УКРАЇНА

ГВІЗДОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СОКИРЯНСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ШОСТА  СЕСІЯ  VІ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ  № 39 / 6 – 11

 25  травня  2011 року                                                                  село Гвіздівці

Про затвердження Тимчасового положення про порядок проведення земельних аукціонів в селі Гвіздівці.

Відповідно до Закону України “Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування “, пункту 34 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Земельного кодексу України сільська рада вирішила :

 1. Затвердити Тимчасове положення про порядок проведення земельних аукціонів в селі Гвіздівці. (положення додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, дотримання законодавства, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (Козлов Г.П.).

 

Сільський голова                                                           І. Гангал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

рішенням 6 сесії VI скликання

№ 39/6-11 від 25.05.2011 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  порядок  проведення  земельних  аукціонів  в  селі  Гвіздівці

 

Тимчасове положення розроблене відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оцінку землі”, “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність”, постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 року № 1531 “Про експертну грошову оцінку земельних ділянок” та постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 року N 648 “Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги”, наказу Держкомзему України від 16.03.99 року N 25 “Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки несільськогосподарського призначення”, інших нормативно – правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні.

 

 1. Загальні положення

 

1.1. У цьому Положенні наведені терміни застосовуються у такому значенні :

Земельні торги – продаж на конкурентних засадах суб’єктам господарської діяльності (далі по тексту – фізичним особам та юридичним особам) вільних від будівель і споруд земельних ділянок під забудову.

Земельний аукціон – форма конкурентного продажу земельних ділянок, відповідно до якого право на укладення договору купівлі – продажу земельної ділянки набуває той учасник земельних торгів, який запропонує найбільшу ціну за земельну ділянку відповідно до її цільового призначення.

Ліцитатор – ведучий аукціону, який знає порядок і володіє технікою проведення торгів.

Лот – об’єкт, що виставляється для продажу на аукціоні, якому надається свій номер і оголошується ліцитатором під час проведення аукціону.

Об’єкт – вільна від забудови земельна ділянка, що виставляється для продажу на аукціоні під забудову.

Земельна ділянка – частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами, що виставляється для продажу на аукціоні.

Організатор земельних торгів – Гвіздовецька сільська рада в особі виконавчого комітету Гвіздовецької сільської ради.

Продавець – юридична особа, яка згідно з чинним законодавством має право на проведення земельних торгів.

Заявник – фізична чи юридична особа, яка у встановлений цим Положенням термін подала заяву на участь в аукціоні.

Уповноважена особа заявника – особа, яка діє в інтересах заявника на підставі належним чином оформленого доручення.

Учасник аукціону – заявник, який оплатив реєстраційний та гарантійний внески та уклав з юридичною особою, яка згідно з чинним законодавством має право на проведення земельних торгів, договір про умови участі в земельному аукціоні і зареєструвався перед початком проведення торгів.

Стартова ціна земельної ділянки – ціна, яка формується виходячи з експертної оцінки земельної ділянки, затвердженої Гвіздовецькою  сільською  радою, і не може бути меншою від експертної оцінки.

Крок аукціону – сума на яку збільшується стартова чи попередня запропонована ціна за земельну ділянку і не може бути меншим 10 % (десяти відсоткам) від стартової ціни округленої до 1 (одної) гривні.

Продажна ціна земельної ділянки – фактична ціна її реалізації на аукціоні, за якою можливий перехід права власності на земельну ділянку.

Реєстраційний внесок – внесок, який сплачує заявник за реєстрацію його як Учасника аукціону, розмір якого встановлюється юридичною особою, яка згідно з чинним законодавством має право на проведення земельних торгів і не може перевищувати трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Гарантійний внесок – завдаток, який сплачує заявник, розмір якого встановлюється організатором аукціону і становить 10 відсотків від стартової ціни земельної ділянки.

1.2. Положення визначає організаційно-правові засади і порядок проведення земельних аукціонів з продажу земельних ділянок у власність фізичних та юридичних осіб.

