Олексій Мандзяк

Олег Кучерявий

 

В 1830-х роках в зв’язку з розвитком товарного виробництва і товарного обміну, а разом з тим з великим попитом на хліб з боку зовнішнього і внутрішнього ринку, бессарабські поміщики намагалися значно збільшити виробництво товарного хлібу. Продукція сільського господарства краю, особливо пшениця і вовна вивозилася за кордон: в Австрію, Італію, Туреччину, Францію, Грецію, тощо.

У сільгоспвиробників виникли деякі проблеми з робочою силою, що в свою чергу породило низку інших проблем, які істотно вплинули на життя простих селян. Як відзначає молдавський історик Я.С. Гросул, поміщики «встали на шлях посилення феодальної експлуатації селян. Звідси зростання панщини і оброку, скорочення селянського наділу, поступове обезземелення значної групи селян»[1].

Виробництво в Бессарабії в умовах існування поміщицького землеволодіння зростало за рахунок експлуатації царан. При цьому, нерідко це супроводжувалося свавіллям і зловживаннями з боку поміщиків. Так, наприклад, в деяких селах, всупереч існуючому положенню, згідно з яким царани мали відбувати 12 днів панщини, поміщики примушували селян працювати на них 36 і 40 днів. Поміщик с. Сокиряни, підполковник Лішин, обтяжував селян підводною повинністю – замість двох возів дров, він змушував возити по двадцять і більше підвід. Очевидно, що таке ставлення породжувало протистояння з боку селян. Мешканці Сокирян у 1830 році підпалили поміщицький ліс (згоріло 18 десятин лісу)[2]. У 1830-1832 pоках селяни Романківців, Шебутинців і Корманя, відмовились виконувати повинності і протягом двох років ухилялись від явки до суду для розгляду порушеної поміщиком судової справи[3].

Зрозуміло, що звістки про дрібні і біль-менш значні заворушення в сусідніх і далеких селах швидко доходили до Гвіздівців і породжували ідеї у місцевих селян до вирішення подібним чином своїх особистих та громадських проблем. Тим більше, що в ті часи повсюдно поширилися чутки серед селян про звільнення їх від панщини. Це навіть змусило бессарабський обласний уряд створити спеціальну комісію, котра повинна була знайти винуватців поширення таких чуток. І, як відомо, у 1833 році група гвіздовецьких селян не вийшла на прашування[4]. Але цей конфлікт був вирішений швидко, і вдалося це зробити без залучення державних чиновників. Щоправда, матеріали, які б уточнювали подробиці цього конфлікту до нас не дійшли, але зрозуміло, що сталося це не від гарного життя. Найбільш поширеною формою протесту у той час, була відмова відробляти панщину і платити оброк[5].

Зростання заворушень і численні скарги до місцевих і губернських судів змусили владу звернути увагу на проблему, яка поступово охоплювала Бессарабію, і взятися за вирішення селянського питання. 24 січня 1834 року з’явилося так зване «Положення про царанів чи вільних хліборобів Бессарабської області» яке повинно було згладити суперечності, що виникли між селянами і землевласниками.

«Положення», розділялося на чотири глави: перша – про взаємовідносини власника землі з царанами; друга глава – про сільське управління царан; третя глава – про порядок виборів і про затвердження на сільських посадах; четверта глава – про права і відповідальність сільських виборних[6].

Згідно з «Положенням», всі царани, які не мали контрактів про наділ землі і повинності, мали протягом двох років, а саме до 23 квітня 1836 року укласти з поміщиком умови про повинності, які вони були зобов’язані відбувати за наділення землею. При цьому, самі контракти укладалися на строк від 3-х до 20-ти років. За перебігом укладення контрактів слідкували повітові представники дворянства і земська поліція.

В контрактах збереглися майже всі колишні повинності: клаки[7] по 2-3 дні на рік, ремонт господарських будівель, виставлення нічних сторожів, очистка лісу, доріг; жінки повинні були спрясти по дві оки волокна або вовни. Окрім того царанин повинен був виплатити поміщику податок продовольством – десятину.

Але «Положення» 1834 року хоча і було значним кроком в бік інтересів селян, але все ж таки, насправді, все виходило так само, як і раніше – інтереси поміщиків полягали насамперед в тому, щоб «дати селянинові одну картоплю, а згодом забрати собі мішок картоплі». Іншими словами: податі селян поміщикам збільшилися як формально, так і фактично. При цьому наділ землею цілком залежав від поміщика, як правило, селяни отримували від 1 до 6 фальчів землі. В деяких контрактах, що збереглися до нашого часу, зовсім не зазначено розмір наділу, а тільки фіксували кількість «пунктових» днів і інші повинності[8].

Вочевидь, це викликало невдоволення селян. Відомі численні випадки, коли селяни відмовлялися укладати контракти, а з часом це набуло масового характеру. Хотинський земський начальник в рапорті від 11 жовтня 1835 року повідомляв губернатору, що він сам особисто був у 69-ти селах і 2-х містечках і роз’яснював сенс «Положення», але ніхто не укладав договір. Всі згідні відбувати панщину лише 12 днів на рік[9].

Царська адміністрація реагувала на такі випадки. В указі Бессарабського правління від 14 квітня 1835 року земським судам наказувалося: якщо царани не укладають контракт, вони позбуваються всякого права приносити жалоби начальству. Але й це не зупинило селян. Особливо зросло невдоволення в першій половині 1836 року, коли кінчався час встановлений урядом для укладення контрактів[10]. Щоправда, протистояння нічого доброго селянам не приносило. В тих випадках, коли селяни намагалися добитися правди в судових інстанціях, майже завжди справу вигравав поміщик. В інших випадках, як це, наприклад, було в неподалік розташованому від Гвіздівців селі Вашківці, селяни страждали від екзекуцій, про що ми взнаємо із «Рапорту Хотинського земського суду бессарабському губернатору П.І. Федорову з клопотанням про застосування військової екзекуції до царанів селищ Вашківці і Баласінешти, які відмовився від укладення угод з поміщиками» від 28 липня 1836 року:

«На вирішення Вашого превосходительства цього числа з № 9685 Земський суд має честь донести. Що всяке розпорядження Обласного правління про царан, що полягає в відбуванні ними власникам землі повинностей, розтлумачено з усією точністю своєчасно волосними правліннями, дільничними засідателями, і самим земським начальником вчинена про се повірка. Але дух та гамір і неприборканого народу аніскільки не слухає великотрудним умовлянням членами цього Суду та самого земського начальника, а як вже Суд не має абсолютно ніяких заходів до навіювання про відбування їх повинностей, то наважується про це Вашому превосходительству донести і уклінно просити про військову екзекуцію тільки в селах Вашківці і Баласінешти, бо села ці служать прикладом непокори для цілого повіту, а від приборкання цих сіл буде залежати і спокій для всіх поміщиків і самих царан.

На що Суд і має честь очікувати від Вашого превосходительства резолюції.

Земський начальник Мотильов.

Секретар Дромашко»[11].

