admin on 4th Березень 2013

Продовжуємо наші публікації про гвіздовецьких жінок статтею 197701 rus129423 року про багаторічного бібліотекаря і завідуючу бібліотеки Тамару Миколаївну Барчук. Незважаючи на давність статті, вона у значній мірі досі не втратила своєї актуальності. З 1963 і до 1999 року (36 років) Тамара Миколаївна працювала в гвіздовецькій бібліотеці, а на цей час перебуває на цілком заслуженому відпочинку – на пенсії.

*******************************************************************

Вже п’ятнадцятий рік працює у нашому селі бібліотекарем Тамара Миколаївна Барчук. За цей тривалий період ця енергій­на трудолюбива жінка до­клала багато зусиль для того щоб бібліотека стала справжнім библио 013культурним центром села. Важко пере­рахувати зроблене Тама­рою Миколаївною лише за останні роки. Це — десятки проведених тематичних вечорів, свят за новими радянськими обрядами, чита­цьких конференцій, книж­кових виставок, бесід тощо.

Знають Тамару Микола­ївну в Гвіздівцях, як акти­віста громадського життя. Вона — депутат сільської Ради, агітатор, член мето­дичної ради райбібліотеки.

З великою охотою і ціка­вістю поспішають понад 1400 гвіздівчан в бібліотеку, бо впевнені, що тут їх завжди очікує якась при­ємна новинка: хороша кни­га, повідомлення про чер­говий культурно-масовий захід, корисна порада, роз’яснення того чи іншого питання.

В бібліотеці часто можна побачити ланкову В.Г. Нагаевську, шофера В.С. Грушецького, людей різних професій М.І. Матковську, Н.І. Пижівського,библио 015 Н.В. Бучко, І.Г. Ткача, подруж­жя Бориса і Валентину Сандуляків, Катерину і Павла Веселих та багатьох інших односельчан.

Любо зайти в бібліотеку й нині. Вона гарно оформ­лена, придбано нові стелажі, столи для читального залу. Привертають увагу книжкові виставки: «Рі­шення XXV з’їзду КПРС — в життя!», «Десята п’яти­річка — п’ятирічка ефектив­ності і якості», «Край мій — гордість моя», тематичні папки: «Люби і знай свій рідний край», «Вони удос­тоєні урядових нагород», «Народження Дністровсь­кого гіганта», «Наш район в десятій п’ятирічці», «Кві­тне Радянська Буковина» та інші. В них можуть зна­йти необхідні матеріали ідеологічні працівники, вчи­телі, студенти, учні. До послуг читачів понад 11 ти­сяч книг, 40 періодичних видань.

Завідуюча бібліотекою чималу допомогу надає студентам-заочникам. Вона допомагав їм орієнтуватись у великому потоці літера­тури, дає корисні поради, рекомендації. Тому її зав­жди з вдячністю згадують В.П. Москалюк, А.А. Потульницький, А.В. Жмурко, Р.Д. Савчук, Л.В. Гла­дка  та інші  студенти.

Scan10007Scan10005

_______

В свій час Тамара Миколаївна й мені прищепила любов до книги, сприяла здійсненню моєї мрії — стати вчителем. Та й нині на­дає мені відчутну допомогу як завідуючій кабінетом політосвіти.

biblioЛише останнім часом Тамара Миколаївна організувала і взяла активну участь у проведенні читацьких конференцій «Партія веде», для дітей — «На­ша партія могутня нас веде в ясне майбутнє», вечора «Дружба міцніє в змаганні, пісні і праці», на якому були присутні друзі з братньої Молдови.

Приємно відзначити і той факт, що Гвіздовецькій бібліотеці присвоєно зван­ий «Бібліотека відмінної роботи».

 Л. Мартишок, вчителька Гвіздовецької СШ

______________________________________________________________

«Дністрові зорі» – орган Сокирянського районного комітету КПУ і Сокирянської районної Ради трудящих, 5 лютого 1977 року.

______________________________________________________________

Публікація -2013 рік

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Залишити коментар