 

1.2.1. Об’єктами земельних аукціонів відповідно до цього Положення є земельні ділянки несільськогосподарського призначення, які призначені для продажу фізичним та юридичним особам під забудову для здійснення господарської діяльності відповідно до переліку земельних ділянок, який попередньо затверджується Гвіздовецькою сільською радою.

Дія цього Положення не поширюється на:

– проведення земельних аукціонів в разі приватизації об’єктів незавершеного будівництва разом із земельними ділянками;

– відчуження земельних ділянок, які належать фізичним особам на правах приватної власності та юридичним особам шляхом проведення аукціону за рішенням суду;

– придбання земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомості, що перебувають у власності фізичних і юридичних осіб;

– придбання у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

1.2.2. Земельні ділянки, призначені для продажу на земельних аукціонах, мають бути вільними від прав третіх осіб на цю земельну ділянку.

1.3. Якщо земельна ділянка чи її частина, що надана суб’єктам господарської діяльності на праві постійного користування чи оренди, призначається відповідно до планувальної документації для забудови, то така ділянка чи її частина може бути продана через аукціон, якщо землекористувач чи орендар добровільно відмовляється від придбання у власність такої ділянки.

1.4. Організатором земельних торгів за цим Положенням виступає виконавчий комітет Гвіздовецької сільської ради.

1.5. Покупцями земельних ділянок на земельному аукціоні можуть бути:

– фізичні особи;

– юридичні особи.

1.6. Рішення про продаж земельних ділянок через аукціон приймає Гвіздовецька сільська рада на підставі подання виконавчого комітету Гвіздовецької сільської ради.

1.7. Гвіздовецька сільська рада уповноважує аукціонну комісію здійснювати оперативне вирішення питань, які виникають під час проведення аукціонів.

1.8. Комісія здійснює контроль за проведенням земельних аукціонів і має такі повноваження:

– здійснювати нагляд за порядком подання та прийняття поданих Учасниками аукціону документів;

– знімати з аукціону об’єкти в разі виявлення порушень встановленого цим Положенням порядку підготовки і проведення аукціону;

– припиняти аукціон у випадку порушення Продавцем укладеного Договору на проведення аукціону.

1.9. Організація земельних торгів включає:

– підготовчі роботи з проведення земельних аукціонів;

– проведення земельних аукціонів;

– оформлення протоколів аукціону;

– укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок та контроль за розрахунками за придбані земельні ділянки.

 

 1. Підготовка до проведення земельних аукціонів

 

2.1. Робота з підготовки земельних торгів передбачає:

– формування переліку земельних ділянок, які виносяться на аукціон;

– підготовку організаційно-розпорядчої та технічної документації щодо проведення земельних торгів;

– виготовлення технічних паспортів земельних ділянок;

– публікацію інформаційного повідомлення про проведення земельного аукціону;

– прийняття заяв на участь в аукціоні;

– укладання договорів про умови участі в аукціоні з учасниками аукціону.

2.2. Формування переліку земельних ділянок здійснює виконавчий комітет Гвіздовецької сільської ради.

2.3. До затвердження сесією Гвіздовецької сільської ради переліку земельних ділянок має бути проведене попереднє погодження місця розташування земельної ділянки з визначенням містобудівних, екологічних, санітарних та інших вимог щодо її використання.

2.4. Внесені до переліку земельні ділянки можуть бути виставлені на земельні аукціони лише після того, як будуть визначені межі таких ділянок в натурі (на місцевості) та закріплені межовими знаками, а також виготовлені технічні паспорти земельних ділянок.

2.5. Зміст, порядок підготовки і затвердження Технічного паспорта земельної ділянки визначається Положенням про технічний паспорт земельної ділянки, що виставляється на земельні торги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 року N 648 та інших нормативних документів.

2.6. На підставі рішення сесії Гвіздовецької сільської ради про затвердження технічних паспортів, експертних оцінок та стартових цін земельних ділянок юридична особа, яка згідно з чинним законодавством має право на проведення земельних торгів, не пізніше як за 30 днів до їх проведення публікує в засобах масової інформації офіційне повідомлення про проведення земельного аукціону.

