УКРАЇНА

ГВІЗДОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СОКИРЯНСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ШОСТА  СЕСІЯ  VІ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ  № 40 / 6 – 11

 25  травня  2011 року                                                                  село Гвіздівці

Про Положення про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна, яке є власністю територіальної громади села.

З метою ефективного використання і утримання майна, яке є власністю територіальної громади  села, відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Закону України “Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, Цивільного кодексу України, сільська рада вирішила :

 

 1. Затвердити Положення про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна, яке є власністю територіальної громади села. (положення додається).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально –  економічного та культурного розвитку села, бюджету та фінансів (Дячук О.В.).

 

Сільський голова                                                   І.Гангал    

 

 ___________________________________________________

 

 Затверджено рішенням 6 сесії VI скликання № 40/6-11 від 25.05.2011 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна, яке є власністю територіальної громади села.

 

 1. Це Положення розроблено на підставі Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, Цивільного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 04.10.95р. № 786 “Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна” (із наступними змінами і доповненнями), з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства, організації,  їх структурних  підрозділів (філії, цеху, дільниці) (далі – цілісний  майновий комплекс комунального підприємства) та окремого індивідуально визначеного майна комунального підприємства, організації.
 2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем, але і не менше, ніж встановлено цим Положенням. У випадках, передбачених законодавством, орендар сплачує податок на додану вартість.

Розмір орендної плати може бути змінено за рішенням сільської ради в разі зміни цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

При передачі орендарем частини площ у суборенду на ці площі нараховується подвійна орендна плата.

 1. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальне підприємство, організація, на балансі яких перебуває це майно.

Витрати інвалідів, пов’язані з утриманням об’єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном.

 1. Орендна плата за цим Положенням розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем. Цей розмір не може бути меншим добового або погодинного розрахунку визначеного на підставі місячної орендної плати.

 1. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств визначається за формулою: Опл = Вз х Сор.ц,

де Опл — розмір річної орендної плати, грн. Вз — залишкова (за балансом, форма N 1) вартість орендованих основних засобів на час оцінки об’єкта оренди, грн.; Сор.ц — орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, яка має такі значення:

 

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств

Орендна ставка, відсотків до залишкової вартості основних засобів
торгівлі, з організації концертно-видовищної діяльності, випуску та проведення лотерей  

10

ресторанів, з організації виставкової діяльності 8
зв’язку, швейної промисловості, громадського харчування (крім ресторанів)  

6

автомобільного транспорту, будівельних матеріалів, побутового обслуговування, освіти, науки та охорони здоров’я, легкої (крім швейної) промисловості  

4

Інші об’єкти 3

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.

 1. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 5 відсотків вартості орендованого майна, а у разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва — не менш як 4 відсотки вартості орендованого майна. Орендодавець може здійснювати експертну оцінку майна, що передається в оренду. Експертна оцінка вартості об`єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати експертної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті експертної оцінки.
 2. У разі оренди нерухомого майна розмір річної орендної плати визначається за формулою:

    Опл = Вп х Сор,  де Вп – вартість орендованого майна, грн.; Сор – орендна ставка, яка має такі значення:

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотків до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом
– розміщення нічних клубів, казино, інших закладів грального та шоу-бізнесу, більярдних, кегельбанів  

50

– діяльність у сфері теле-, радіо-, мобільного зв’язку, надання комп’ютерних послуг, інтернет-послуг, розміщення інтернет-кафе, інтернет-провайдерів  

20

 – провадження концертної діяльності, розміщення туристичних агентств, пунктів обміну валюти, бірж, брокерських, маклерських і рекламних контор, комерційних банків, офісів брокерів, дилерів, авторемонтних майстерень, автозаправних станцій, ресторанів;

– здійснення торгівлі непродовольчими товарами (крім товарів дитячого асортименту)

– розміщення офісів нерезидентів України

 

 

15

 – надання юридичних консультацій, консалтингових та нотаріальних послуг 13
 – надання стоматологічних послуг;

– здійснення торгівлі продовольчими товарами підакцизної групи

 

12

 – розміщення офісів резидентів України 10
 – здійснення торгівлі продовольчими товарами (крім товарів підакцизної групи);

– провадження підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я

 

8

 – розміщення виставок (крім книжкових та образотворчих);

– розміщення засобів масової інформації:

– рекламного та еротичного характеру;

– заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

– в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

– заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення;

– розміщення автоматично – телефонних станцій, відділень електрозв’язку

 

 

 

 

7

 – розміщення підприємств  громадського харчування (крім ресторанів, кафе і барів);

– виконання ремонтно-будівельних робіт;

– розміщення закладів культури, кінотеатрів

 