Ще одною із форм боротьби проти гніту поміщиків в той час стала втеча із поміщицького села на казенні землі, особливо Південної Бессарабії, яка на той час для мешканців Хотинського повіту вважалася простором селянської свободи. Волосні і повітові управи були переповнені проханнями царан про переселення селян. Відомі такі прохання і в населених пунктах сучасної Сокирянщини в тому числі і в Сокирянах, де тамошні селяни просили губернатора переселити їх на казенні землі[12]. У 1838 році із села Мендиківці (теперішня Олексіївка) збігло 39 сімей в село Сарата Кагульського повіту[13]. Із «Сповідальних розписів» і «Ревізьких казок» деяких сіл, узнаємо, що у другій половині 1830-х – першій половині 1840-х рр. із сіл Коболчин, Ломачинці і Ожеве окремі сім’ї виїхали на постійне місце проживання на Південь Бессарабії, а деякі із них перебралися у казенні села Сорокського і Кишинівського повітів. Відзначимо, що у Секурянській волості до казенних сіл на той час відносилися тільки частина Білоусівки (так і називалася – «Белоусовка казенная»), де з 1830-х років протягом доволі тривалого періоду «громада відбирала частково або повнотою наділи у одних сімей і передавала іншим»[14]. Ця громада була невеликою і сама страждала від безземелля, а місцеві чоловіки ходили на заробітки по іншим селам Бессарабії.

Але, у який би спосіб не протестували селяни, поміщики передусім відстоювали свої права. І як видно із історичних джерел, в житті селян і через 10 років після введення «Положення» 1834 року мало що змінилося, їм постійно доводилося стикатися з зловживаннями з боку поміщиків. Хотинський селянський стряпчий 5 липня 1846 року повідомляв губернатору, що багато хто з поміщиків і посесорів вимагають від царан «роботи скільки забажають, примушуючи покараннями від волосних правлінь»[15]. З цього документу стає зрозумілим, що селяни фактично відбували панщину більше, ніж повинні були за законом.

Як бачимо, незважаючи на закон 1834 року, що був покликаний урегулювати в кращу сторону взаємини селян і поміщиків, становище царан продовжувало залишатися недостатньо визначеним. І в 1846 році було виданий новий «Нормальний контракт» про повинності царан, котрий увійшов у зв’язку з положенням 1834 року до Зводу Законів. Цей контракт встановлював обов’язкові умови угод, якщо царани й поміщики самі не зуміють домовитися про них.

Відповідно до «Нормального контракту» селяни отримували трохи більше прав, але при цьому, все ж таки були обмежені в праві переходу від одного поміщика до іншого, по–перше, тим, що повинні були попередити його про свій перехід за 6 місяців, а по–друге, самий перехід дозволявся лише в певний строк (з 1 жовтня до 1 квітня), причому селянин втрачав своє нерухоме майно. Таким чином, «Нормальний контракт» суттєво не поліпшив становища царан. Як і раніше поміщики (в більшості своїй) намагалися «витягнути» із селян максимальну користь для себе, навіть у ті часи, коли виникали проблеми не залежні від людини. Так, наприклад, в 1859 і наступному 1860 році селяни Гвіздівців, як і деяких сусідніх сіл (Білоусівка. Коболчин та ін.) зіткнулися з проблемами, пов’язаними з неврожайним 1859 роком. Тоді було мало дощів і велика спека, а хліб і траву поїла саранча. Але, поміщики вимагали від селян ті ж повинності, що і за звичайних обставин. І якщо, гвіздовчани стерпіли в ці роки, то селяни Коболчина продемонстрували своє невдоволення – в 1860 році вони через свого повіреного Д. Колчана направили скаргу царю Олександру II, в якій жалувалися на поміщика Флондора, який своїми діями довів селян до крайності[16].

Також, відзначимо, що завдяки «Положенню» 1834 року в Гвіздівцях, як і у всіх інших бессарабських селах, стали обирати старост. В сільських волостях засновувалися волосні правління, які обиралися в складі двох засідателів із заможних селян строком на три роки. В селах на сходках обиралися старости (або двірники), соцькі (на кожні 100 господарств) і десяцькі. Всі ці посади також обиралися на три роки.

Першим гвіздовецьким виборним старостою став місцевий селянин Афанасій Євстахійович Кушнір (він же Кушніров) (1786–1837)[17]. За даними на 1835 рік він також знаходився на посаді церковного старости при Архангело-Михайлівській церкві села Гвіздівці. Його дружину звали Олена (1793 р.н.), в шлюбі з нею він мав не менше двох синів: Михайло (1817 р.н.), Власій (1824 р.н.)[18].

*************************************

ДОДАТОК № 1

1834 год, 24 января.[19] 

Высочайшее утвержденное Положение о царанах или свободных земледельцах Бессарабской области

 

Именной указ данный Сенату. С самого присоединения Бессарабской области к России улучшение состояния тамошних свободных земледельцев или Царан обращало на себя особенное внимание Правительства. Неопределенность обязанностей и отношений сих поселян к владельцам земель, на коих они водворились, подавала не редко повод к обоюдным жалобам, пререканиям и беспокойствам. Дабы положить сему конец, Мы признали полезным установить взаимные отношения владельцев земель и Царан на взаимных добровольных их соглашениях, и на сем основании поручили Новороссийскому и Бессарабскому Генерал-Губернатору начертать приличное положение.

Проект сего Положения, Генерал-Губернатором составленный и заключающий в себе при том образование сельского управления Царан, к местным обстоятельствам приспособленное, по соображению оного в Министерстве Внутренних Дел и в Государственном Совете, Мы утвердили ныне, и в следствие того Повелеваем Правительствующему Сенату: препровождаемое при сем Положение о Царанах Бессарабской Области привести в надлежащее исполнение.

Положение.

Гл. I. – О взаимных отношениях владельцев земель и Царан.

1. По истечении двух лет с издания сего Положения, и именно не позже 23 апреля 1836 года, владельцы земель Бессарабской области обязаны с живущими на оных царанами и впредь поселяющимися заключать добровольные письменные условия о тех повинностях, кои должны отправлять царане за пользование их землями.

2. Условия сии могут быть заключаемы сроком от 3-х до 20-ти лет.

3. В условиях надлежит означать подробно и с точностью:

а) Какое пространство земли и какие сверх того еще угодья и выгоды предоставляются царанам.

б) Взаимные обязанности царан за отведенные им от владельцев земли, угодья и другие выгоды.

в) Срок действия постановленного добровольно условия или договора.

4. Обязанности царан к владельцам могут состоять или в определенном, по обоюдному согласию их, денежном платеже, или во взносе части земледельческих и иных произведений, или же в определенных днях работы на владельца, или наконец в определенных также с надлежащею точностью особенных уроках работ сих.

5. В условии постановляется особою статьею: владелец ли земли или живущие на оной царане должны наблюдать за целостью леса и учреждать надлежащую для сего стражу; могут ли царане брать в оном хворост и валежник и делать порубки для собственного домашнего обихода.

