

 

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Залишити коментар