УКРАЇНА

ГВІЗДОВЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СОКИРЯНСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ШОСТА  СЕСІЯ  VІ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ  № 44 / 6 – 11

25  травня  2011 року                                                                  село Гвіздівці

Про Положення про оренду земельних ділянок в с. Гвіздівці та порядок встановлення розмірів орендної плати за використання земель несільськогосподарського призначення”.

Враховуючи зміни до законодавства щодо оренди земельних ділянок, з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства користування земельними ділянками, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади села, відповідно до Закону України “Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування”, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12 Земельного кодексу України, сільська рада вирішила:

 1. Затвердити Положення „Про оренду земельних ділянок в с. Гвіздівці та порядок встановлення розмірів орендної плати за використання земель несільськогосподарського призначення”. (положення додається)
 2. Спеціалісту з земельних питань привести у відповідність до вказаного в п.1 цього рішення Положення укладені договори оренди щодо використання земельних ділянок комунальної власності несільськогосподарського призначення.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, дотримання законодавства, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (Козлов Г.П.).

 

Сільський голова                І.  Гангал                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

рішенням 6 сесії VI скликання

№ 44/6-11 від 25.05.2011 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про оренду земельних ділянок у с.Гвіздівці та порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки

 

1 .Загальні положення

1.1. Положення про оренду земельних ділянок та порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки в межах села Гвіздівці (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  „Про оренду землі”, „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами” та інших нормативно-правових актів.

1.2.Положення розроблено з метою визначення порядку справляння орендної плати за земельні ділянки у с.Гвіздівці з питань, які не врегулюванні діючим законодавством.

1.3. Орендарями земельних ділянок можуть бути юридичні та фізичні особи, іноземні особи, іноземні юридичні особи, міжнародні об’єднання і організації.

1.4. Орендодавцем є Гвіздовецька сільська рада. Дія цього Положення поширюється на землі в адміністративних межах с.Гвіздівці.

1.5. Положення регламентує:

– порядок передачі в оренду земельної ділянки або її частини;

– правила та порядок визначення розміру орендної плати з врахуванням грошової оцінки земельної ділянки.

1.6. Підставою для укладання договору оренди є рішення Гвіздовецької сільської ради про передачу ділянки (її частини) з обов’язковим визначенням категорії земель за основним
цільовим призначенням (ст. 19 Земельного кодексу України) і категорії земель за функцією
використання.

1.7. Договір оренди землі – це угода сторін про взаємні зобов’язання, відповідно до яких орендодавець за плату передає орендареві (орендарям) у володіння, користування земельну ділянку на обумовлений договором термін.

В договорі оренди землі крім істотних умов договору можуть встановлюватися інші договірні зобов’язання.

Сторонами договору оренди земельної ділянки є власник земель в особі Гвіздовецької сільської ради (далі – Орендодавець) та зацікавлена особа (особи) в отриманні земельної ділянки в оренду (далі – Орендар, Орендарі).

1.8. Договір оренди земельної ділянки набирає чинності після досягнення домовленості з усіх умов, підписання його сторонами та державної реєстрації.

1.9 Об’єктами оренди є земельні ділянки, її частини.

1.10. Земельна ділянка або її частина може за згодою Орендодавця передаватись у володіння і користування іншій особі (суборенда) у разі переходу до неї права володіння і користування на будівлю (її частину) або споруду (оренда приміщень), що розташовані на земельній ділянці.

1.11. Реєстратором договорів оренди земельних ділянок у Гвіздовецькій сільській раді є спеціаліст з земельних питань сільської ради, а державна реєстрація здійснюється відділом Державного земельного кадастру.

 

 1. Принципи встановлення розмірів орендної плати за землю

2.1. Розмір, умови і терміни внесення орендної плати за землю обумовлюються у договорі оренди між Орендодавцем і Орендарем відповідно до цього Положення та згідно з чинним законодавством України.

2.2. Розмір орендної плати за земельні ділянки встановлюється відповідно до їх функціонального призначення у розрізі економіко-планувальних зон с. Гвіздівці згідно з грошовою оцінкою.

2.3. Річний розмір орендної плати за земельної ділянки комунальної власності територіальної громади с.Гвіздівці встановлюється у розмірі (крім ділянок, вказаних в п. 2.4. – 3 відсотка від грошової оцінки земельної ділянки.