 

2.7. Офіційна інформація про виставлення земельних ділянок на земельний аукціон має включати такі відомості:

– місцезнаходження земельної ділянки;

– розмір земельної ділянки;

– цільове призначення земельної ділянки;

– стартову ціну;

– умови участі в аукціоні;

– суму гарантійного, реєстраційного внесків, вартості інформаційного пакета, номери рахунків на які вказані кошти вносяться;

– час та місце проведення аукціону;

– додаткові умови (при наявності) для учасників аукціону;

– назву, адресу установи, прізвище, посаду та номер телефону особи, у якої можна ознайомитись з технічним паспортом земельної ділянки.

2.8. Не пізніше як за 30 днів до початку проведення аукціону Продавець має розмістити на тих земельних ділянках, які пропонуються для продажу, повідомлення з офіційною інформацією про земельні ділянки, запропоновані для продажу на аукціоні.

2.9. З моменту опублікування повідомлення Продавець надає можливість особам, які бажають взяти участь в аукціоні, придбати за ціною, що встановлюється Продавцем, інформаційний пакет Учасника аукціону та надає безкоштовні консультації з питань проведення земельного аукціону.

2.10. Інформаційний пакет має включати:

– місцезнаходження, площу та межі земельної ділянки;

– цільове призначення земельної ділянки;

– викопіювання з генплану, схему розміщення земельної ділянки;

– умови використання земельної ділянки;

– стартову ціну об’єкта аукціону;

– копії висновків спеціально уповноважених органів;

– згоду попереднього землекористувача (при необхідності);

– копію цього Положення;

– інші інформаційні та обґрунтовуючі матеріали і документи (при необхідності);

– номер рахунка, відкритий для обслуговування аукціону.

2.11. Продавець зобов’язаний забезпечити рівні умови участі всіх заявників в аукціоні та дотримання конфіденційності щодо інформації, яка міститься в заяві.

2.12. Для участі в аукціоні заявник чи уповноважена особа заповнює заяву українською мовою без будь-яких виправлень.

2.13. Заява подається згідно з формою, що встановлюється Продавцем.

2.14. Заява засвідчується підписом заявника чи уповноваженої особи та печаткою заявника.

2.15. При поданні заяви Продавець присвоює їй спеціальний номер, та зазначає дату її прийняття.

2.16. У заяві фізичної особи вказується:

– прізвище, ім’я та по батькові, реквізити документа, що посвідчує особу заявника, адреса заявника, номер свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця та ідентифікаційний код в ДРФО;

– назва, місцезнаходження, розмір та цільове призначення земельної ділянки, яку має намір придбати заявник;

– згода заявника виконувати умови участі в аукціоні, визначені інформаційним пакетом Учасника аукціону, з якими повинен ознайомитись заявник;

– інформація про уповноважену особу заявника у випадку, якщо заяву подає уповноважена особа.

Разом з заявою фізична особа подає такі документи:

– оригінал та посвідчена заявником копія свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

– оригінал та посвідчена заявником копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду в Державному реєстрі фізичних осіб в Україні;

– документ та посвідчена заявником копія, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій, передбачених цим Положенням;

– оригінал та посвідчена заявником копія платіжного документа про оплату реєстраційного, гарантійного внеску, вартості інформаційного пакету на рахунок, відкритий для обслуговування аукціону

Оригінали документів повертаються заявнику.

2.17. Уповноважена особа подає з заявою паспорт або документ, що його замінює, а також оригінал та копію платіжного документа про сплату гарантійного внеску на рахунок, відкритий для обслуговування аукціону.

2.18. У заяві юридичної особи вказується:

– повна назва, місцезнаходження та реквізити заявника;

– назва, місцезнаходження, розмір та цільове призначення земельної ділянки, яку має намір придбати заявник;

– згода заявника виконувати умови участі в аукціоні, що визначені інформаційним пакетом Учасника аукціону, з яким повинен ознайомитись заявник.

