КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 17 березня 2011 р.                                                                           N 199-р м. Київ

Про заходи з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки

1. Затвердити план заходів з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям подавати щороку до 10 липня і 10 грудня Державній службі з питань інвалідів та ветеранів інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання до 25 липня і 25 грудня Кабінетові Міністрів України.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям розробити і затвердити у I кварталі 2011 р. регіональні плани заходів з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки і забезпечити їх виконання.

4. Державній службі з питань інвалідів та ветеранів забезпечити координацію здійснення центральними і місцевими органами виконавчої влади заходів з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників.

Прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. N 199-р

ПЛАН

 

заходів з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки

1. Проаналізувати стан роботи з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників відповідно до Закону України “Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” ( 1684-14 ).

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Державна архівна служба.

Протягом 2011 року.

2. Укласти з державними органами іноземних держав і міжнародними організаціями міжвідомчі договори про упорядкування та збереження місць пам’яті воїнів та цивільного населення, що загинули під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів, МЗС.

 

Протягом 2012 року.

3. Розробити проект Концепції Державної цільової програми з увічнення пам’яті осіб, що загинули (пропали безвісти) під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, на 2011-2015 роки.

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів, Міністерство культури, Міноборони, Міністерство регіонального розвитку, будівництва житлово-комунального господарства, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, МЗС, Міністерство соціальної політики, Державна архівна служба.

 

До 28 квітня 2011 року.

4. Забезпечити:

запобігання актам вандалізму та руйнуванню місць поховання осіб, що загинули (пропали безвісти) під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МВС, СБУ, МЗС, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів.

 

Постійно;

запобігання торгівлі бойовими нагородами та іншими відзнаками часів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, пропаганді фашизму.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МВС, СБУ, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів.

 

Постійно;

з’ясування долі вихідців з України, які загинули (пропали безвісти) під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років на території іноземних держав.

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів, Міністерство культури, МЗС.

 

Постійно;

ремонт та реставрацію пошкоджених або зруйнованих пам’ятників та монументів у місцях поховання воїнів, які загинули під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, що перебувають на державному обліку як пам’ятки культурної спадщини.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

 

Постійно;

порядкування та збереження пам’ятників, створення музеїв, меморіальних комплексів, присвячених подіям Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерство культури, Міноборони, МВС, СБУ, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів.

 

Постійно;

відвідування ветеранами Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та членами їх сімей, представниками громадських організацій та державних підприємств розташованих на території іноземних держав місць поховання воїнів, які загинули під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів, Міністерство соціальної політики, МЗС.

 

Постійно.

5. Створити централізований банк даних про поховання часів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, що розташовані на території України та інших держав, забезпечити оприлюднення таких даних у засобах масової інформації.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міноборони, МВС, Державна архівна служба, МЗС.

 

До 2015 року.

6. Сприяти:

провадженню науково-дослідницької діяльності з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників.

Національна академія наук, Державна архівна служба, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів.

 

Постійно;

проведенню пошукових робіт з метою встановлення імен осіб, що загинули (пропали безвісти) під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, перепоховання їх останків.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерство культури, Міноборони, МВС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські організації (за згодою).

 

Постійно;

провадженню діяльності пошуково-видавничого агентства “Книга пам’яті України”.

Державна архівна служба, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

 

Постійно;

здійсненню громадськими організаціями заходів з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників.

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів, Державна архівна служба, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерство культури, Міноборони, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

 

Постійно;

широкому висвітленню державними засобами масової інформації подій Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Держкомтелерадіо, Українське національне інформаційне агентство “Укрінформ”, Національна академія наук, Державна архівна служба, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

 

Постійно;

випуску мемуарної та документальної літератури з історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Держкомтелерадіо, Національна академія наук, Державна архівна служба, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

 

Постійно.

Мітки: , , , , , , , , , , , , ,

Залишити коментар