2.4. Річний розмір орендної плати за земельні ділянки комерційного використання, встановлюються:

 • Обслуговування кіоску, павільйону, магазину, кафе, бару, офісу, аптеки, платних лікувальних закладів, платних навчальних закладів – 12 відсотків від грошової оцінки;
 • Обслуговування літнього майданчика з розміщенням морозильної камери, бочки, лотка – 12 відсотків від грошової оцінки;
 • Розміщення АЗС – 10 відсотків від грошової оцінки;
 • Розміщення СТО, майданчика для миття автомашини – 8 відсотків від грошової оцінки;
 • Обслуговування ангарів, складів – 7 відсотків від грошової оцінки;
 • Обслуговування ринку – 4 відсотки від грошової оцінки;
 • Обслуговування об’єктів побуту (пошиття та ремонт одягу, взуття, хімчистки, пральні, лазні, ремонт годинників) – 3 відсотки від грошової оцінки;
 • Розміщення автостоянки – 3 відсотки від грошової оцінки;
 • За земельні ділянки під об’єктами, діяльність яких є реалізація (продаж) друкованих видань – 3 відсотки від грошової оцінки;
 • За земельні ділянки зайняті під торгівлю виключно хлібобулочними та молочними виробам, дитячим харчуванням – 3 відсотки від грошової оцінки;
 • Обслуговування ангарів, складів для виробничої діяльності – 3 відсотки від грошової оцінки;
 • За земельні ділянки, що не ввійшли до даного переліку – 6 відсотків від грошової оцінки;

2.5. Несплата орендної плати терміном більше 3-х місяців або самовільна зміна функції використання ділянки (її частини) є підставою для дострокового розірвання договору з ініціативи Орендодавця з вимогою відшкодування упущеної вигоди і сплатою Орендарем штрафних санкцій, передбачених договором оренди.

2.6. Підставою розірвання договору може бути:

а). взаємна згода сторін;

б). вимога однією зі  сторін у випадку невиконання іншою стороною обов’язків, передбачених договором;

в). добровільна відмова Орендаря від оренди земельної ділянки або припинення діяльності Орендаря;

2.7. Орендна плата за земельні ділянки надані для ведення с/г виробництва встановлюється в розмірі земельного податку.

 

 1. Порядок погодження розміру орендної плати

3.1. Підставою для визначення розміру орендної плати є грошова оцінка землі затверджена рішенням Гвіздовецької сільської ради від 26.05.2006р. № 13/ 02 – 06 „Про затвердження технічної документації по грошовій оцінці земель населеного пункту с.Гвіздівці”.

3.2. Орендодавець на підставі рішення Гвіздовецької сільської ради щодо передачі в оренду земельної ділянки конкретного розміру, цільового призначення та дозволеного функціонального використання, відповідно до цього Положення готує розрахунок річного розміру орендної плати і погоджує його з Орендарем.

3.3. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу Орендодавця у разі зміни грошової оцінки земельної ділянки та у разі встановлення Верховною Радою України нових ставок земельного податку.

3.4. Орендар має право вимагати зменшення орендної плати у випадку виникнення форс-мажорних обставин.

3.5. Рішення про зміну розміру орендної плати за земельну ділянку приймає Гвіздовецька сільська рада відповідним рішенням за поданням спеціаліста з земельних питань сільської ради за  погодженням з комісією з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, дотримання законодавства, регулювання  земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

   Розмір орендної плати не є сталим і змінюється у зв’язку з проведенням щорічної індексації грошової оцінки і внесенням змін на підставі вимог діючого законодавства та інших нормативних документів.

   При зміні розміру орендної плати Орендодавець односторонньо письмово повідомляє Орендаря.

3.6. Розрахункові ставки орендної плати підлягають коригуванню при встановленні Верховною  Радою України нових ставок земельного податку та змін грошової (економічної) оцінки земель с.Гвіздівці. Ставки орендної плати підлягають щорічній індексації відповідно до офіційного коефіцієнту індексації грошової оцінки земель.

 

 1. Порядок справляння орендної плати за землю

4.1. Орендна плата за земельні ділянки справляється виключно у грошовій формі.

4.2. Орендна плата вноситься Орендарем щомісячно на бюджетний рахунок Гвіздовецької сільської ради рівними частинами до 15-го числа місяця наступного за звітним.

4.3. За несвоєчасну сплату орендної плати нараховується пеня із розрахунку 0,1 % за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

4.4. Внесення орендної плати на майбутній період оренди допускається на термін не більше одного року.

4.5. Кошти від орендної плати за землю зараховуються до сільського бюджету.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                С.Шеремета

 

 

Мітки: , , ,

Залишити коментар