Разом з заявою юридична особа подає такі документи:

– оригінали та копії установчих документів;

– оригінал та посвідчена заявником копія свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

– оригінал та посвідчена заявником копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

– документ та посвідчена заявником копія, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій, передбачених цим Положенням;

– оригінал та посвідчена заявником копія платіжного документа про оплату реєстраційного, гарантійного внеску, вартості інформаційного пакету на рахунок, відкритий для обслуговування аукціону.

2.19. Всі дії, пов’язані із заповненням заяви на участь в аукціоні, виконуються безпосередньо заявником або його уповноваженою особою.

2.20. Всі дії щодо подання заяви на участь в аукціоні виконує заявник або його уповноважена особа.

2.21. Працівник Продавця який приймає заяви, перевіряє:

– правильність оформлення заяви;

– документи, подані заявником або його уповноваженою особою, на відповідність їх відомостям, вказаним у заяві.

2.22. Якщо під час перевірки поданих документів не виявлено помилок та порушень, то працівник Продавця:

– реєструє заяву в книзі реєстрації заяв окремо по кожній ділянці. В книгу реєстрації заяв заноситься порядковий номер заяви, дата, реквізити заявника або уповноваженої особи;

– засвідчує заяву підписом;

– залишає в себе оформлену заяву і копії всіх документів, представлених заявником

– укладає договір з заявником про умови участі в аукціоні.

2.23. Перед подачею заяви сплачується реєстраційний збір.

2.24. Особи, які бажають подати заяву, сплачують вартість інформаційного пакета Учасника аукціону. Учасник аукціону вправі придбати на аукціоні лише ті об’єкти, на які подані заяви та за які сплачено реєстраційний, гарантійний внески, вартість інформаційного пакета Учасника аукціону, укладено договір про умови участі в аукціоні.

2.25. Заява для участі в аукціоні не приймається та не реєструється у випадках:

– виявлення помилок, які впливають на зміст заяви;

– відсутності на момент подання заяви документів, передбачених цим Положенням;

– подання заяви особою, яка не має на це відповідних повноважень;

– відмовою укладення заявником договору про умови участі в аукціоні.

2.26. Прийом заяв для участі в аукціоні завершується за три робочих дні до проведення аукціону.

2.27. Фізичні та юридичні особи, які подають заяви на участь в земельному аукціоні укладають з Продавцем договір про умови участі в аукціоні з продажу земельної ділянки.

2.28. Зареєстрована заява та укладений і належним чином оформлений договір про умови участі в аукціоні є підставами для участі в аукціоні.

 

 1. Порядок та умови проведення земельного аукціону

 

3.1. Земельний аукціон проводиться лише за наявності не менше двох Учасників на кожний лот. За наявності лише одного покупця або відсутності покупців взагалі земельні торги визнаються такими, що не відбулися.

3.2. Для участі в земельному аукціоні Учасники одержують номер, під яким вони беруть участь в аукціоні, а також квитки Учасників аукціону, в яких містяться:

– найменування Учасника торгів;

– адреси земельних ділянок, які пропонуються для продажу на аукціоні.

3.3. Аукціон проводить ліцитатор, який призначений Продавцем.

3.4. В день проведення аукціону здійснюється реєстрація явки Учасників аукціону. Для реєстрації кожен Учасник зобов’язаний пред’явити паспорт, квиток Учасника аукціону, на якому робиться відмітка про реєстрацію з зазначенням часу та дати проведення реєстрації. Реєстрація починається за одну годину та закінчується за 20 хвилин до початку аукціону. Незареєстровані особи до торгів не допускаються.

3.5. Аукціон починається з оголошення ліцитатором правил проведення аукціонів та штрафних санкцій до Учасників, що застосовуються у разі їх порушення, а також з оголошення стартової ціни лота з одночасним ударом аукціонного молотка (гонга) і, якщо хоча б один з покупців сповіщає одним з можливих способів про готовність придбати лот, ліцитатор збільшує стартову ціну або ціну, запропоновану Учасником аукціону, на розмір кроку торгів, з подальшим послідовним збільшенням ціни.