6. Когда кто-либо из царан, или же целое оных общество, пожелают на земле, по условию в пользование их отданной, устроить какое-либо хозяйственное заведение, равно сад и т.п., о коем в общем их условии с владельцем земли не было упомянуто, то должны делать с них особое о том соглашение и условие. В сем соглашении определяется с точностью, какое полагается устроить заведение, на чей счет оно будет содержимо, а в случае нужды исправляемо, должны ли получаемые с него доходы принадлежать одним употребляющим его царанам, или же часть оных отдается владельцу земли, наконец, сколько времени оно имеет существовать в сем виде и, по истечении назначаемого срока, за кем останется.

7. Распивочная продажа вина в селении принадлежит одному владельцу земли: но царане могут приобретать право производить оную также по добро-вольному соглашению с владельцем, заключая о сем особое на срочное время условие или договор.

8. Не воспрещается заключать, по взаимному согласию, условия с царанами, живущими уже на владельческих землях, и прежде срока, в 1 § сего Положения определенного; но при новом поселении вообще, со дня распубликования сего Положения, никто из владельцев не может принять к себе царан, не заключив с ним вышеупомянутого условия.

9. С царанами, живущими на землях Кишиневской Архиерейской Кафедры, условия должны быть заключены по истечении срока нынешнему посессионному их содержанию.

10. Все условия должны быть являемы для засвидетельствования в Уездном суде. Они имеют всю силу, общими законами договорам присвоенную. За точным с обеих сторон исполнением оных наблюдают уездные предводители дворянства и земская полиция.

11. Царане, живущие на землях частных владельцев и землях духовного ведомства, могут свободно, по прошествии срока заключенных ими условий, или же и прежде, если владелец на сие согласен, переходит на земли других владельцев, равномерно заключая с ними условия на основании установленных в сем Положении правил. Они могут переходить и на свои собственные, если таковые имеют или приобретут; но на земли казенные ни в коем случае не принимаются.

Уездные предводители дворянства и Земская полиция.

12. Переходя с земель одного владельца на другие, царане могут взять с собой свой скот, собственные земледельческие орудия и все свое движимое имущество; но домы, на земле владельца построенные, если не было о сем постановлено особого условия, остаются за владельцами, а виноградные и фруктовые сады, доныне самими царанами разведенные, буде также не было о них особых условий, предоставляется им продать, однако же без права на землю, буде токмо помещик не пожелает оставить их за собою по оценке, при посредстве Земского суда произведенной.

Уездные предводители дворянства и Земская полиция.

13. Царане, остающиеся на землях владельческих без письменного условия до истечения срока, в 1-й статье сего Положения определенного, удерживая в пользовании своем прежнее количество оных, обязаны отбывать за сие владельцу повинности, сообразно древним Молдавским узаконениям, т.е. работая на него 12-ть дней в году от восхождения до заката солнца, с надлежащим отдыхом в полдень, под надзором помещика и при наблюдении сельской полиции, при том отдавая владельцу десятину всех произведений земли, от него отведенной, участвуя в охранении целости принадлежащего владельцу леса, если имеют дозволение брать из оного хворост и валежник, или делать порубки для собственного домашнего обихода, и производя нужные починки плотин и гатей, на пользу общую устроенных.

14. Царанам, живущим ныне на владельческих землях, объявить, что им не воспрещается и прежде истечения срока, сим Положением определенного, заключать письменные с владельцами условия на правилах, выше сего изложенных.

 

Гл. II. – О сельском управлении царан.

15. Для удобнейшего наблюдения за порядком между царанами, поселенными на землях духовного ведомства и частных владельцев, из селений их составляются волости от 300 до 700 семейств. Впрочем местному начальству предоставляется назначать и более и менее вышепоказанного числа семейств, смотря по удобности.

16. В каждой волости учреждается Волостное правление, в которое по избранию царан из среды их назначаются на три года голова и двое старшин или заседателей, и определяется приговариваемый царанами за условленную плату по контракту писарь.

17. Во всяком селении, входящем в состав волости, назначается один староста (или ворник) также на три года по выборам. Сверх того от каждых 100 дворов избирается ежегодно сотский, коему в помощь определяются таким же образом десятские с каждого селения имеющего не менее 10 дворов.

18. В каждом селении учреждаются сельские мирские сходы.

19. Сельские мирские сходы составляются из хозяев домов того селения. Когда сам хозяин в отлучке или болен, то место его занимает один из семейства его взрослый сын, зять, или родственник.

20. Число хозяев на сходе должно быть не менее двух третей всех хозяйств того селения.

21. На сельских мирских сходах производится: 1) сельские выборы; 2) раскладка податей и повинностей; 3) дача доверенностей для хождения по делам общественным.

22. Ежели не все пришедшие на мирский сход согласны, то мирским приговором почитается мнение, с которым согласились две трети.

23. Учиненный на сходе мирский приговор представляется старостою в Волостное правление, для положения печати.

24. Волостные правления учреждаются в селениях, сколь возможно ближайших к средоточию тех волостей, так чтобы каждое из подведомственных Правлению селений было от него не в весьма большом расстоянии. Волости называются именами тех селений, в коих находятся Волостные правления.

25. Ведению Волостного правления подчиняются сельские старосты, сотские и десятские.

26. Волостные правления собираются в Приказной оного избе, которая по сему именуется Сборною избою.

27. Волостные правления состоят в непосредственном ведении земского суда, и все посылаемые от оного показания, до земства относящиеся, предъявляют для сведения владельцам земель, объявляют царанам и исполняют, в чем до них самих принадлежит, неукоснительно, под спасением строго взыскания.

28. Волостные правления составляют ежегодную раскладку сбора и расхода мирской суммы на собственные надобности волостного правления, и с точностью записывают приход и расход сих сумм. Для сего им ежегодно выдается земским начальством особая счетная книга за шнуром, печатью и скрепкою по листам.

29. Земский начальник также ежегодно выдает Волостным правлениям три тетради за его скрепкою по листам: одну, для записывания посылаемых в Правление повелений земского начальства, донесений сельских старост и сотских, письменных жалоб и просьб царан и вообще всех вступающих в правление бумаг; другую, для записывания донесений правления местному земскому начальству, отзывов его на требования владельцев земель и иных лиц, приказаний правления сельским старостам и сотским и вообще всех исходящих из оного бумаг; третью, для записывания мирских приговоров, словесных жалоб и просьб царан и сделанных им объявлений.

30. В каждом волостном правлении имеется ларец, в коем хранятся поступающие в сбор деньги, за печатью головы и ключом одного их старшин-заседателей.

31. Все бумаги, исходящие из правления, подписываются головою или одним из старост-заседателей и скрепляются писарем. Если голова и заседатели не имеют грамоты, то вместо подписи прикладывают к бумагам свою печать.

32. Исходящие из правления бумаги помечаются №. Порядок в соблюдении нумерации возлагаются на ответственность писаря.

33. Все письменные дела Волостного правления хранятся в особом ларце за печатью писаря, который ответствует за целость оных.

34. Голова и старшины-заседатели, по прошествии каждого года, при общем собрании царан-хозяев всех селений той волости, дают отчет в издержках и объявляют предполагаемую на следующий год раскладку сборов и расходов на собственные надобности Волостного правления. Отчет и раскладка, по утверждении оных общественным приговором, представляются уездному предводителю дворянства на его рассмотрение.