5

 – розміщення інформаційних агентств (крім тих, для яких встановлено орендні ставки у розмірі 7 і 2 відсотків)  

4,5

 – здійснення торгівлі непродовольчими товарами дитячого асортименту;

– видання, виготовлення, розповсюдження книг, виданих українською мовою, та торгівля шкільним приладдям (в частині площ, які використовуються з цією метою);

 

4

-розміщення громадських і релігійних організацій на площах, які не використовуються для провадження комерційної діяльності та розмір яких не перевищує 200 кв. метрів;

– розміщення відділень Ощадбанку, що приймають платежі від населення, відділень поштового зв’язку;

– розміщення закладів науки, майстерень художників, скульпторів, народних майстрів, членів інших творчих спілок

 

 

3

 – провадження підприємницької діяльності у сфері надання комунальних, побутових послуг (крім послуг автосервісу);

– розміщення аптек, які самостійно виготовляють ліки (реалізують готові ліки);

– здійснення торгівлі продовольчими товарами для пільгових категорій громадян (учасників Великої Вітчизняної війни, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, хворих на цукровий діабет, багатодітних сімей тощо);

– розміщення бібліотек, архівів;

– розміщення телерадіоорганізацій, видання вітчизняних друкованих засобів масової інформації (крім тих, для яких встановлено орендні ставки у розмірі 7 відсотків), розміщення державних інформаційних агентств;

– розміщення органів державної влади і місцевого самоврядування, інших бюджетних установ і організацій

 

 

 

 

2

 – здійснення торгівлі товарами дитячого харчування, розміщення молочних кухонь;

– розміщення дитячих дошкільних виховних закладів, закладів освіти, спортивних закладів (для школярів і студентів);

– розміщення фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи;

– організація дозвілля дітей та юнацтва у позаурочний час;

– розміщення благодійних організацій, громадських організацій інвалідів ( в тому числі з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування), ветеранів війни, праці, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які не займаються комерційною діяльністю;

– розміщення закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги (з частковим самофінансуванням)

 

 

 

 

 

1

– Інше використання нерухомого майна 10

 

Примітка. Орендні ставки для вітчизняних юридичних і фізичних осіб – суб’єктів малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність, застосовуються з коефіцієнтом 0,8.

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

                        Вп = Вб : Пб х Пп,

де Вп — вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.; Вб — вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), грн.; Пп — площа орендованого приміщення, кв.м; Пб — площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.

 1. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині — пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.
 2. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

                                      Опл

                 Опл.міс. =  ——  х Іп.р. х Ім,

                                       12

Опл — річна орендна плата, визначена за цим Положенням, грн.; Іп.р. — індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна — з дати проведення експертної оцінки) до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати; Ім — індекс інфляції за перший місяць оренди.

 1. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
 2. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі. Оплата орендних платежів проводиться щомісячно в розмірі нарахування за попередній місяць до 15 –го числа поточного місяця.
 3. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.
 4. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

За несвоєчасне внесення орендної плати, від суми недоїмки нараховується пеня в розмірі 0,5 відсотка за кожний день прострочення платежу, включаючи день оплати, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

В разі несплати орендної плати впродовж 3-х місяців орендодавець може відмовитися від договору оренди і вимагати повернення майна. Відповідно до статті 782 Цивільного кодексу України договір вважається розірваним з моменту одержання орендарем повідомлення.

В разі припинення або розірвання договору оренди орендар сплачує орендну плату до дня передачі орендодавцю нерухомого майна за актом прийому – передачі.

Відповідно до статті 785 Цивільного кодексу України за несвоєчасне звільнення та передачу орендованого приміщення орендар сплачує неустойку у розмірі подвійної плати за користування майном за час прострочення.

 1. У разі коли орендодавцем майна є сільська рада, орендна плата спрямовується:

за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств — до сільського бюджету;

за нерухоме майно комунальних підприємств, організацій — 50 відсотків орендної плати до сільського бюджету, 50 відсотків комунальному підприємству, організації, на балансі яких перебуває це майно.

У разі коли орендодавцем майна є комунальне підприємство, організація, орендна плата спрямовується:

за окреме індивідуально визначене майно підприємства, організації (крім нерухомого) — підприємству, організації;

за цілісний майновий комплекс структурного підрозділу підприємства, організації, нерухоме майно — 50 відсотків орендної плати підприємству, організації, 50 відсотків — до сільського бюджету.

 1. Орендарі протягом місяця після підписання договору оренди страхують орендоване майно на користь орендодавця від випадкової загибелі чи пошкодження.

 

 

Секретар сільської ради                                               С.Шеремета

 

Мітки: , , , , , , , , , , ,

Залишити коментар