3.6. По кожному винесеному на аукціон лоту ліцитатор оголошує назву, коротку характеристику та стартову ціну лота.

3.7. Якщо в ході аукціону протягом трьох хвилин після оголошення стартової ціни Учасники не виявили бажання придбати лот, ліцитатор знімає об’єкт з торгів. Учасникам, що не підтвердили готовність придбання, внаслідок чого земельна ділянка була знята з аукціону, сума гарантійного внеску не повертається.

3.8. У процесі торгів ліцитатор має право збільшувати ціну лише на крок, визначений юридична особа, яка згідно з чинним законодавством має право на проведення земельних торгів.

3.9. Кожен з покупців має право сповіщати про готовність купити лот двома рівноцінними способами:

– (прийняття пропозиції ціни без голосу) – після оголошення ліцитатором ціни земельної ділянки шляхом підняття таблички з аукціонним номером, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором;

– (пропозиція ціни з голосу) – без очікування оголошення ліцитатором ціни земельної ділянки шляхом підняття таблички з аукціонним номером і одночасно оголосити свою пропозицію ціни об’єкта. Оголошена Учасником пропозиція повинна бути більшою, ніж ціна, запропонована ліцитатором раніше мінімум на один крок аукціону та обов’язково кратною кроку аукціону.

3.10. Якщо ціна, запропонована з голосу одним із Учасників аукціону, більша за ціну, оголошену ліцитатором, то ліцитатор називає номер цього покупця і запропоновану ним ціну. Далі ліцитатор оголошує ціну, що дорівнює запропонованій покупцем ціні, збільшеній на крок аукціону.

3.11. Якщо ціна, запропонована з голосу одним із Учасників аукціону, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна відповідному кроку, то ліцитатор трактує цю пропозицію як згоду покупця збільшити ціну на відповідну кількість кроків аукціону, називає номер цього покупця і запропоновану ним ціну, кратну кроку аукціону.

3.12. Якщо покупець підняв табличку та оголосив ціну, меншу за оголошену ліцитатором або попереднім покупцем, то ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього покупця, вважаючи піднесення таблички покупцем, що запропонував меншу ціну, як згоду прийняти ціну, яку назвав ліцитатор або попередній покупець. Потім ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на відповідний крок аукціону.

3.13. Мовчання покупця, що першим підняв табличку з номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода покупця на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер покупця, що першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну у відповідності з кроком аукціону.

3.14. Якщо виникає ситуація, коли після запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька покупців підіймають свої таблички з номерами (без голосу), то ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок аукціону, не оголошуючи номерів покупців до тих пір, поки будь-який з покупців не оголосить свою ціну, або ліцитатор не визначить, який з покупців підняв табличку першим при черговому збільшенні оголошеної ліцитатором ціни.

3.15. Якщо при послідовному збільшенні ціни ліцитатором одночасно декілька покупців залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент, на свій розсуд, може запропонувати покупцям оголосити свої ціни і після першого оголошення одним з покупців своєї пропозиції назвати номер покупця, що оголосив цю пропозицію, а також ціну, запропоновану цим покупцем, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на відповідний крок аукціону.

3.16. Торги по лоту закінчуються, коли після триразового оголошення ліцитатором чергової ціни ніхто з покупців протягом 3 (трьох) хвилин не запропонує вищу ціну, і ліцитатор проголошує номер учасника, який запропонував найвищу ціну, розмір запропонованої ціни за земельну ділянку і, одночасно з ударом молотка (гонга), слово: «Продано». Переможцем торгів визнається покупець, аукціонний номер якого ліцитатор назвав останнім і який запропонував найвищу ціну за лот.

3.17. Після закінчення торгів по лоту ліцитатор оголошує про продаж лота, називає адресу земельної ділянки, ціну продажу, аукціонний номер переможця торгів і викликає переможця для підписання протоколу, який ведеться під час аукціону. В протокол заноситься назва лота, початкова ціна, пропозиції Учасників аукціону та результат торгів (остаточна ціна продажу, реквізити переможця), зауваження до порядку проведення аукціону, накладені штрафні санкції. Протокол в трьох примірниках підписується: ліцитатором, Учасником – переможцем аукціону, сільським головою та уповноваженим представником юридичної особи, яка згідно з чинним законодавством має право на проведення земельних торгів, та скріплюється печатками Організатора аукціону та Продавцем.