35. Волостные правления, сельские старосты с десятскими смотрят за исправностью дорог и мостов, за чистотою в селениях и за сохранением общей безопасности, спокойствия и порядка, как в оных, так и в принадлежащих к ним окружающих оные местах. Они наблюдают, чтобы не было пристанодержательства беглых и особливо военных дезертиров, и принимают всевозможные меры для предупреждения или скорого прекращения пожаров в селениях, лесах и полях; вообще же сотские и десятские исполняют все то, что изъяснено о должности их в инструкции 19 декабря 1774 года.[20]

36. Волостные правления и сельские старосты обязаны побуждать царан к исправному взносу податей и денежных земских повинностей и делать уравнительные наряды людей и подвод для исправления законных требований военных и гражданских начальств. Они наблюдают также, чтобы царане не прежде переходили от одного владельца к другому для водворения, как заплатив по прежнему месту жительства все следовавшие повинности; в чем волостные правления и снабжают царан особыми видами.

37. Для отвращения недостатка, могущего быть от народа в хлебе, и для пособия нуждающимся царанам, учреждаются в волостях их хлебные запасные магазины.

38. Новороссийскому и Бессарабскому генерал-губернатору предоставляется назначать по удобности те селения, в коих должны быть сии магазины.

39. Попечение о целости магазинов и хлеба возлагается на волостного голову и старшин-заседателей; им поручается и выбор смотрителей к магазинам.

40. Для наполнения магазинов ежегодно по окончании жатвы, собирается со всех царан ржи или пшеницы по получетверику с души мужского пола, а ярового, где какой родится: ячменю, овса, кукурузы или проса по полугарицу.

41. Запасной хлеб собирается и сохраняется в магазинах зерном и выдается в ссуду не иначе, как по общему мирскому приговору каждого селения, с утверждением волостного правления.

42. Для записи поступающего и выдаваемого хлеба, при каждом магазине имеются приходные и расходные книги.

43. Дворянские предводители обязаны наблюдать, чтобы хлеб, в магазинах собранный, был освежаем и не допущен до повреждения.

44. Для рассмотрения неподлежащих уголовному суду поступков царан, а равно и маловажных между ими ссор и тяжб, учреждается в каждой волости особый сельский суд.

45. Сельский суд составляется из волостного головы, старосты того селения, к коему принадлежит обвиняемый или ответчик, и десяти почетнейших царан, именуемы Добросовестными. Для исправления сей должности избираются царане ежегодно всеми селениями волости на мирских сходах, из пользующихся наиболее общим уважением и доверенностью. Сии Добросовестные заседают по очереди в сельском суде.

46. Рассмотрению сельского суда, без всякой нам решения оного апелляция, подлежат все дела царан той волости по жалобам на обиды, по ссорам и дракам между ими, когда при сем не было ни смертоубийства, ни увечья, по обвинениям в буйстве, неповиновении сельскому начальству, наконец в воровстве и мошенничестве, когда цена украденной вещи не выше 10 рублей ассигнациями; а равно и по спорам о наследстве и других тяжебным делам, если спорное имущество стоит не более 50 рублей ассигнациями.

47. Сельский суд имеет право приговаривать виновных царан к наказанию розгами не свыше 25 ударов, к заключению в Приказной избе от двух до пяти дней и к отдаче в общественные работы от трех до десяти дней.

48. Из дел, возникающих по ссорам царан с посторонними, временно в той волости живущими или проезжающими людьми, поступают на рассмотрение сельского суда только те, в коих ответчик или обвиняемый принадлежит к обществу царан той волости.

49. Сельский суд рассматривает и решит дела, подлежащие его разбирательству, по большинству голосов. Решения оного записываются волостным писарем в особую книгу, объявляются спорящим или подсудимым и немедленно приводятся в исполнение.

50. Жалобы в сельский суд принимаются в земском суде того уезда, но лишь в таком случае, когда есть показание, что оный решил дело, неподлежащее его рассмотрению.

51. Дела по условиям царан с владельцами земель, сколь бы предмет оных ни был маловажен, ни в коем случае не могут подлежать рассмотрению сельского суда.

52. При конце каждого года владельцы, на землях коих поселено не менее двадцати дворов царан, имеют право поверять денежные счеты волостных правлений и сельские магазины, и если заметят какие-либо излишние издержки, беспорядки или недостаток хлеба, то объявляют сие Выборным и Добросовестным, предлагая им принять меры для прекращения злоупотреблений или беспорядков, и извещают о том уездного предводителя дворянства.

53. Для наблюдения за правильностью хода дел и охранения польз царан в судебных местах, определяется в каждом уезде особый стряпчий, с жалованьем из земских сборов и с правом Уездного казенных дел стряпчего.

 

Гл. III. – О порядке выборов и назначений в сельские должности.

54. Голова и старшины-заседатели Волостного правления избираются всею волостью из людей незазорного поведения, радетельных к трудам и добрых хозяев.

55. Сии выборы производятся следующим порядком: в каждом составляющем волость селении назначаются на мирском сходе несколько царан, (считая по одному на 10 семейств) из совершеннолетних, имеющих собственное свое хозяйство, хорошего поведения и не только неподвергавшихся никогда публичных наказаний, но не бывших и в подозрениях, лишающих человека доброго имени. Сии назначенные от сельских обществ царане собираются в селение, где учреждено волостное правление, и в присутствии уездного предводителя дворянства приводятся к присяге, что они в выборе головы и старшин-заседателей, поступая по совести и беспристрастно, назначат в сие звание тех, коих считают достойнейшими.

56. Предводитель дворянства, сделав именной всем собравшимся список, и взяв благовременно о предполагаемых им в кандидаты для выборов отзывы, от владельцев земель, на коих сии царане имеют жительство, одобряют ли они их, или почему не одобряют, сообразно сему назначают из одобренных к выбору нескольких и не менее 10 человек лучших людей, имеющих, по мнению его, нужные в званиях головы и старшин способности и качества. Из сих десяти человек утверждаются дворянским предводителем в должности головы и старшин те, в пользу коих будет более избирательных голосов. При равенстве голосов предводитель решит выбор по своему усмотрению.

Внутренний распорядок в выборах учреждается предводителями по местным удобствам.

57. Списки баллотированных хранятся в волостном правлении и, в случае нечаянного выбытия головы или которого либо из старшин-заседателей, назначаются к исправлению их должностей те, кои после избранных в сии звания имели в свою пользу большое число голосов.

Примечание. К избранию в старшины-заседатели назначаются и те, которые были предъявляемы в головы, но остались за выбором.

58. Сельские старосты и Добросовестные избираются на три года в каждом селении на мирском сходе, и утверждаются волостными правлениями.

59. Сотские и десятские, выбираемые волостными правлениями, обязаны исполнять все требования земской полиции и все приказания волостного правления по общественным делам.

60. Сельская исправа, под главным надзором волостного правления, должна оказывать владельцам земли все нужные пособия. В случае неисполнения принятых царанами по заключенным ими условиям обязанностей.

