Дмитро Черновол

Археологічні дослідження в с. Волошкове Сокирянського р-ну Чернівецької області пов’язані з чисельними археологічними розвідками та в останній час розкопками Дністровської комплексної експедиції. Зокрема перші розвідки тут були проведені Т.С. Пассек, яка складала карту археологічних пам’яток Середнього Дністра. С.М. Бібіков та В.Г. Збенович картографували тут археологічні пам’ятки, які підлягали затопленню у зв’язку з будівництвом Дністровської ГЕС. Б.О. Тимощук проводив розвідки, складаючи звід археологічних пам’яток Чернівецької області. Починаючи з 2009 р. по сьогоднішній день розвідки та розкопки в с. Волошкове проводились загоном Дністровської комплексної експедиції, роботи якого були пов’язані з будівництвом Дністровської ГАЕС.

Археологічним загоном було проведено розкопки в 2011, 2016 і 2017 рр. Загалом було обстежено три пам’ятки: Волошкове 1 (Берег), Волошкове 5 (До жолобка), Волошкове 6 (Горби).

Всі три пам’ятки виявилися багатошаровими пам’ятками, які були насичені різночасовими археологічними об’єктами. Верхній горизонт на пам’ятках Волошкове 1 і Волошкове 5 належав до пізнього середньовіччя, наступний горизонт на всіх пам’ятках – до етапу пізньої бронзи – чорноліська культура. Нижній горизонт відносився до трипільської культури.

Пам’ятки трипільської культури були різночасовими:

Волошкове 1 (Берег), відноситься до типу пам’яток мерешівка-четецує ІІІ, етапу ВІІ та, вірогідно, є продовженням раніше відомої пам’ятки, що знаходиться поруч, Волошкове 3 (Церква).

Волошкове 5 (До жолобка), відноситься до старобадражської локальної групи, друга половина етапу СІ. Окрім того, на цій пам’ятці було виявлено фрагменти кераміки раннього трипілля, однак об’єктів, які б належали до цього періоду, не виявлено. Досліджено заглиблені об’єкти господарського призначення етапу СІ.

Перстень, знайдений в с. Волошкове.

Волошкове 6 (Горби), на цій пам’ятці виявлено два трипільських горизонти етапу СІІ та етапу ВІ. Досліджено одну наземну споруду пізньотрипільського часу.

Дністровській комплексній експедиції вдалось атрибутувати виявлені пам’ятки трипільського часу, що є однією з проблем сьогодення. Незважаючи на те, що попередниками були проведені численні розвідки в Чернівецькій області та на Середньому Дністрі зокрема, на час їхніх досліджень більшість локально-хронологічних утворень ще не були виділені. Отже, наступне завдання дослідників трипільської культури в Чернівецькій області – це атрибутація вже відомих пам’яток, відкритих розвідками та внесених до археологічних зводів області.

 

Джерело: Черновол Д. Дослідження в с. Волошкове // Археологія Буковини: здобутки та перспективи: Тези доповідей наукового семінару (м. Чернівці, 15 грудня 2017 р.). – Чернівці: Технодрук, 2017. – С. 85-86

 

 За публікацією сайту “Сокирянщина”

 

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , ,

Залишити коментар