3.18. Учасник торгів, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь в аукціонах по цьому лоту. Сума гарантійного внеску йому не повертається, об’єкт вважається непроданим. За рішенням Організатора торгів та Продавця, при наявності достатньої кількості учасників аукціону по продажу даного лоту, торги по цьому об’єкту можуть бути поновлені в день проведення аукціону. Поновлення торгів проводиться з стартової ціни лоту.

3.19. Не пізніше п’яти робочих днів після підписання протоколу Організатор і Учасник – переможець земельного аукціону укладають договір купівлі-продажу земельної ділянки, який посвідчується нотаріально. У випадку необхідності отримання у відповідності до чинного законодавства дозволу (погодження) для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки з переможцем земельного аукціону, укладення відповідного договору купівлі-продажу проводиться не пізніше п’яти робочих днів після отримання такого дозволу (погодження).

3.20. Сума гарантійного внеску повертається всім Учасникам аукціону протягом 10 (десяти) банківських днів після закінчення аукціону і подачі відповідної заяви про повернення гарантійного внеску із вказівкою номера рахунку на який необхідно його повернути Продавцю, крім осіб, на яких накладено штраф в розмірі гарантійного внеску, та осіб, які не виявили бажання придбати об’єкти аукціону при оголошенні стартової ціни або не запропонували збільшення вартості земельної ділянки мінімум на один крок. Переможцю аукціону сума гарантійного внеску повертається Продавцем після сплати ним вартості придбаної земельної ділянки та повного виконання умов договору купівлі-продажу земельної ділянки на підставі відповідної заяви із вказівкою номера рахунку на який необхідно його повернути. До заяви про повернення гарантійного внеску додаються квиток учасника аукціону, копія платіжного документу про сплату гарантійного внеску, копія договору купівлі-продажу (за наявності), копію платіжного документу про сплату вартості земельної ділянки.

3.21. Кошти заявникам перераховуються на їх власний поточний рахунок, що вказаний в заяві, або виплачуються згідно договору про умови участі в аукціоні.

3.22. Кошти, сплачені заявником в якості реєстраційного внеску та за інформаційний пакет, поверненню не підлягають.

3.23. Витяг з протоколу аукціону та договір купівлі-продажу земельної ділянки є підставою для внесення переможцем аукціону коштів за придбану земельну ділянку на бюджетний рахунок Гвіздовецької сільської ради. Оплата проводиться в гривнях. Сума платежу зазначена в протоколі земельного аукціону є остаточною і перегляду не підлягає.

3.24. Вартість придбаної земельної ділянки оплачується покупцем в порядку, передбаченому договором купівлі-продажу земельної ділянки, протягом 30 (тридцяти) днів після укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки.

3.25. У випадку несплати покупцем коштів за придбану земельну ділянку протягом 30 (тридцяти) днів після укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки та відсутності дозволу на проведення розстрочки платежу, результати аукціону по конкретному лоту можуть бути анульовані рішенням Гвіздовецької сільської ради, при цьому витяг з протоколу визнається таким, що втратив чинність, а сума гарантійного внеску Продавцем особі, яка стала переможцем аукціону, не повертається.

3.26. За рішенням Продавця під час аукціонних торгів по певному лоту в приміщенні можуть бути присутні Учасники аукціону, які не беруть участі в торгах по цьому лоту, а також запрошені Організатором та Продавцем особи, які не являються Учасниками аукціону.

3.27. На аукціоні можуть бути присутні інші особи, які не приймають участі у торгах по виставлених лотах і придбали вхідні квитки. Вартість вхідного квитка визначається Продавцем.

3.28. Після закінчення торгів по кожному лоту ліцитатор має право оголосити перерву тривалістю до 20 хвилин.