61. Как голова, так и старшины-заседатели волостного правления, старосты, сотские и десятские, по утверждении их в сем звании, приводятся к присяге, что возложенные на них должности будут исполнять с усердием и верностью, служа для других примером хорошего поведения. О всех избранных в означенные должности дается знать земскому суду.

 

Гл. IV. – О правах и ответственности сельских сборов.

62. Голова получает жалованья по 250 рублей в год из сумм мирских; он лично освобождается, доколе в должности, от платежа казенных податей, земских сборов и от исправления всякого рода общественных повинностей; те и другие оплачиваются и отбываются за него миром. Семейство головы, т.е. жена его, неотделенные сыновья и незамужние дочери, изымлются от всяких общественных работ и нарядов.

63. Голова, безпорочно прослуживший в сей должности три трехлетия, хотя бы и не сряду, представляется через местное губернское начальство и министра внутренних дел к награждению медалью на Анненсской ленте.

64. Старшины-заседатели волостных правлений получают жалования по 120 рублей в год из мирских сумм.

65. За оскорбление головы, старшин-заседателей, сельских старост, Добросовестных и сотских бранными словами, а тем паче побоями, налагается большее против обыкновенного в таких случаях взыскание.

66. Голова, старшины-заседатели волостных правлений и сельские старосты, доколе находятся на должности, могут подлежать телесному наказанию не иначе, как по приговору судебного места и с лишением своего звания.

67. Головы и заседатели, за нетрезвую жизнь и дурное поведение, могут быть отрешаемы от должностей по рассмотрению поступков их уездным предводителем дворянства.

68. За вредные для общества упущения, а тем паче за лихоимство, голова и старшины-заседатели волостных правлений, по жалобам владельцев земли или царан, передаются суду установленным законами порядком в уездном суде.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. – Том IX. Отделение первое. 1834. – Санкт-Петербург: Типография II отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярия, 1835. – С. 75 – 81.

*****************************************

№ 2 1846 год, 27 марта.

Высочайше утверждённые правила, определяющие взаимные обязанности Бессарабских владельцев земель и живущих на оных царан, когда между ними не заключено добровольных условий

 

Именный указ, данный Сенату. Владельцам земель в Бессарабии и живущим на сих землях крестьянам предоставлено было для обеспечения, по собственному и ближайшему их усмотрению, обоюдных их выгод, заключать добровольные между собою условия о взаимных своих обязанностях; для чего и были назначаемы правительством неоднократно довольно продолжительные сроки. Но как некоторые из помянутых лиц таким правом не воспользовались и означенных условий не заключили, то взаимные их отношения должны уже быть определены в самом законе. На сей конец составлены в Министерстве Внутренних Дел особые по настоящему предмету правила, основанные на местных, издревле в тамошнем крае укоренившихся обычаях. Утвердить сии правила, в Государственном Совете рассмотренные, и препровождая оные в Правительствующий Сенат, для приведения в надлежащее исполнение, Повелеваем:

  1. Владельцы земель в Бессарабской области, а также монастырские и других духовных ведомства экономии, не заключившие, в определённый срок, добровольных с живущими на землях их царанами условий, должны взаимные с ними обязанности исполнять на основании прилагаемых у сего правил, сила которых распространяется и на всех тех, кои в своё время означенных условий не возобновят.
  2. Владельцам и царанам, как заключившим, так и не заключившим между собой добровольных условий, предоставить возобновлять и заключать таковые и после издания настоящих правил, по каким бы то ни было обстоятельствам, действия добровольных условий или при таком споре, который силой оных не разрешается, были принимаемы к надлежащему руководству и исполнению упомянутые правила.
  3. Существующие узаконения о праве перехода царан в городские состояния и на другие земли (ст. 850-853 Законов о Состояниях, Тома 9, издания 1842 года), оставить в своей силе.

Правила.

1. Владельцы земель монастырских и других духовного ведомства экономий, не заключившие, в поставленный срок, добровольных условий о взаимных обязанностях с живущими на их землях царанами, обязаны для наделения сих последних землёй соответственно потребности и состоянию каждого в обработывании оной, а также к постепенному распространению и улучшению хозяйства царан, давать им землю по следующему размеру: царану, не имеющему ни волов, ни лошадей 3 фальчи, имеющему одну пару лошадей или волов 4 фал. 41 пражину, имеющему две пары волов или лошадей 6 фал. 42 праж., имеющему три пары волов или лошадей 8 фал. 43 праж., имеющему четыре пары волов или лошадей 10 фал. 44. праж.

2. В тех вотчинах, владельцы коих не будут в состоянии наделить поселенных у них царан землёй по размеру, в § 1 назначенному, на три и четыре пары волов, предоставляется отводить земли каждому поселянину, сколько пространство вотчины позволить, на одну и на две пары волов; по мере каковаго наделения поселяне обязаны отбывать и повинности своему помещику. Или же предоставляется на волю помещиков, буде пожелают, разделить вотчину на три равные части, их коих, оставив одну в распространении своём, две остальные отдать в пользу поселян с тем, чтобы они делили уже землю между собой по взаимному их соглашению, а помещику отбывали повинности тем числом рабочего скота, какое соответствовать будет пространству отведённой каждому из царан земли на основании вышеопределенного в § 1 размера, т.е. имеющий 4 фальчи 41 пражину, одной парой волов или лошадей; имеющий 6 фальчей 42 пражины, двумя парами, и так далее.

3. Более 10 фальчей и 44 пражин земли царану не давать, потому что приобретя четыре пары волов, он может иметь собственный свой плуг: следовательно быть полным хозяином.

4. Отводимое пространство земли назначается под двор и хозяйственно заведение, сады, огороды для хлебопашества, сенокоса и выгона как рабочего, так и прочего домашнего скота. Из общего количества земли (§ 1) полагается под двор и хозяйственные заведения: царану, не имеющему волов, 10 пражин; имеющему одну пару волов, 11 пражин; имеющему две пары волов, 12 пражин; имеющему три пары волов, 13 пражин, и имеющему четыре пары волов, 14 пражин фальчевых.

5. Владельцы обязаны отводить царанам землю удобную, как для хлебопашества, так равно и для сенокоса и пастбища, в расстоянии сколь возможно ближайшем к селениям и отнюдь не далее 10 верст, и буде местоположение дозволить, в нераздробленных участках.

6. Каждый поселянин, наделённый землёй, должен пользоваться ею как добрый хозяин и непременно третью часть засевать разного рода хлебом, кукурузой и картофелем; желающим увеличить своё хлебопашество предоставляется сие совершенно на их волю. Царане же, остающиеся и за внушениями земской полиции, волостных или сельских управлений нерадивыми, побуждаются к хлебопашеству посредством сельского суда.

7. Владельцы обязаны давать царанам удобный и достаточный водопой, а царане, в замен этого, должны содержать в исправности плотины и гати на тех вотчинах, где они жительство имеют; если же для сего потребуется материал, который приобрест и нужно за деньги, то таковой должен быть куплен и доставлен помещиком на его счёт.

