У зв’язку з набранням чинності Законом України «Про гарантії держави щодо1247791 виконання судових рішень» виникли труднощі з виконанням судових рішень, ухвалених у справах, пов’язаних із соціальними виплатами. Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) своїм листом від 13.06.2013 № 846/12/13-13, звертає увагу адміністративних судів на те, що відповідно до статті 2 цього Закону держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є, зокрема, державний орган. Водночас судові рішення у справах, пов’язаних із соціальними виплатами, які мають зобов’язальний характер щодо проведення таких виплат, не належать до зазначених у згаданій статті видів рішень, що унеможливлює їх виконання без зміни його способу.

Мається на увазі, що суди тривалий час виносили рішення не про стягнення коштів з органів, які здійснюють соціальні виплати, а про зобов’язання нарахувати і здійснити такі виплати.

Слід зазначити, що саме ВАСУ у своїх листах і вимагав від адміністративних судів саме таких рішень (наприклад – див. лист ВАСУ, який був виданий рівно за 1 рік до цього, а саме лист від 13.06.2012 № 1483/12/13-12). Мабуть зрозумівши, що внаслідок такої практики тисячі чи навіть сотні тисяч рішень адміністративних судів були безсенсовою витратою часу суддів та позивачів, пустою витратою нервів людей, які і так постраждали внаслідок свавілля чиновників соціальних відомств і керівництва держави, ВАСУ вирішив роз’яснити, що це можна виправити. На жаль, мабуть для більшості таких невиконаних рішень це вже запізно, адже вони занедбані остаточно, виконавчі провадження по них закриті з формулюванням «неможливо виконати без участі боржника» і строки повторної подачі виконавчих листів до виконання закінчилися.

Та все ж, повернемось до роз’яснення ВАСУ. Як зазначається у листі ВАСУ від 13.06.2013 № 846/12/13-13, згідно з частиною першою статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ) за наявності обставин, що ускладнюють виконання судового рішення (відсутність коштів на рахунку, відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо), державний виконавець може звернутися до адміністративного суду першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий лист, із поданням, а особа, яка бере участь у справі, та сторона виконавчого провадження – із заявою про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення.

При цьому ВАСУ підкреслює, що ця норма не містить виключного переліку обставин, що є підставою для вирішення питання про зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення. Суди повинні враховувати, що підставою для зміни чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення є обставини, що роблять виконання судового рішення неможливим. Таким чином, зміни у правовому регулюванні порядку виконання судових рішень, боржником за якими є державний орган, яким не передбачено виконання рішень зобов’язального характеру, унеможливлюють їх виконання.

Така обставина є підставою для зміни чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення. Вирішуючи це питання, суди повинні звертати увагу на те, що під зміною способу і порядку виконання рішення слід розуміти вжиття адміністративним судом нових заходів для реалізації рішення. І головне, що ці заходи повинні забезпечити виконання конкретного судового рішення і не поширюватися на відносини, які виникли після його ухвалення.

У категорії справ про соціальні виплати зміна способу і порядку виконання рішення можлива шляхом зміни зобов’язання здійснити виплати на стягнення цих виплат. Але ж, ВАСУ відразу зауважує, що така зміна можлива лише у разі виконання боржником зобов’язальної частини рішення про нарахування соціальних виплат. При цьому адміністративний суд повинен виходити з розміру заборгованості боржника перед стягувачем, що виникла під час виконання судового рішення.

Untitled-162Тобто, тепер у деяких стягувачів по справах про соціальні виплати, а саме в тих, котрим такі виплати були нараховані за рішеннями судів, з’явилася можливість звернутися до суду із заявою про зміну способу виконання рішення суду й зажадати стягнути із соціального відомства (УПФ, УПСЗН) відповідні суми коштів. Для цього, звичайно, потрібно мати документ про суму коштів, нарахованих відомством за рішенням суду.

А подальше виконання такого рішення буде провадитися за нормами закону «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

При цьому, слід бути готовим до того, що соціальні відомства, що б затягти реальне виконання рішень, обов’язково почнуть оскаржувати рішення судів про зміну способу виконання рішень.

За публікацією сайту адвоката Кучерявого О.П.

(м. Новодністровськ)

_____________________________________________________________________________

Публікація – 2013 рік

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,