3.29. Всі питання, зауваження щодо порядку проведення аукціону ліцитатор розглядає безпосередньо в процесі аукціонних торгів.

3.30. Результати аукціону опубліковуються Організатором торгів в засобах масової інформації.

3.31 Під час проведення аукціону (від моменту його початку і до завершення по кожному окремому лоту) не допускається:

– ведення розмов Учасниками аукціону та запрошеними особами;

– втручання будь-яким способом в торги особам, які не являються Учасниками в торгах по даному лоту;

– переміщення по залу без дозволу ліцитатора;

– ведення прямої телевізійної трансляції, аудіо- чи відеозапис, фотографування процесу аукціону, ведення телефонних переговорів без дозволу ліцитатора;

– втрата квитка Учасником аукціону до закінчення терміну реєстрації;

– неповернення квитка Учасником аукціону;

– здійснення інших дій, що порушують порядок аукціону.

3.32. Ліцитатор для усунення порушень та поновлення порядку має право:

– усно попередити Учасника аукціону чи присутніх осіб про усунення порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушень;

– вимагати від Учасника аукціону чи присутніх осіб покинути приміщення торгів за неодноразове порушення порядку проведення аукціону;

– зупинити проведення аукціону по конкретному лоту за порушення, несумісні з подальшим веденням торгів по лоту;

– накласти на Учасника аукціону штраф:

 • в розмірі реєстраційного внеску за втрату квитка Учасника торгів до закінчення терміну реєстрації;
 • в розмірі гарантійного внеску по конкретному лоту за відсутності згоди придбати об’єкт аукціону при оголошенні стартової ціни, відсутності пропозиції щодо збільшення вартості земельної ділянки мінімум на один крок аукціону, відмову підписати протокол аукціону, відмову сплатити кошти згідно з договором купівлі-продажу земельної ділянки, неповернення квитка Учасника, у випадку неодноразового порушення порядку при проведенні аукціону.

Санкції можуть застосовуватись окремо або у сукупності.

3.33. Земельні аукціони можуть бути визнані такими, що не відбулися, у разі:

– відсутності Учасників або наявності лише одного зареєстрованого Учасника аукціону;

– якщо жоден із Учасників не запропонував ціну, вищу за стартову ціну земельної ділянки по лоту;

– несплати в установлений договором купівлі-продажу земельної ділянки термін переможцем земельних торгів належної суми за придбану земельну ділянку.

3.34. Рішення про визнання земельного аукціону таким, що не відбувся, приймає комісія на підставі повідомлення Продавця.

 

 1. Укладання договорів купівлі-продажу та контроль за розрахунками за придбані на аукціоні земельні ділянки

 

4.1. Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідченню.

4.2. Всі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу земельної ділянки, несе покупець.

4.3. Договір купівлі-продажу земельної ділянки та документ про оплату вартості земельної ділянки є підставою для видачі державного акта на право власності на земельну ділянку та його державної реєстрації.

4.4. Право власності на придбану земельну ділянку виникає у покупця після одержання ним державного акта на право приватної власності на землю та його державної реєстрації.

4.5. Порядок проведення розрахунків за придбану на аукціоні земельну ділянку визначається договором купівлі-продажу земельної ділянки.

 

 1. Порядок розподілу та використання коштів від проведення земельних аукціонів та продажу земельних ділянок

 

5.1. Кошти які поступають при проведенні земельних аукціонів, які надходять на рахунок Продавця, а саме:

 • реалізацію інформаційних пакетів Учасників аукціону;
 • реєстраційні внески;
 • вхідні квитки на аукціон;
 • штрафні санкції

використовуються Продавцем на покриття затрат з підготовки та проведення аукціонів.

5.2. Кошти, які поступають від продажу земельних ділянок на аукціонах на бюджетний рахунок Гвіздовецької сільської ради, розподіляються у порядку, визначеному законодавством України.

 

 

Секретар сільської ради                                          С.Шеремета

 

 

 

 

Мітки: , , , , , , , ,

Залишити коментар