8. По опубликовании сих правил, владельцы земель должны, когда кончатся первые затем полевые работы и царане будут свободны от занятий, рассчитать по числу царан и имеющегося у них рабочего скота, сколько каждому и всем вместе следовать будет отвести земли по определённому выше в § 1 размеру, и объявив о том обществам поселян, измерить это пространство земли в натуре, при свидетельстве старшин и нескольких депутатов от селений и сдать оное сельским обществам; а сии обязаны, принять землю, поставить на своё счёт знаки, или ограничить эту землю копцами, вехами или бороздой, проведенной плугом.

9. В случае уклонения поселян от приёма такой земли, измерение оной производится владельцем при поселянском Стряпчем, депутате со стороны дворянства и старшинах Волостного Правления, и если по свидетельству сих лиц земля окажется удобной и в полном количестве, то оная оставляется за царанами, а заключённый об этом акт, за подписанием владельца и лиц, бывших при отводе земли, вносится в книгу Волостного Правления и потом возвращается подлинником владельцу. Акты о земле, бесспорно царанами принятой, равномерно должны записываться в книгу Волостного Правления.

10. По поступлении таким образом земли в пользование царан, предоставляется им, по усмотрению своему и местному обыкновению, обращать хлебопахатные, выгонные и сенокосные участки на смену одни вместо других.

11. Отведённые царанам земли оставляются за ними без перемера на 5 лет; больший же срок предоставляется назначению по общему согласию владельца и поселян; однако если бы значительная прибыль или убыль народонаселения от неожиданных обстоятельств потребовала увеличить или уменьшить отведенное пространство земли, в таком случае допускается изменение сего условия и прежде пятилетнего срока.

12. Каждое семейство царан и каждый бурлак или холостой, получив по своему состоянию определённое в § 1 пространство земли, обязаны работать владельцу, начиная с весны до осени, т.е. с открытия до окончания полевых работ, сообразно климату в разных полосах Бессарабской области, двенадцать урочных или так называемых пунктовых дней, и сверх того отбывать другие повинности, поименованные ниже в §§ 16-22.

13. Урочные работы царан в пользу владельцев земли суть следующие: а) Каждый поселянин, имеющий пару волов или лошадей обязан вспахать в один урочный день целины 9 пражин, а мягкой земли 14 пражин фальчевых; царанам же, имеющим две, три и четыре пары волов или лошадей, назначается сработать по стольку же на каждую пару рабочего скота, по числу коего они наделены от помещиков землёй, со включением в зачёт того же урочного дня, засева и заборонения вспаханной земли. Затем, если одним плугом вспахано и засеяно будет назначенное по сему уроку пространство земли, то каждому поселянину, сколько их в составлении плуга участвовать будет, зачитать один из двенадцати урочных дней, т.е. как тому, кто будет иметь две, три и четыре пары волов или лошадей, а равно и тому, кто будет работать при плуге без волов и лошадей. Причём поставляется правилом, что в плуг для пахания целины более трёх пар волов или лошадей впрягаемо быть не должно. Плуги и бороны для сей работы поселяне должны употреблять свои собственные, а семена всех родов обязан дать помещик. б) Жать разного рода хлеба или льну в урочный день одному человеку 16 пражин или скосить 20 пражин с доставкой оного и складкой на место молотьбы, которое должно быть вблизи от полей, с которых снимается хлеб и не далее двух верст. в) Молотить и проверять в урочный день одному человеку руками озимого хлеба, арнаутки или льну, одну копну или 60 снопов; всякого другого рода ярового хлеба полторы копны или 90 снопов; человеку с лошадью озимого хлеба, арнаутки или льну две копны или 120 снопов; всякого другого ярового хлеба три копны или 180 снопов. Солома, после вымолота остающаяся, должна быть сложена на току в скирду теми же людьми. г) Прашеват (окапывать сапами) кукурузу в урочный день одному человеку двенадцать пражин, а если нужно прашевать во второй раз, то восемнадцать пражин. д) Один урочный день назначается для уборки и перевозки в своё время кукурузы в кошеры, которые, где необходимость того требует, строятся также царанами, но собственно только для той кукурузы, которая возделана будет поселянами в урочные дни и для той, которую получит помещик от собираемой дежмы (десятины). Во всяком случае материал, нужный для сего, обязан приобрести и доставить на свой счёт сам помещик. е) Молотить и проверять сухой, из коша вынутой кукурузы, в урочный день одному человеку тридцать шесть четвериков. ж) Скосить одну фальчу травы, высушить оную, сгрести сено и сложить в стоги или скирды одному человеку в четыре урочные дня. з) На основании Высочайшей воли об усилении разведения картофеля, мера работы по сей статье определяется следующая: 1) Окучивать засеянного картофеля на пространстве двенадцати пражин одному человеку в один урочный день. 2) Окучивать картофеля во второй раз в тот же урочный день одному человеку на пространстве восьми пражин. 3) Окучивать картофеля в третий раз в тот же урочный день одному человеку на пространстве двенадцати пражин; и 4) Выбирать картофеля из земли на пространстве шести пражин, с укладкой оного на том же месте в кучи, согласно изданному наставлению и с укрытием куч помещичьею соломой, а сверх оной землёй, одному человеку в один урочный день.

Примечание. Тем, где картофель ещё не засевается и где при плугах не будет надобности употреблять погонщиков из царан, неимеющих ни волов, ни лошадей (пунк. а), вместо положенных для работ, по первой статье двух урочных дней, а по последней, одного такого же дня, владелец может заменить их работами по прашеванию кукурузы, уборке её и другого хлеба.

14. Царане, которые не имеют вовсе рабочего скота, обязаны все урочные дни работать без оного.

15. Назначение, сколько из 12-ти урочных дней в году, определённых выше в § 13-м, царане, имеющие собственный рабочий скот, должны работать с волами или лошадьми, и сколько без скота, предоставляется помещику; однако он не имеет права требовать от поселян работы без скота (пешо) более восьми урочных дней, иначе как разве по добровольному соглашению с царанами. Причём царане, имеющие несколько пар рабочего скота, по числу коего они наделяются от помещиков большим пространством земли (§ 1-й), обязаны, по назначению сих последних, работать без скота (пешо), т.е. жать, прашевать и проч., по урокам, определённым в § 13-м, вместо одного урочного дня, имеющий две и три пары, по два, а имеющий четыре пары волов или лошадей, по три таких же дня.

Таким образом урочные работы царан со всем рабочим скотом, по числу которого они наделены землёй, представляются в следующем виде:

Для царан, имеющих рабочего скота:

 

1 пару 2 пары 3 пары 4 пары
Работы со скотом 4 ур. дня 4 ур. дня 4 ур. дня 4 ур. дня
Работы без скота 8 – – 16 – – 16 – – 24 – –
Всего 12 ур. дней. – – – – – –

 

16. Каждый земледелец из царан обязан привезти в дом помещика, на вотчине состоящий ежегодно два воза дров, расстоянием на четыре часа (20 верст). Величина воза определяется такая, чтобы шестью пароволовыми фурами доставлена была кубическая сажень трёхаршинной меры. Если помещик, по неимению собственного леса, будет покупать оный, в таком случае поселянин должен нарубить дрова и перевезти оные в дом помещика не далее показанного расстояния; а если на сем расстоянии не будет леса, то поселяне обязаны доставлять помещику за каждые две фуры дров по одной кубической сажени бурьяну или камыша, произрастающего на вотчине помещика или на смежной вотчине, не далее двадцативерстного расстояния.

17. Сверх того царане должны из того количества рабочего скота, по числу которого каждый из них наделён землёй, дать в год одну подводу на расстояние 16 часов (80 верст), полагая тяжести на каждую пару волов по три миерца или 30 пудов.

18. Возку дров и подвод требовать помещикам в свободное время и тогда, когда ещё бывает подножный корм, т.е. с 15 Мая по 15 Июня, или с 15 Сентября по 1 ноября; однако не возбраняется владельцам земель, по добровольному согласию с царанами, пользоваться подводами и в зимнее время, в замене летнего.

19. Каруцы или телеги для доставки дров, подвод, равно и всякого рода перевозок работ, какие помещик имеет право требовать на основании настоящих правил, поселяне употребляют собственные свои.

20. Поселяне, не имеющие ни волов, ни лошадей, в замене связанных повинностей, возки дров и дачи подвод, должны работать один день по размеру, вышеозначенному в § 13-м, на другой работе, по указанию помещика.

21. Все вообще поселяне, как имеющие, так и неимеющие волов и лошадей, обязаны работать при починке господских строений, на вотчине находящихся, как то: при исправлении камышовых и соломенных крыш, скотских загонов, плетней, при обмазке стен, содержании в исправности окопов и тому подобном, но отнюдь не при работах в капитальных зданиях. На всю эту поделку определяются каждому царану по четыре дня в году, от восхождения до захождения солнца с отдыхом в полдень двух часов, и с тем, чтобы материалы были даны от помещика. Если владельцу не нужны будут эти дни для починок и исправлений в одном году, то в другом он уже не в праве требовать никакого за сие вознаграждение.

22. Всякий царан обязан давать владельцу дежму (десятину) от всех продуктов, приобретаемых на той земле, которой пользуется, и доставить сию дежму на ток помещика той мерой, как сам употребляет при измерении своего продукта. Но прежде сего всякий поселянин обязан об имеющейся у него в готовности десятине объявить сельской полиции и владельцу, который должен поверить лично, или чрез управителя, и принять эту десятину в продолжение шести дней от объявления. Буде же владелец в течение сего срока не примет десятины, царан, от коего следует таковая, может отвезти оную на ток помещика, не ожидая его разрешения, лишь бы не во время дождя, и оставить там, сложив в порядке, в присутствии сельского старшины или двух других свидетелей, и затем владелец не в праве жаловаться на доставление цараном десятины не в полном количестве.

23. Царане обязаны выходить на работы владельца целыми семействами, не исключая женского пола, и производить соответствующую каждому возрасту и полу работы, так точно, как они работают для себя. Однако владелец не в праве требовать на работу детей моложе 14 лет, равно престарелых свыше 60 лет и хворых людей, а также женщин беременных; он должен располагать работы свои таким образом, чтобы сие не могло затруднять поселян в производстве собственных их работ.

24. Запрещается владельцу употреблять в работы царан в дни праздничные, или требовать, чтобы все следующие ему 12 урочных дней были исполнены вдруг. Оные следует разделять на три части: для весны, лета и осени, полагая по четыре дня для каждого времени года. Предметы же производства работ должны быть по указанию владельца, сообразно надобностям в его хозяйстве. Возбраняется также посылать царан на работы далее 20 верст от их селений на той же вотчине, или, в случае надобности, и на соседние. В ограждение царан от напрасной потери времени на переходы при посылке на такое расстояние, помещик должен в сем случае давать каждому работы не менее как на три урочные дня.

25. Как общества царан, на основании § 8, должны принять или оставить за собой определённое им на основании § 1 пространство земли, а владельцы по смыслу § 15 могут требовать поселян с волами или лошадьми и часть без рабочего скота; то сообразно с сим они должны заблаговременно, до наступления каждой работы, объявить, сколько им нужно для работ людей с волами или лошадьми и сколько без скота, а общества по таковому объявлению немедленно должны на мирском сходе постановить приговор, чтобы требуемое владельцем число рабочих назначаемо было в точности, и чтобы поселяне все обязанности свои, по роду работ, в уроках назначенные, исполняли без малейшего упущения.

26. В случае неисправности кого-либо из царан, общество должно исполнить за него все упущенные работы немедленно и вообще во всём относящемся до взаимных обязанностей царан к владельцам ответствовать всем своим составом за каждого порознь.

27. За правильным и своевременным исполнением обществами своих обязанностей, в особенности должны иметь строгое наблюдение сельские полиции и Волостные Правления, под собственной их в противном случае ответственностью. А как при полевых работах, неразлучно соединённых с состоянием атмосферы, потеря и одного дня может сделать большую разность, то для охранения польз помещиков и хозяйства их от расстройства, постановляется правилом, чтобы в случае, если общества царан и за сделанными со стороны сельских и волостных управлений побуждениями будут уклоняться от исполнения обязанностей, на них лежащих, то Земские Суды, тотчас по получении сведения о том, командируют на место одного из своих членов, который, разобрав дело, понуждает царан к исполнению их обязанностей посредством сельского суда, предоставляя владельцу за убытки, буде случатся, искать удовлетворения особо, установленным порядком.

28. На вотчинах, где имеются леса, царане, в случае надобности, могут пользоваться ими не иначе, как по соглашению с владельцами, за денежную плату, или по особым условиям.

29. В таких местах, где царане имеют фруктовые и виноградные сады, какой бы величины таковые ни были, они обязаны давать в пользу владельца дежму (десятину) от всех произведений тех садов. Из сего делается исключение в таком случае, если сказанные сады расположены будут на пространстве земли, отведённой под двор (§ 4).

30. Общества селений обязаны хлебные поля и сенокосные места, как собственные свои, так равно и владельцам принадлежащие, стараться предохранять от потравы их скотом, и в следствие того, для пастьбы рогатого скота и лошадей, в особенности же свиней, содержать от себя пастухов.

31. Для упрочнений состояния поселян, дозволяется каждому из них, имеющему на помещичьей земле виноградной сад, по отдаче помещику десятой части из выделанного вина, распоряжаться остальным вином вполне, как своей собственностью, т.е. продавать выделываемое вино помещику или его откупщику, или же посторонним лицам, но не иначе, как оптом, бочками, не менее 10 ведр.

32. Хозяева садов, разведённых на помещичьей земле, могут беспрепятственно употреблять вино собственного произведения для своих надобностей, и помещик, получивши в пользу свою десятую часть урожая, не должен им того воспрещать. Однако предоставляется ему наблюдать, чтобы при употреблении собственного произведения вина, винодельцы не производили раздробительной продажи, а также не подвозили вина из других мест. В противном случае произвольной ввоз вина и всякого другого напитка принять будет за обман и виновный подвергнется суду.

33. Затем все доходы с заведений и угодий, на вотчинах помещиков находящихся, и в пользование царан по силе настоящих правил непоступающих, как то: от питейной продажи, от мельниц, заводов, лесов, рыбных ловлей и других оброчных статей, принадлежат исключительно одним владельцем вотчин, без согласия коих царане ни чем более, кроме предоставляемых им по сим правилам выгод, пользоваться не могут.

34. Равным образом и владельцы земель, сверх определённых в выше прописанных § § повинностей, не в праве требовать от царан никаких сборов, служб и работать по существенному доселе обычаю, как то: пряжни из льна и шерсти, дачи сторожей для сбережения лесов, работы по два дня в году всем семейством, именуемой клаки, денежных сборов под названием адет, сбора с овец, кур и пчёл, платы за рогатый скот и прочее. Словом все сборы и повинности, под какими бы названиями таковые доселе ни существовали, и которые в сих правилах не поименованы, уничтожаются, и владельцы, ни под каким предлогом, требовать оных не в праве.

 

Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Том XXI: 1846. Отделение первое. – Спб.: Типография II отделения Собственной Е. И. В. канцелярии, 1847. – С. 404-410.

 

__________________________________________________

 

[1] Гросул Я.С. Антикрепостная борьба крестьян Бессарабии в первой трети XIX века // Ученые записки Кишиневского государственного университета. – Т. XVI. – Киев: Издательство Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченка, 1955. – С. 34.

[2] История Молдавии: Документы и материалы. – Т.III: Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии. (1812–1861 гг.): Сборник документов. Ч.1. / Сост.: И.А. Анцупов, К.П. Крыжановская. Под ред. Я.С. Гросула, действ. чл. Акад. наук МССР. – Кишинев: «Штиинца», 1962. – С. 130–132.

[3] Нариси з історії Північної Буковини. – Київ: «Наукова думка», 1980. – С. 109.

[4] Прашування – діалектичний синонім слова «сапування»

[5] Мунтян М.П. Борьба крестьян Бессарабии против положения 1834 г. // Ученые записки Кишиневского госуниверситета им. В.И. Ленина. – Т.26. – Кишинев, 1957. – С. 115–116.

[6] Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. – Т. IX. Отделение первое. – СПб., 1835. – С. 75–81.

[7] Клака – в Бессарабії звичаєва спільна безоплатна робота громадою села або частини села, або вулиці для потреб села, або одного з селян (мурування будинків, копання криниць, будівництво мостів, тощо…). Згодом поміщики використовували цей звичай для залучення селян на безоплатні роботи у своїх господарствах, що в даному випадку і мається на увазі. У наш час цей звичай зберігся: рідня та інші селяни, як правило з одної вулиці або сільського кута збираються для допомоги одному з мешканців при муруванні будівель, копанні криниць, тощо. Оплата за ці роботи не береться, господар лише всіх потім кормить обідом, який зазвичай не обходиться без алкоголю.

[8] Мунтян М.П. Борьба крестьян Бессарабии против положения 1834 г // Ученые записки Кишиневского госуниверситета им. В.И. Ленина. – Т.26. – Кишинев, 1957. – С. 118.

[9] Мунтян М.П. Борьба крестьян Бессарабии против положения 1834 г // Ученые записки Кишиневского госуниверситета им. В.И. Ленина. – Т.26. – Кишинев, 1957. – С. 120.

[10] Ця ситуація для гвіздівчан ускладнювалася й тим, що в селі в цей час лютував тиф і голод. Так, наприклад, від голоду в 1835 р. помер Ганзій Теодосій Стефанович (1798 р.н.). Тиф став причиною смерті Остапчука Василя Івановича (1786 р.н.). Хвороби і голод зводили у могилу цілком працездатних людей. Так, наприклад, в тому ж 1835 р. саме від цього померли Лєснік Теодор Дмитрович (1793 р.н.), Молюк Василь Васильович (1794 р.н.), Грицак Теодор Григорович (1796 р.н.), Тіміновський Теодор Леонтійович (1798 р.н.). Також померли старці: Барчук Теодосій Іванович (1764 р.н.), Рудак Мафтей Гаврилович (1765 р.н.) і Вакару Дмитро Іванович (1758 р.н.).

[11] История Молдавии: Документы и материалы. – Т. III, Ч.1: Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии. (1812-1861 гг.): Сборник документов / Сост.: И.А. Анцупов, К.П. Крыжановская. Под ред. Я.С. Гросула, действ. чл. Акад. наук МССР. – Кишинев: «Картя молдовеняскэ», 1962. – С. 272

[12] Гросул Я.С. Антикрепостная борьба крестьян Бессарабии в первой трети XIX века // Ученые записки Кишиневского государственного университета. – Т. XVI. – Киев: Издательство Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченка, 1955. – С. 41–42.

[13] Національний архів Республіки Молдова, ф. 2, оп. 1, спр. 2453, арк. 1–4.; Гросул Я.С. Антикрепостная борьба крестьян Бессарабии в первой трети XIX века // Ученые записки Кишиневского государственного университета. – Т. XVI. – Киев: Издательство Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченка, 1955. – С. 47; Гросул Я.С. Крестьяне Бессарабии (1812-1861 гг.) / Молдав. филиал Акад. наук СССР. Ин-т истории, языка и литературы. – Кишинев: Госиздат Молдавии, 1956. – С. 140, 268, 311.

[14] Анцупов И.А. Государственная деревня Бессарабии в XIX веке. (1812–1870 гг.) / АН Молдавской ССР. Институт истории. – Кишинев: «Картя молдовеняскэ», 1966. – С. 99.

[15] Мунтян М.П. Борьба крестьян Бессарабии против положения 1834 г // Ученые записки Кишиневского госуниверситета им. В.И. Ленина. – Т.26. – Кишинев, 1957. – С. 114.

[16] История Молдавии: Документы и материалы. – Т.III: Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии. (1812–1861 гг.): Сборник документов. Ч.1. / Сост.: И.А. Анцупов, К.П. Крыжановская. Под ред. Я.С. Гросула, действ. чл. Акад. наук МССР. – Кишинев: «Штиинца», 1962. – С. 507–508.

[17] Ревизская сказка 1835 года апреля 21 дня, Бессарабской области Хотинского уезда, селения Гвоздоуц, помещика дворянина Сандулакия Томульца, принадлежащего подданством Российской империи, о состоящих мужеска и женска пола царанах // Бессарабская казенная палата. Ревизская сказка селений Хотинского уезда о свободных земледельцах, рупташах, бояринашах и мазилах (апрель-август 1835 г.). – Національний архів Республіки Молдова, ф. 134, оп. 2, спр. 98

[18] Мандзяк О.С. Православна Церква на Сокирянщині / Мандзяк Олексій Степанович, автор і упорядник. – «Сокирянщина», 2016. – С. 506-507.

[19] Распубликовано 21 февраля.

[20] Имеется ввиду «Инструкция сотскому с товарищи» от 19 декабря 1774 г.

На ілюстрації – цар Ніколай І

 

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Залишити коментар